Výchovný poradce

Čím budu? Na jakou školu se dostanu? Splní se mi mé přání? Bude se mi tam líbit?
Na tyto a řadu dalších otázek hledáme společně s žáky odpovědi v hodinách vyučovacího předmětu Svět práce.

Je vyučován v 8. a 9. ročníku. Předmět příznivě ovlivňuje orientaci mladého člověka v sobě samém a ve světě kolem sebe.

Seznamuje je s významem osobních předpokladů pro výkon vybraných povolání a učí je přebírat osobní odpovědnost za vlastní rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze. Žáci by měli mít příležitost poznat více oborů a profesí. A právě k tomu nám slouží exkurze, které s žáky hlavně 9. ročníku průběžně uskutečňujeme.
Budeme vás na stránkách naší školy s některými akcemi a exkurzemi seznamovat. text.

Úřední hodiny ve školním roce 2020-2021 :

 • středa 12:30-13:15

Dle potřeby lze volit i jiný termín po předchozí domluvě.

Informace k přijímacímu řízení v roce 2021:

Přijímací řízení 2020 – 2021
(aktuální stav k 9. 4. 2021 po zapracování všech změn z MŠMT)
Vážení rodiče,
předkládám Vám informace k přijímacímu řízení na střední školy.
Ke správnému rozhodnutí, na kterou školu se Vaše dítě přihlásí, doporučuji sledovat internetové stránky škol, popřípadě navštívit ve dnech otevřených dveří vybrané školy (pokud to dovolí epidemie), žáci obdrží také publikaci atlas školství. Rozhodnutí, které dvě školy si žák zvolil a v jakém pořadí, oznámí žák výchovnému poradci nejpozději do 31. 1. 2021 (u oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 20. 11. 2020).
Škola vyhotoví Vašemu dítěti dvě totožné přihlášky na střední školu.

 1. Pokud střední škola požaduje lékařské potvrzení (zjistíte z atlasu školství, z www stránek střední školy), zajistíte u dětského lékaře.
 2. Přihlášky podepíše žák a zákonný zástupce, který je na přihlášce uveden.
 3. Podepsané a potvrzené přihlášky doručíte nejpozději do 1. 3. 2021 na střední školu.
 4. Přibližně v polovině dubna přijde ze střední školy pozvánka k přijímacím zkouškám (v prvním termínu v pondělí 3. 5. 2021 koná žák zkoušku na škole, kterou si napsal jako první v pořadí, ve druhém termínu v úterý 4. 5. 2021 koná zkoušku na škole, kterou si napsal jako druhou v pořadí – nutno dodržet, nelze zaměnit). Žák, který bude vykonávat přijímací zkoušky pouze na jedné škole, je může psát na této škole 2x (v obou termínech). To může nastat v případě, že ředitel některé střední školy zruší do 8. 3. 2021 přijímací zkoušku na své škole (např. kvůli nízkému počtu přihlášených žáků) nebo v případě, že si žák zvolil pouze jeden maturitní obor.
 5. Náhradní termín pro případ nemoci (nutno žáka omluvit do tří dnů) je 2.6. a 3.6.2021.
 6. Přijímací zkouška z českého jazyka trvá 70 minut, z matematiky 85 minut, žákovi se počítá z obou termínů lepší výsledek (zvlášť matematika a český jazyk) na obě školy.
 7. V termínu 19. 5. – 21. 5. 2021 rozhodnou ředitelé středních škol o přijetí nebo nepřijetí žáků. Pokud je žák přijat, nepřijde domů žádné vyrozumění, je zapotřebí sledovat www stránky dotyčné střední školy a vstupní vchod, kde bývají seznamy přijatých žáků vyvěšeny.
 8. Pokud je žák nepřijat, přijde poštou písemné vyrozumění, je možno napsat odvolání (do tří pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o nepřijetí).
 9. Zákonný zástupce žáka obdrží do 30. 4. 2021 proti podpisu v ředitelně naší školy zápisový lístek. Tento lístek doručí do 10 pracovních dnů na školu, na kterou byl přijat a na kterou chce nastoupit.
 10. V případě, že žák nebude přijat na žádnou střední školu, sledujte www stránky kraje. Bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení (možná pak třetí kolo), kde budou školy nabízet volná místa, která v prvním kole nebudou obsazena.

