Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje svým členům podílet se na správě školy, její činnost je upravena školským zákonem. Naše školská rada sestává vždy ze dvou zvolených zástupců: pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zřizovatele školy. Jejími členy jsou Mgr. Jana Faitová, Ing. Jiří Jemelka, Mgr. Jiřina Ostrčilová, Ing. Jan Ščotka a p. Evžen Valenta, předsedkyní byla zvolena Mgr. Lenka Přemyslovská.