Mateřská škola

ŠKOLKA PLNÁ POHODY aneb ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Provozní doba mateřské školy : 6.00 – 16.00

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče, neboť spokojené děti  =  spokojení rodiče  =  spokojené učitelky.

Děti jsou rozděleny do tří tříd:
třída Včeličky (věková skupina 2,5 – 4 roky) – učitelky Petra Vejrostová a Danuše Fešarová Kreslené vtipné včela Stock Ilustrace od ©tigatelu#18438035

třída Sluníčka (věková skupina dětí 3 – 4 roky) – učitelky Marta Bradáčová a Anna Vokáčová
třída Koťata (věková skupina dětí 4 – 5 let) – učitelky Lucie Neradilová a Vladimíra Uhlířová
třída Berušky (věková skupina dětí 5 – 6 let) – učitelky Jana Nevrlová a Jitka Stoklásková

Mezi pravidelné akce Mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:

*  tematické výstavy a činnosti
*  drakiáda, podzimní radovánky
*  mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
*  karneval – tematický bál
*  návštěva divadelních představení
*  sportovní dny
*  tvořivé odpoledne společně s rodiči
*  naučné, poznávací, prezentační akce
*  společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
*  školní výlety

Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2023 – 2024

Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata a Berušky
*  říjen: „ Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
*  listopad : „ Strašidelná školka“
*  prosinec : „ Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
*  leden : „ Zimní olympiáda“
*  únor : „ Karneval“
*  březen : „ Vítání jara“ , „Velikonoce“
*  duben : „ Čarodějnice“
*  květen : „ Svátek rodiny“, „Škola v přírodě trochu jinak“
*  červen : „MDD“, školní výlety, „ Rozloučení se školním  rokem“

Odpolední dílničky s rodiči
*  říjen – listopad : „ Podzim v MŠ“
*  prosinec : „ Mikuláš – Vánoce s rodiči“
*  únor : „ Karneval s rodiči“ (dle domluvy)
*  březen –duben : „Jaro s rodiči“, „Diagnostika předškoláka před zápisem do ZŠ“
*  květen : „ Den rodiny“
*  červen : „ Rozloučení se školním rokem + pasování předškoláků“

Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci s rodiči, základní školou a veřejností, rozšíříme o nabídku:
*  Tvořivé hrátky s keramickou hlínou
*  Cvičení v místní tělocvičně ZŠ, seznámení se sezónními sporty
*  Podzimní depistáž u předškoláků, Škola nanečisto
*  Společné akce MŠ  a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
*  Škola v přírodě

I letos však bude konání společných akcí individuálně plánováno s ohledem na dodržování hygienických opatření.

Informáček pro rodiče

MŠ tel. číslo :  581 224 132 Včeličky, 581 224 130 Sluníčka, 581 224 131 Koťata, 581 224 133 Berušky
E – mail :  ms@zshornimostenice.cz
Internetová adresa : www.zshornimostenice.cz
Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.
Prosíme příchod dětí do 8:00 hod.!

Co děti potřebují do MŠ :

 • Pyžamo
 • Papuče s pevnou patou, ne nazouváky !!!!
 • Tričko, tepláky
 • Náhradní oblečení – kalhoty, trenýrky, ponožky, tričko, tepláky
 • Na převlečení dle počasí – kraťasy, tepláky na vycházku

VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČIT – PODEPSAT !!!!

Hygienické a osobní věci dětí doneste, prosíme, do MŠ až po domluvě s učitelkami daných tříd.

PŘI PROJEVECH NEMOCI DÍTĚTE BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ  K OSTATNÍM DĚTEM A SVÉ DÍTĚ NECHEJTE DOMA VYLÉČIT!

Stravu dítěte je nutné odhlásit den předem do 14.00 h. osobně nebo  telefonicky pouze do MŠ ( tel. 581 224 130, 131, 132, 133). Jinak si neodhlášenou stravu v den nepřítomnosti dítěte v MŠ máte možnost  vyzvednout v době oběda  ve školní jídelně.

V den nového nástupu dítěte do MŠ si rodiče osobně domluví s vedoucí školní jídelny způsob stravy dítěte + způsob hrazení stravného. Přihlašování nových dětí do jídelny možno uskutečnit i několik dní předem.

Školné na rok 2023/24 činí 340 Kč měsíčně – děti v posledním roce předškolní docházky a s odkladem školní docházky měsíční poplatek nehradí. Školné musí být uhrazeno na školní účet č. 1885169309/0800. Do poznámky napište „úhrada školného MŠ, jméno dítěte, měsíc úhrady, popř. třída“.

V Horní Moštěnici 23. 8. 2023

Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace

 

Zápis do MŠ

Do mateřské školy mohou být přijímány děti zpravidla od 3 let. Tří leté děti mají na přijetí k předškolnímu vzdělávání právní nárok. Víte, že pokud bude Vašemu dítěti do 31. srpna 5 let, je pro něj předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné a je Vaší zákonnou povinností ho do mateřské školy přihlásit k zápisu?

 • Mateřskou školu si hledáte nejčastěji nejblíže Vašemu bydlišti. Neváhejte se obrátit na kontaktní osobu ZŠ a MŠ Horní Moštěnice – ředitel školy Mgr. Libor Kubík tel. 734 325 920, učitelka MŠ Marta Bradáčová tel. 581 224 130 , která Vám s výběrem a potřebnými postupy pomůže.
 • Při nástupu do povinného předškolního vzdělávání neplatíte tzv. školkovné.
 • Za dítě je potřeba zaplatit pouze stravné (obědy, svačiny), s tím Vám může v případě potřeby pomoci mateřská škola nebo vedoucí školní jídelny Horní Moštěnice.
 • Dítě nastupuje do mateřské školy obvykle v září.
 • Navštěvuje školu jen v pracovních dnech, nejméně na 4 hodiny denně.

Jak se připravit na zápis?

 • Zápis probíhá v první polovině května. Doporučujeme se informovat v mateřské škole nebo kontaktní osoby již dopředu, abyste stihli vše připravit.
 • Přesný den zápisu a formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a zdravotní způsobilosti dítěte dostanete přímo v mateřské škole, v kanceláři školy u paní ekonomky nebo ho můžete najít na webových stránkách školy.

V den zápisu si sebou přineste do mateřské školy:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ
 • rodný list dítěte
 • Váš občanský průkaz

K zápisu můžete přijít osobně nebo můžete využít jiných možných postupů (zaslání poštou, odevzdání vyplněných dokumentů v kanceláři školy). Při osobní návštěvě můžete přivést i Vaše dítě, které bude jistě zvědavé, jak to v mateřské škole vypadá. Pokud máte otázky, nebojte se zeptat. V mateřské škole Vám rádi poradíme.

 

Fotografie z naší MŠ

Koťata

Berušky

Včeličky

Sluníčka

Novinky z mateřské školky