Metodik prevence

Školní metodik prevence pro oblast rizikového chování Mgr. Jiřina Ostrčilová

Úřední hodiny ve školním roce 2023-24 : středa 9:45 – 11:20
Dle potřeby lze volit i jiný termín po předchozí domluvě.

Krizová linka pro rodiče – Informace pro rodiče …zde

Pomoc rodičům při výuce – Informace pro rodiče …zde

Program proti šikanování – Informace pro rodiče …zde

Preventivní program školy – Informace pro rodiče …zde

Školní preventivní strategie – Informace pro rodiče …zde

Adresář institucí zabývajících se šikanou ve škole

PPP OK, pracoviště Přerov

Střední škola technická Přerov
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

Literatura

BENDL Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003. 197 s. ISBN 80-86642-08-9
KOLÁŘ Michal. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X
ŘÍČAN Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha : Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9

Kde hledat pomoc

www.pomoconline.cz – Podpora obětem šikany – Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.minimalizacesikany.cz – Projekt zaměřený na snížení výskytu šikany na českých školách, poradna
www.nasedite.cz – Nadace Naše dítě
www.bkb.cz – Bílý kruh bezpečí
www.sikana.org – Občanské sdružení Společenství proti šikaně
www.e-bezpeci.cz – E-Bezpečí
www.rodina.cz

Školní rok 2022-2023

26. 9. – Preventivní program Bezpečné chování  pro II. A, Městská policie Přerov
26. 9.  Preventivní program Situace na ulici  pro VI. B, Městská policie Přerov 
27. 9. – Preventivní program Bezpečná jízda na kole – pro IV. A, Městská policie Přerov
27. 9.  Preventivní program Situace na ulici  VI. A, Městská policie Přerov
5. 10.  Preventivní program Co vědět v patnácti letech  pro 9. třídy, Městská policie Přerov
25. 11. – Preventivní program Kamarádi online – pro 1. třídy, vzdělávací společnost e-DUHA
25. 11. – Preventivní program TikTok a jeho rizika – pro III. A, vzdělávací společnost e-DUHA
25. 11. – Preventivní program Děti a soc. sítě – pro 5. třídy, vzdělávací společnost e-DUHA

Školní rok 2020-2021

15.12.2020 – Preventivní prožitkový program Říkat ano, říkat ne – pro 5. ročník, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

14.12.2020 – Preventivní prožitkový program Skrytá nebezpečí internetu – pro 7. ročník, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

11.12.2020 – Preventivní prožitkový program Kult krásného těla – pro VIII. A, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

11.12.2020 – Preventivní prožitkový program Světová náboženství a sekty – pro IX. A, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s

07.12.2020 – Preventivní prožitkový program Plavba po online moři – pro 4. ročník, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

11.10.2020 – Preventivní prožitkový program Bolest – nemoc jménem šikana – pro 6. ročník, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

09.10.2020 – Preventivní prožitkový program Jsme tým – pro 3. ročník, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

Školní rok 2019-2020

05.11.2019 – Preventivní prožitkový program Sex, AIDS a vztahy – pro 8. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

05.11.2019 – Preventivní­ prožitkový program Světová náboženství a sekty – pro 9. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

17.10.2019 – Preventivní prožitkový program Říkat ano, říkat ne – pro 5. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

17.10.2019 – Preventivní­ prožitkový program Skrytá nebezpečí internetu 2 – pro 7. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

15.10.2019 – Preventivní prožitkový program Bolest – nemoc jménem šikana – pro 6. třídy, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

08.10.2019 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečně doma i na ulici – pro 3. třídy, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

04.10.2019 – Preventivní program Závislosti online a jejich rizika – pro 8. třídu, vzdělávací společnost e-DUHA, RNDr. Bc. Ludvík Hanák

03.10.2019 – Preventivní program Kyberšikana – pro VI. B, vzdělávací společnost e-DUHA, RNDr. Bc. Ludvík Hanák

02.-03..10. 2019 – Preventivní­ program YouTube a YouTubering – pro 4. a 5. třídy, vzdělávací společnost e-DUHA, RNDr. Bc. Ludvík Hanák

