Více ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Vítáme Vás na našich nových webových stránkách Více Vítáme Vás na našich nových webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Více Vítáme Vás na našich nových webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Více Vítáme Vás na našich nových webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Více Vítáme Vás na našich nových webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Více Vítáme Vás na našich nových webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Září
1. - začátek 1. pololetí
7. - exkurze V.A a V.B do Muzea J.A.Komenského v Přerově - ZŠ
8. - Olympijský běh
10. - Projektový den Bitva u Tovačova 1866 - IX:A ZŠ
14. - Focení prvňáčků - ZŠ
14. - Třídní schůzky od 16:00 - 17:00, kromě třídy VII.A
15. - Podzimní závody - Sovičky a Veverky ŠD
18. - Vystoupení předškoláků na výstavě Ovoce a zelenina v KD v 15:00 - MŠ
20. - Výstava Ovoce a zelenina - 1. st. ZŠ
21. - Třídní schůzky VII.A v 17:00, on-line pře Microsoft Teams
20.- 24. Podzimní sklizeň - Jablkový týden - Smajlíci ŠD
27. Projektový den Evropský den jazyků pro 3. - 9. třídy ZŠ
29. Kytičkový den
29. Socializační program pro 1. - 3. třídy - Vyškov
30. Den sovího hraní - Sovičky ŠD
30. Kytičkový den pro 1.-3. řídu
Říjen
5. - Draví ptáci - ZŠ a MŠ
5. - Soutěž v přespolním běhu pro 2. st. ZŠ
6. Kouzlení s klaunem - MŠ
6. Hraní - Poznáváme společně MŠ (akce pro děti a rodiče, které naši MŠ nenavštěvují a chtěli by ji poznat)
8. Depistáž u předškolních dětí - Koťata MŠ
8. Screening zraku předškolních dětí - Koťata MŠ
11. - 15. Sběr starého papíru - ZŠ i MŠ
12. Pedagogická porada MŠ
13. Plody podzimu - Sovičky ŠD
15. Drakiáda v ŠD
20. Podzimní stezka přírodou - Veverky a Smajlíci ŠD
20. Hraní v knihovně - Sovičky ŠD
25. Socializační program IV.A, IV.B a VI.A - Vítkovice Ostrava
26. Dlabání dýní s rodiči - MŠ
27. - 29. - Podzimní prázdniny
Listopad
2. - Pythagoriáda pro 2. st. ZŠ
2. - Halloween - ŠD
1. -5. - Strašidelná školka - MŠ
9. - Pedagogická porada v MŠ
9. - Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
9. - Konzultace s vyučujícími od 18:00 - distančně
11. Socializační program pro VI.B, VII.A a VIII.A v Brně
11. Princezna ze mlejna - divadelní představení ve Zlíně pro 1. - 3. třídy
11. Svatý Martin - Sovičky ŠD
15. Barevný podzim v knihovně - Smajíci ŠD
16. Scholaris - IX.A ZŠ
22. Podzimní deskohraní v knihovně - Veverky ŠD
22. Turnaj ve florbale - hoši 2. st. ZŠ
23. Exkurze v Muzeu J. A. Komenského v Přerově pro 6.třídy
23. Naší přírodou - základní kolo přírodovědné soutěže - 2. st. ZŠ
24. Advent se blíží - Sovičky ŠD
30. Znáte, děti, papoušky? - ekologicko-chovatelský program pro Koťata MŠ
Prosinec
15. Ježíšek u Smajlíků
15. Vánoce přicházejí k Sovičkám
20. Vánoční nadělování u Veverek
21 - 22. Ředitelské volno
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
6. Tři králové - Veverky ŠD
7. Pedagogická porada v MŠ
11. Třídní schůzky od 16:00 do 17:00
12. Turnaj v pexesu - Sovičky ŠD
13. Olympiáda v AJ - školní kolo pro 2. st.
20. Zimní miniolympiáda - Veverky ŠD
22. - Školní kolo Olympiáda v ČJ
24. - 28. Barevný týden - školní parlament
24. - 28. Zimní olympiáda v MŠ
25. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
26. Z pohádky do pohádky - Sovičky a Smajlíci ŠD
27. - Turnaj v pexesu - Smajlíci
28. - Školní kolo Olympiády v D
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
4. Pololetní prázdniny
6. - 10. Lyžařský a snowboardový zájezd
14. Valentýn - školní parlament
Březen
4. Okresní kolo Olympiády v AJ - I. kategorie
14.-20. Jarní prázdniny
Duben
14.-18. Velikonoční prázdniny
5. Zápis do 1. ročníku
12. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
12. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
Květen
24. - Třídní schůzky
Červen
30. - konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin

Pár foteček z prostředí naší krásné školy

Naše škola

Školství v Horní Moštěnici má velmi dlouhou tradici sahající až před třicetiletou válku.

Školy dlouho střídaly svá umístění i názvy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace sídlí na adrese Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice od 1. 9. 1964.

V současné době vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, na základě projektu i činnost Mikrojeslí.

Areál školy se postupně rozrostl z původních tří na současných 6 pavilonů.

Učebny 1. – 3. třídy a dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu I. stupně, zbývající kmenové učebny a odborné učebny – jazyková, multifunkční, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy a ateliér v pavilonu II. stupně. V řídícím pavilonu jsou situovány ředitelna, sekretariát, spisovna, kabinety, sborovna, odborná učebna ICT a dílna. V samostatném pavilonu se nachází školní tělocvična, další oddělení školní družiny a keramická dílna.

Dvě oddělení mateřské školy jsou v pavilonu MŠ I, třetí oddělení mateřské školy a mikrojesle, spolu se závodní restaurací GTH, školní kuchyňkou, 3. oddělením školní družiny a keramickou dílnou v pavilonu posledním.

Všechny objekty jsou pokryty sítí wi – fi, bezbariérovost je zajištěna schodolezem, škola disponuje i bezbariérovým WC.

Kapacita školy je 400 žáků, reálný počet se v posledních letech ustálil na cca 250. MŠ navštěvuje stabilně kolem 70 dětí, v Mikrojeslích jsou umístěny 4 děti.

Organizace zaměstnává zhruba 40 pracovníků, učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, administrativních a provozních zaměstnanců.

Další činnosti

Více informací o součinnosti naší školy.
Školní družina
Více
Mateřská škola
Více
Školní jídelna
Více