Čtvrťáci na exkurzi v Muzeu J. A. Komenského v Přerově

S žáky čtvrtých tříd jsme se rozhodli vyrazit na exkurzi do Muzea J. A. Komenského v Přerově. Na programu jsme měli dvě části, a to klasickou komentovanou prohlídku, doplněnou o výklad, a poté edukativní program „Hurá za mamuty!“. Edukativní program probíhal ve sklepních prostorách pravěké expozice. Nejprve jsme potmě cestovali do naší nejstarší etapy dějin a […]

Velikonoční dílny

Žáci 1. -3. tř. prožili Velikonoce ve středu 13.4. nanečisto ve třídách. Zarecitovali si koledy , které využijí na pomlázku, dozvěděli se o tradicích, zvycích a pověrách patřících k Velikonocům. Nakonec vyráběli kraslice, košíčky na vajíčka, zajíčky, ovečky, slepičky a zdobili dekorace na dveře, které vyzdobí jejich domov. Všichni odcházeli spokojeni a těšili se na volno, […]

Přijetí k základnímu vzdělávání pro rok  2022/2023

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové […]

Naší přírodou – finálové kolo

Dne 23. 11. 2021 se někteří žáci zúčastnili kvalifikačního kola soutěže Naší přírodou pořádanou Atlasem Bios v Přerově. Díky epidemické situaci se uskutečnila soutěž online přes platformu MS Teams. Žáci odpovídali na záludné otázky, poznávali živočichy a rostliny v jejich oblasti. Za mladší kategorii postoupili do finále Matouš Stárek a Antonín Tomeček, za starší Michela Mišová […]