02.10.2019 – Preventivní přednáška a beseda Právní vědomí­ – pro 8. třídu, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

02.10.2019 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečná jí­zda na kole – pro IV. B, MP Přerov

30.09.-01.10. 2019 – Preventivní program Kamarádi online – pro 2. a 3. třídy, vzdělávací společnost e-DUHA, RNDr. Bc. Ludví­k Hanák

01.10.2019 – Preventivní­ přednáška a beseda Bezpečné chování – pro II. B, MP Přerov

30.09.2019 – Preventivní­ přednáška a beseda Co vědět v 15 letech – pro 9. třídu, MP Přerov

25.09.2019 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečná jízda na kole – pro IV. A, MP Přerov

23.09.2019 – Preventivní­ přednáška a beseda Bezpečné chování­ – pro II. A, MP Přerov

Školní rok 2018-2019

10.6.2019 – Dopravní výchova pro 3. a 4. ročník, SVČ Atlas Přerov

6.6.2019 – Dopravní výchova pro 2. ročník, SVČ Atlas Přerov

5.6.2019 – Dopravní výchova pro 1. ročník, SVČ Atlas Přerov

7.5.2019 – Vzdělávací program Buďme kamarádi pro 3. a 4. třídu, Mgr. Alena Svobodová

duben – Třídnické hodiny v 5. – 9. roč. na téma Vztahy v naší třídě, TU

duben – Beseda v 1. – 4. roč. na téma Ve třídě jsme kamarádi, TU

29.11.2018 – Nekuřácký den pro 1. – 7. ročník, studenti SZŠ Hranice

15.11.2018 – Den prevence: preventivní prožitkový program Poruchy příjmu potravy – pro 9. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

15.11.2018 – Den prevence: preventivní prožitkový program Sex, AIDS a vztahy – pro 8. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

13.11.2018 – Den prevence: preventivní prožitkový program Mít se spolu fajn – pro 7. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

13.11.2018 – Den prevence: preventivní prožitkový program Bolest – nemoc jménem šikana – pro 6. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

26.09.2018-01.10. 2019 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečná jízda na kole – pro 4. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

25.09.2018 – Preventivní přednáška a beseda Co vědět v 15 letech – pro 9. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

19.09.2018 – Preventivní přednáška a beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

19.09.2018 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečně doma i na ulici – pro 3. ročník, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

19.09.2018 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečné chování – pro II.B, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

18.09.2018 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečné chování – pro II.A, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

Školní rok 2017-2018

17.04.2018 – Dobré vztahy – cesta k přátelství – preventivní program pro III.A, Kappa help

16.04.2018 – Dobré vztahy – cesta k přátelství – preventivní program pro IV.A, Kappa help

30.10.2017 – Představení s tematikou bezpečnosti silničního provozu The Action New Generation – pro 8. ročník, Periculum, o. s.

17.10.2017 – Den prevence: preventivní prožitkový program Pornografie a kult krásného těla – pro 9. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

17.10.2017 – Den prevence: preventivní prožitkový program Sex, AIDS a vztahy – pro 8. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

10.10.2017 – Den prevence: preventivní prožitkový program Mít se spolu fajn – pro 7. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

10.10.2017 – Den prevence: preventivní prožitkový program Bolest – nemoc jménem šikana – pro 6. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z. s.

06.10.2017 – Preventivní přednáška a beseda Co vědět v 15 letech – pro 9. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

03.10.2017 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečná jízda na kole – pro 4. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

26.09.2017 – Preventivní prožitkový program Buďme kamarádi – pro 4. a 5. ročník, Mgr. Alena Svobodová

22.09.2017 – Preventivní přednáška a beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

22.09.2017 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečně doma i na ulici – pro 3. ročník, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

22.09.2017 – Preventivní přednáška a beseda Co vědět v 15 letech – pro 9. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

21.09.2017 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečné chování – pro 2. ročník, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

Školní rok 2016-2017

průběžně – třídnická hodina na téma Vztahy v naší třídě – pro 5. – 9. ročník

průběžně – beseda vedená třídním učitelem na téma Ve třídě jsme kamarádi – pro 1. až 4. ročník

09.06.2017 – Dopravní výchova – pro 1. až 4. ročník, SVČ Atlas Přerov

07.06.2017 – Program primární prevence Skrytá nebezpečí internetu – pro 6. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z.s.

