Projektová hodina Karel IV.

Dějepis nemusí být nuda a dá se propojit i s pracovními činnostmi. Velká pochvala patří některým žákům ze VII.A, kteří se zhostili úkolu a skupinové práce více než zodpovědně. Téma o díle Karla IV. se k takovýmto projektům nabízí samo. Moc je chválíme a doufáme, že inspirují i zbytek třídy.

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Přijetí k základnímu vzdělávání pro rok  2024/2025 Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, […]

European Money Quiz 2024

V pátek 22.3.2024 se uskutečnilo národní kolo soutěže European Money Quiz 2024, pořádané Českou bankovní asociací. Z naší školy postoupily čtyři dvoučlenné týmy tříd 8. a 9. ročníku ve složení Ondřej Kaďorek a Patrik Pěcha z VIII.A, Ondřej Slováček a Michal Schlehr z VIII.B, Michal Steiger a Michal Dočkal jako náhradník za nepřítomného Matyáše Bezslezinu z IX.A a Antonín Tomeček […]

Eurorebus

EUROREBUS je tradiční vědomostní soutěž, letos se odehrává její již 29. ročník. Soutěž probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se v ní školní třídy i celé školy. První pololetí, resp. období do začátku března, je kvalifikační fází soutěže, v níž třídy shromažďují body pro postup do krajských kol. Se spuštěním soutěžního ročníku startuje série […]