Školní parlament

Školní parlament ve školním roce 2022 – 2023

Jako každý rok, tak i letos byli žáci voleni dobrovolně do Školního Parlamentu v polovině září. Ve třídách probíhala kampaň, z níž vzešli kandidáti, kteří se posléze utkali ve volbách.

Školní volby mohou být:

 • přímé (volba přímého kandidáta samotným žákem/žákyní)
 • tajné (formou volebních lístků v rámci každé třídy)

Pro tento školní rok 2022/2023 se zástupci ŠP stali žáci 6. – 9. třídy:

Petra, Max, Michaela, Jirka, Ryan, Vojtěch, Dominik, Viktoria, Sabina, Kateřina, Adéla, Marek, Vojtěch, Andrea, Ondřej a Richard.

Vedení ŠP: Mgr. et Bc. Martina Chodilová

Na prvním setkání jsme naplánovali nejbližší akce, tajným hlasováním jsme vybrali předsedu a místopředsedu parlamentu a těšíme se na nové výzvy, které budou jistě ku prospěchu nejen žákům, ale i celé školy.

PARLAMENT se snaží o:

 • navázání nových vztahů mezi žáky (kamarádství, zábava)
 • umožnit žákům se realizovat (být kreativní)
 • podnícení k prosociálnímu chování (Dělám věci proto, že je chci udělat, cítím to tak, nikoli z povinnosti.)
 • zlepšení vztahů na škole, otevřenosti
 • učení se naslouchání, respektu a kompromisu
 • učení se zodpovědnosti a samostatnosti
 • rozvoj schopností, dovedností a kompetencí žáků
 • rozvoj komunikačních dovedností (prezentaci výsledků práce, schopnost vyjednávat a zařizovat)
 • možnost spolupráce a pomoci (nejen v prostorách školy, ale s přesahem)
 • dát prostor žákům všímat si problémů a navrhovat reálná řešení
 • informování ostatních, co se dělo, děje a bude dít
 • získání důvěry na straně dospělých i dětí

 

Akce Školního parlamentu ve školním roce 2022/2023

 

Měsíc Akce Školního parlamentu
ří volby do ŠP
říjen Halloween – soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu
listopad Movember
prosinec Vánoční Jarmark
leden Týden barev
únor Valentýn; Puntíkový den
březen Ukliďme svět – Ukliďme Česko
duben Den Země (soutěž), Den učitelů aneb Den Naruby
květen Kytičkový den – Den proti rakovině
červen Mezinárodní den dětí, No Backpack Day

 

Nejnovější akce školního parlamentu

Halloween – 31. 10. 2022

Fotky z akce