07.06.2017 – Program primární prevence Skrytá nebezpečí internetu – pro 7. třídu, lektorka Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET ČR, z.s.

25.11.2016 – Preventivní prožitkový program So-n (Outsider) – pro 6.ročník, Sdružení D Olomouc

14.11.2016 – Den prevence: preventivní program Nekuřácký den – pro 1. – 7. třídu, zajistili studenti Střední zdravotnické školy v Přerově pod vedením Mgr. J. Doleželové

30.09.2016 – Preventivní přednáška a beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, Mgr. M.Zajícová, Policie ČR

30.09.2016 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečně doma i na ulici – pro 3. ročník, Mgr. M.Zajícová, Policie ČR

26.09.2016 – Preventivní přednáška a beseda Co vědět v 15 letech – pro 9. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

21.09.2016 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečná jízda na kole – pro 4. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

Školní rok 2015-2016

15.06.2016 – Dopravní výchova – pro 1. – 4. ročník, SVČ Atlas Přerov

průběžně – třídnická hodina na téma Naše třída – prostor pro všechny – pro 5. – 9. ročník

průběžně – beseda vedená třídním učitelem na téma Naše třída je naše království nebo Rizika sociálních sítí – pro 1. – 4. ročník

13.11.2015 – Preventivní přednáška a beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

13.11.2015 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečně doma i na ulici – pro 3. ročník, Mgr. M. Zajícová, Policie ČR

05.11.2015 – Preventivní prožitkový program So-n (Outsider) – pro 7.ročník, Sdružení D Olomouc

05.11.2015 – Preventivní prožitkový program So-n (Outsider) – pro 8.ročník, Sdružení D Olomouc

05.11.2015 – Preventivní prožitkový program Kelly a Anna – pro 9.ročník, Sdružení D Olomouc

16.10.2015 – Preventivní výchovný koncert Zdraví máme jenom jedno – pro 1. – 4. třídu, Jiří Klemsa a Markéta Doleželová

16.10.2015 – Preventivní výchovný koncert Drogy, média a rocková hudba – pro 5. – 9. třídu, Jiří Klemsa a Markéta Doleželová

30.09.2015 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečné chování – pro 1. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

29.09.2015 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečné chování – pro 2. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

17.09.2015 – Preventivní přednáška a beseda Jak se zachovat v určitých situacích, situace na ulici – pro 6. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

16.09.2015 – Preventivní přednáška a beseda Bezpečná jízda na kole – pro 4. a 5. třídu, Městská policie Přerov, školicí místnost v Kratochvílově ul.

Školní rok 2014-2015

průběžně – Třídnická hodina – beseda na téma Moje třída – pro 1. – 4. třídu, třídní učitelé

průběžně – Třídnická hodina – komunitní kruh na téma Vzájemný respekt a tolerance – pro 5. – 9. třídu, třídní učitelé

průběžně – Sociální sítě – falešná identita – prezentace, beseda – pro 1. – 5. třídu, třídní učitelé

průběžně – Kyberšikana – film, beseda – pro 6. – 9. třídu,vyučující Inf, VO, VZ

16.04.2015 – Preventivní program Rizika nezodpovědného sexu – pro 9.třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

15.04.2015 – Preventivní program Lidé kolem mě – pro 7. třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

15.04.2015 – Preventivní program Správná a špatná výživa – pro 6. třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

10.04.2015 – Preventivní program Od dětství k dospělosti – pro 5. třídu,Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

10.04.2015 – Preventivní program Jak se bránit nátlaku – pro 4. třídu,Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

08.04.2015 – Preventivní program Jak spolu mluvíme – pro 2. třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

08.04.2015 – Preventivní program Já a moji kamarádi – pro 1. třídu,Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

