Výchovný poradce

Úřední hodiny ve školním roce 2023-2024 :

 • čtvrtek 10:40-11:25

Dle potřeby lze volit i jiný termín po předchozí domluvě.

Přijímací řízení 2023 – 2024

Vážení rodiče,

předkládám Vám informace k přijímacímu řízení na střední školy.

Ke správnému rozhodnutí, na kterou školu se Vaše dítě přihlásí, doporučuji sledovat internetové stránky škol, popřípadě navštívit ve dnech otevřených dveří vybrané školy, žáci obdrží také publikaci Atlas školství Olomouckého kraje. Rozhodnutí, které tři školy si žák zvolil a v jakém pořadí, oznámí žák výchovnému poradci nejpozději do 31. 1. 2024 (u oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 20. 11. 2023). Pokud bude ze strany žáka a zákonného zástupce zájem, škola s vyplněním přihlášky pomůže.

Ministerstvo školství v současné době zpracovává nový digitální přihlašovací systém (DIPSY) pro přihlašování na střední školu a podobu nové přihlášky. Tento systém bude spuštěn 15. 1. 2024. Podle dosud známých informací bude možno zaslat přihlášku třemi způsoby:

 1. Elektronicky vyplnit a elektronicky podepsat přihlášku přímo e elektronickém systému.
 2. Vyplnit a podepsat přihlášku v papírové podobě.
 3. Vyplnit přihlášku elektronicky, vytisknout ji a podepsat.

K přesnému postupu podávání přihlášky budou probíhat školení. Rodiče a žáky budu informovat v průběhu ledna 2024 po skončení těchto školení.

Níže uvedené termíny a informace jsou již nyní známy:

 1. Pokud střední škola požaduje lékařské potvrzení (zjistíte z atlasu školství, z www stránek střední školy), zajistíte u dětského lékaře. Doposud není stanoveno, jak se toto potvrzení převede do elektronické podoby a přiloží k přihlášce.
 2. Podepsanou přihlášku doručíte nejpozději do 20. 2. 2024 na střední školu.
 3. Přibližně koncem měsíce března nebo na začátku dubna přijde ze střední školy pozvánka k přijímacím zkouškám. Střední školy si podle kapacity pozvou určitý počet žáků. Žák tedy může konat přijímací zkoušku i na škole, kam si přihlášku nepodal. Žák musí konat přijímací zkoušku na škole, která ho k přijímací zkoušce pozve. Termíny pro žáky osmých a devátých tříd jsou pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024. Náhradní termín pro případ nemoci (nutno žáka omluvit do tří dnů) je 4. 2024 (pondělí) a 30. 4. 2024 (úterý).
 4. Všichni žáci, kteří si zvolí alespoň jeden maturitní obor, konají přijímací zkoušku ve dvou termínech. Přijímací zkouška z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut, žákovi se počítá z obou termínů lepší výsledek (zvlášť matematika a český jazyk) na všechny školy.
 5. Společnost CERMAT zveřejní výsledky 6. 5. 2024 na svých www stránkách a školy je ve stejný den také zveřejní na svých www stránkách. Bývá zvykem, že školy zveřejní seznam přijatých uchazečů i v listinné podobě, např. na vstupních dveřích do budovy.
 6. Žák je přijat na střední školu ve stejném pořadí, jaké uvedl na přihlášce. Pořadí nelze měnit (pouze žáci, kteří se přihlásili na školu s talentovou zkouškou).
 7. Pokud je žák nepřijat, odvolání proti nepřijetí se nepíše. Odvolávat se lze pouze proti podmínkám konání přijímací zkoušky, např. všichni mohli u přijímací zkoušky sedět, mé dítě muselo stát.
 8. Zápisové lístky nebudou. Žák ničím nepotvrzuje, že nastoupí. Žák musí nastoupit na školu, kde byl přijat. Pokud toto přijetí odmítne, není přijat v prvním kole na žádnou ze tří zvolených škol, i kdyby na zbývající chtěl.
 9. V případě, že žák nebude přijat na žádnou střední školu (nebo v prvním kole odmítne přijetí), sledujte www stránky kraje. Bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, kde budou školy nabízet volná místa, která v prvním kole nebudou obsazena. Pravidla jsou totožná s prvním kolem. Na maturitní obor se ve druhém kole nebude moci přihlásit žák, který v prvním kole nevykonal přijímací zkoušku.
 10. Pokud žák nebude přijat ani ve druhém kole, bude následovat třetí kolo. To je plně v kompetenci střední školy.

Pro žáka, který se hlásí na nematuritní obory, neplatí body 3. a 4.

Pro žáky z 5. a 7. ročníku jsou termíny přijímacích zkoušek 16. 4. 2024 (úterý) a 17. 4. 2024 (středa). Náhradní termíny (v případě nemoci) jsou 29. 4. 2024 (pondělí) a 30. 4. 2024 (úterý).

Jakmile budou známy další důležité skutečnosti, budu Vás informovat.

Přeji Vašim dětem mnoho úspěchů.

RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce

 

Náplň práce výchovného poradce k nahlédnutí … zde

Plán výchovného poradce pro rok 2023/2024   zde

Důležité upozornění výchovného poradce pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku :

Naleznete zde kromě důležitých informací ohledně přijímacího řízení také
VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY na dvě střední školy