Pro žáka, který se hlásí na nematuritní obor, neplatí body 4., 5., 6.
Pro žáky z 5. a 7. ročníku jsou termíny přijímacích zkoušek 5. 5. 2021 (středa) a 6. 5. 2021 (čtvrtek). Náhradní termíny (v případě nemoci) jsou 2. 6. 2021 (středa) a 3. 6. 2021 (čtvrtek).
Žáci 5. a 7. ročníku konají přijímací zkoušku v obou termínech pouze tehdy, pokud podali dvě přihlášky. Pokud podali jednu přihlášku, konají přijímací zkoušku pouze jednou, a to v prvním termínu.
Přeji Vašim dětem mnoho úspěchů.
RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce

Náplň práce výchovného poradce k nahlédnutí … zde

Důležité upozornění výchovného poradce pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku :

Dny otevřených dveří 2019-20.pdf
Atlas středních škol v Olomouckém kraji 2020 -2021.pdf
Stipendia Olomouckého kraje 2020 – 2021.pdf

Naleznete zde kromě důležitých informací ohledně přijímacího řízení také
VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY na dvě střední školy

Školní rok 2018-2019

20.12.2018 – Exkurze na Úřadu práce Přerov

14.11.2018 – Den otevřených dveří na SŠGS Přerov

14.11.2018 – Exkurze Scholaris – Prezentace středních škol

Školní rok 2017-2018

14.11.2017 – Exkurze – SŠ gastronomie a služeb, Přerov

14.11.2017 – Prezentace středních škol

19.10.2017 – Exkurze na Úřad práce

3.10.2017 – Exkurze na SŠT Kouřilkova Přerov

Školní rok 2016-2017

14.02.2017 –  Osmáci v MŠ

10.01.2017 – Obory Kadeřnice a kuchař- Svět práce – 8. ročník

29.11.2016 – Návštěva Úřadu práce

14.11.2016 – Exkurze – Prezentace SŠ Scholaris a SŠ gastronomie a služeb

Školní rok 2015-2016

08.05.2016 – Obor kadeřnice-vizážistka – Svět práce – 8. ročník

10.02.2016 – Exkurze – SOŠŽ Přerov

18.01.2016 – Exkurze  – SPŠ Přerov

07.12.2015 – Přijímací řízení na střední školy 2016

03.12.2015 – Exkurze – Střední škola technická v Přerově

01.12.2015 – Osmáci a deváťáci v MŠ – pečení cukroví u Berušek

11.11.2015 – Exkurze – Prezentace SŠ a SŠ gastronomie a služeb

09.11.2015 – Návštěva Úřadu práce

Školní rok 2014-2015

29.05.2015 – Profesní orientace žáků ve školním roce 2014-2015

26.01.2015 – Změny přijímacího řízení ve školním roce 2014 – 2015

18.12.2014 –  Exkurze SPŠ Přerov

28.11.2014 –  Projektový den ZŠ a MŠ

20.11.2014 –  Exkurze – Střední škola technická

07.11.2014 – Zahradníci – Svět práce – 9. ročník

04.11.2014 – Exkurze – Prezentace SŠ a SŠ gastronomie a služeb

24.10.2014 – Návštěva Úřadu práce v Přerově

22.09.2014 – Přijímací řízení na střední školy 2015

15.09.2014 – Vyhláška č. 73 – žáci SPUCH

15.09.2014 – Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

15.09.2014 –  Co je to integrace

Školní rok 2013-2014

28.05.2014 – Profesní orientace žáků ve školním roce 2013-2014

18.12.2013 – Sborník 2014-2015 -Důležité upozornění pro rodiče žáků 9. ročníku

21.11.2013 – Exkurze – Střední škola technická Přerov

18.11.2013 – Přijímací řízení na střední školy 2014

06.11.2013 – Exkurze – Prezentace SŠ, SPŠ Přerov a SŠ gastronomie a služeb

02.10.2013 – Návštěva Úřadu práce v Přerově

Školní rok 2012-2013

12.06.2012 – Profesní orientace žáků ve školním roce 2012-2013

19.12.2012 – Workshop na SŠ technické v Přerově

12.12.2012 – Exkurze na SPŠ

15.11.2012 – Exkurze

10.10.2012 – Návštěva Úřadu práce v Přerově

14.09.2012 – Důležité upozornění pro rodiče žáků 9. a 5. ročníku

Školní rok 2011-2012

21.06.2012 – Exkurze – SOŠ řezbářská Tovačov

17.06.2012 –  Profesní orientace žáků ve školním roce 2011-2012

09.01.2012 – Novelizace přijímacího řízení na střední školy v roce 2012

21.11.2011 – Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2012

15.11.2011 – Prezentace středních škol

18.10.2011 – Návštěva Úřadu práce v Přerově

Školní rok 2010-2011

24.06.2011 – Exkurze – SOŠ řezbářská Tovačov

23.06.2011 – Profesní orientace žáků ve školním roce 2010-2011

08.04.2011 – Úklid zámecké zahrady

23.03.2011 – Workshop “To je život”

02.03.2011 – Deváťáci v MŠ

16.11.2010 –  Prezentace středních škol

11.11.2010 – Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2011

02.11.2010 – Exkurze Meopta Přerov

22.10.2010 – Exkurze Čalounictví Hrubý – Horní Moštěnice

13.10.2010 – Návštěva Úřadu práce v Přerově

Školní rok 2009-2010

11.06.2010 – Profesní orientace žáků ve školním roce 2009-2010

Školní rok 2008-2009

15.06.2009 – Profesní orientace žáků ve školním roce 2008-2009

Exkurze – SŠ gastronomie a služeb, Přerov