31.03.2015 – Multimediální výchovný program Křižovatky života aneb Hudbou proti drogám – pro 8. a 9. ročník, Blues BazAar

02.12.2014 – Aktualizace Minimálního preventivního plánu

20.11.2014 – Den prevence – Nekuřácký den – program pro 3. – 8. ročník, studentky Střední zdrav. školy v Přerově

30.10.2014 – Beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, PČR

30.10.2014 – Beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, PČR

Školní rok 2013-2014

04.04.2014 – Preventivní program Já a moji kamarádi – pro 1. třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

03.04.2014 – Preventivní program Emoce a jak si s nimi poradit – pro 7. třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

03.04.2014 – Preventivní program Rizika ,,špatného sexu” a co s tím – pro 9. třídu, Centrum pro rodinu Ráj, Pavlovice u Přerova

21.03.2014 – Interaktivní program Vitaminátor – pro 4. a 5. třídu a workshop pro učitele 1. stupně a Tv, p. Anna Stojanová, NSPZ

14.03.2014 – S hudbou proti drogám I. díl – pro 5. – 9. třídu, Jiří Klemsa, Markéta Doleželová

14.03.2014 – Z pohádky do pohádky – pohádkový koncert s prevencí kouření, pití alkoholu a častého užívání léků – pro 1. – 4. třídu, Jiří Klemsa, Markéta Doleželová

04.03.2014 – Den prevence – Zdravý životní styl, zdravá výživa pro 2., 3. a 4. třídu, p. Anna Stojanová, Národní síť podpory zdraví, o.s.

07.02.2014 – Preventivní program Povídejme si o toleranci – pro 5. třídu, Mgr. Irena Oršulíková z PPP Přerov

13.12.2013 – Prezentace, beseda a dotazníky na téma Sociální sítě – falešná identita – pro 5. třídu, Mgr. Jiřina Ostrčilová, RNDr. Karel Sýkora

13.11.2013 – Preventivní program na zlepšení třídních vztahů – pro 5. třídu, Mgr. Irena Oršulíková z PPP Přerov

07.11.2013 – Beseda Dospívání – pro 5. a 6. třídu, Národní síť podpory zdraví, o. s.

16.10.2013 – Beseda Právní vědomí – pro 8. ročník, PČR

16.10.2013 – Beseda Bezpečně doma i na ulici – pro 3. ročník, PČR

15. – 16.10.2013 – Pilotní ověřování sociometrického dotazníku SOKL JUNIOR v 5. ročníku, Mgr. J. Ostrčilová

16.-20.09.2013 – Vyzkoušení Start verze (plné verze) interaktivního výukového programu “Drogy trochu jinak” – 7. – 9. ročník

Školní rok 2012-2013

16.05.2013 – Preventivní prožitkový program Jonathan a R. S. B. pro IV. a V. třídu – Sdružení D Olomouc

14.05.2013 – Preventivní prožitkový program So-n – Outsider pro VI. a VII. třídu – Sdružení D Olomouc

26.04.2013 – Preventivní prožitkový program s 2. třídou “Jak se vám líbí ve školní třídě”, Mgr. Kateřina Kalovská

26.04.2013 – Dopravní soutěž II. kategorie, Mgr. Lenka Přemyslovská

19.04.2013 – Dopravní soutěž I. kategorie, Mgr. Lenka Přemyslovská

12.04.2013 – Beseda o výživě a poruchách příjmu potravy pro 6. třídu, p. Anna Stojanová, Státní zdravotní ústav Olomouc

11.04.2013 – Preventivní prožitkový program Zdravé vztahy ve třídě se 3. třídou, Mgr. Eva Skřehotová

13.03.2013 – Beseda na téma Trestní odpovědnost dětí a mládeže pro 8. a 9. ročník, Mgr. Jana Porubská a Vlasta Janů, kurátorky pro mládež

13.11.2012 – Sociometrické šetření ve 4. ročníku

09.11.2012 – Sociometrické šetření v 5. a 6. ročníku

31.10.2012 – Beseda na téma Šikana a kyberšikana pro 7., 8. a 9. ročník – Mgr. Zajícová, Policie ČR