Mateřská škola

ŠKOLKA PLNÁ POHODY aneb ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Provozní doba mateřské školy : 6.00 – 16.00

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče, neboť spokojené děti  =  spokojení rodiče  =  spokojené učitelky.

Děti jsou rozděleny do tří tříd:
třída Sluníčka (věková skupina dětí 3 – 4 roky) – učitelky Marta Bradáčová a Anna Vokáčová
třída Koťata (věková skupina dětí 4 – 5 let) – učitelky Jana Nevrlová a Vladimíra Uhlířová
třída Berušky (věková skupina dětí 5 – 6 let) – učitelky Danuše Fešarová a Jitka Stoklásková

Mezi pravidelné akce Mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:

*  tematické výstavy a činnosti
*  drakiáda, podzimní radovánky
*  mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
*  karneval – tematický bál
*  návštěva divadelních představení
*  sportovní dny
*  tvořivé odpoledne společně s rodiči
*  naučné, poznávací, prezentační akce
*  společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
*  školní výlety

Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2022 – 2023

Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata a Berušky
*  říjen: „ Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
*  listopad : „ Strašidelná školka“
*  prosinec : „ Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
*  leden : „ Zimní olympiáda“
*  únor : „ Karneval“
*  březen : „ Vítání jara“ , „Velikonoce“
*  duben : „ Čarodějnice“
*  květen : „ Svátek rodiny“, „Škola v přírodě trochu jinak“
*  červen : „MDD“, školní výlety, „ Rozloučení se školním  rokem“

Odpolední dílničky s rodiči
*  říjen – listopad : „ Podzim v MŠ“
*  prosinec : „ Mikuláš – Vánoce s rodiči“
*  únor : „ Karneval s rodiči“ (dle domluvy)
*  březen –duben : „Jaro s rodiči“, „Diagnostika předškoláka před zápisem do ZŠ“
*  květen : „ Den rodiny“
*  červen : „ Rozloučení se školním rokem + pasování předškoláků“

Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci s rodiči, základní školou a veřejností, rozšíříme o nabídku:
*  Plaveckého výcviku předškoláků – krytý bazén Přerov
*  Školička bruslení pro “předškoláky” – Zimní stadion Přerov
*  Tvořivé hrátky s keramickou hlínou
*  Cvičení v místní tělocvičně ZŠ
*  Výuku anglického jazyka “předškoláků” (dle zájmu rodičů)
*  Logopedickou prevenci u předškoláků – podzimní depistáž u předškoláků
*  Společné akce MŠ  a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
*  Školu v přírodě

I letos však bude konání společných akcí individuálně plánováno s ohledem na dodržování hygienických opatření.

Informáček pro rodiče

MŠ tel. číslo :  581 224 130 Sluníčka, 581 224 131Koťata, 581 224 133 Berušky
E – mail :  ms@zshornimostenice.cz
Internetová adresa : www.zshornimostenice.cz
Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.
Prosíme příchod dětí do 8:00 hod.!

Co děti potřebují do MŠ :

  • Pyžamo
  • Papuče s pevnou patou, ne nazouváky !!!!
  • Tričko, tepláky
  • Náhradní oblečení – kalhoty, trenýrky, ponožky, tričko, tepláky
  • Na převlečení dle počasí – kraťasy, tepláky na vycházku

VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČIT – PODEPSAT !!!!

Hygienické a osobní věci dětí doneste, prosíme, do MŠ až po domluvě s učitelkami daných tříd – učitelky rodičům seznamy potřeb dětí osobně upřesní dle potřeb konkrétní třídy.

PŘI PROJEVECH NEMOCI DÍTĚTE BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ  K OSTATNÍM DĚTEM A SVÉ DÍTĚ NECHEJTE DOMA VYLÉČIT!

Stravu dítěte je nutné odhlásit den předem do 14.00 h. osobně nebo  telefonicky pouze do MŠ ( tel. 581 224 130, 131, 133). Jinak si neodhlášenou stravu v den nepřítomnosti dítěte v MŠ máte možnost  vyzvednout v době oběda  ve školní jídelně.

V den nového nástupu dítěte do MŠ si rodiče osobně domluví s vedoucí školní jídelny způsob stravy dítěte + způsob hrazení stravného. Přihlašování nových dětí do jídelny možno uskutečnit i několik dní předem.

Školné na rok 2022/23 činí 250 Kč měsíčně – děti v posledním roce předškolní docházky a s odkladem školní docházky měsíční poplatek nehradí. Školné musí být uhrazeno na školní účet č. 1885169309/0800. Do poznámky napište „úhrada školného MŠ, jméno dítěte, měsíc úhrady, popř. třída“.

V Horní Moštěnici 22. 8. 2022

Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Fotografie z naší MŠ

Koťata

Berušky

Sluníčka

Novinky z mateřské školky