ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Nabídka zájezdu do Německa Zahájení školního roku 2022/2023 Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Zahájení školního roku 2022/2023 Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Zahájení školního roku 2022/2023 ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Zahájení školního roku 2022/2023 Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Zahájení školního roku 2022/2023 Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Zahájení školního roku 2022/2023 Nabídka zájezdu do Německa

Září
1. začátek 1. pololetí
7. Třídní schůzky v MŠ
7. Soví závody v Sovičkách - ŠD
8. Focení prvňáčků - ZŠ
13. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 - 17:00
12. - 16.9. Jablkový týden - Sovičky a Veverky ŠD
12. - 16. Volby do školního parlamentu - ZŠ
17. Výstava Ovoce a zelenina - vystoupení předškoláků z MŠ
19. Výstava Ovoce a zelenina - pro 1. st. ZŠ
20. Třídní schůzky pro VIII.B
19. - 23. Závod o pohár ředitele školy – 2. st. ZŠ
26. Bezpečné chování – Preventivní program Městské policie Přerov pro II.A
26. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.B
26. - 27. Evropský den jazyků ZŠ
27. Podzimní stezka přírodou - Sovičky ŠD
27. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.A
27. Bezpečná jízda na kole – Preventivní program Městské policie Přerov pro IV.A
29. Podzimní sportování – Smajlíci a Veverky ŠD
30. Depistáž u předškoláků - MŠ
Říjen
4. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
5. Co vědět v patnácti letech – Preventivní program Městské policie Přerov pro 9. třídy
6. Drakiáda v 16.00 h. Koťata MŠ + rodiče
7. Ředitelské volno
10. Drakiáda 16.00 h. Berušky + rodiče
10. - 14. Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu – MŠ
10. - 14. Týden sovího království – Sovičky ŠD
17. - 21. Sběr papíru
18. Pedagogická porada v MŠ
19. Podzimní olympiáda - Sovičky ŠD
20. Screening zraku předškolních dětí – MŠ
20. Poznáváme podzimní přírodu – Veverky a Smajlíci ŠD
26. - 27. Podzimní prázdniny ZŠ
28. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
30. Strašidelné odpoledne – Smajlíci ŠD
31. Halloween – ŠD + Školní parlament
Listopad
1. Exkurze V.A a V.B do planetária v Pevnosti poznání v Olomouci
1. Zeměpisná přednáška Galapágy a Ekvádor pro 6. a 7. třídy
1. Zeměpisná přednáška Mongolsko pro 8.a 9. třídy
9. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž pro 1. st. ZŠ
15. Scholaris - burza středních škol pro 9. třídy
15. Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
15. - Konzultace s vyučujícími od 16:00 do 17:00
16. Exkurze Vlastivědné muzeum Olomouc - Středověký komiks - 5. třídy
Prosinec
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
10. Třídní schůzky od 16:00 do 17:00
24. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
3. Pololetní prázdniny
6. - 12. Jarní prázdniny
27.2.-3.3. Lyžařský a snowboardový zájezd
Březen
Duben
4. Zápis do 1. ročníku
18. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
18. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
Květen
23. Třídní schůzky ZŠ
Červen
23. Pedagogická porada ZŠ
30. Konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin

Pár foteček z prostředí naší krásné školy

Naše škola

Školství v Horní Moštěnici má velmi dlouhou tradici sahající až před třicetiletou válku.

Školy dlouho střídaly svá umístění i názvy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace sídlí na adrese Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice od 1. 9. 1964.

V současné době vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, na základě projektu i činnost Mikrojeslí.

Areál školy se postupně rozrostl z původních tří na současných 6 pavilonů.

Učebny 1. – 3. třídy a dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu I. stupně, zbývající kmenové učebny a odborné učebny – jazyková, multifunkční, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy a ateliér v pavilonu II. stupně. V řídícím pavilonu jsou situovány ředitelna, sekretariát, spisovna, kabinety, sborovna, odborná učebna ICT a dílna. V samostatném pavilonu se nachází školní tělocvična, další oddělení školní družiny a keramická dílna.

Dvě oddělení mateřské školy jsou v pavilonu MŠ I, třetí oddělení mateřské školy a mikrojesle, spolu se závodní restaurací GTH, školní kuchyňkou, 3. oddělením školní družiny a keramickou dílnou v pavilonu posledním.

Všechny objekty jsou pokryty sítí wi – fi, bezbariérovost je zajištěna schodolezem, škola disponuje i bezbariérovým WC.

Kapacita školy je 400 žáků, reálný počet se v posledních letech ustálil na cca 250. MŠ navštěvuje stabilně kolem 70 dětí, v Mikrojeslích jsou umístěny 4 děti.

Organizace zaměstnává zhruba 40 pracovníků, učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, administrativních a provozních zaměstnanců.

Další činnosti

Více informací o součinnosti naší školy.
školní družina
Více
mateřská škola
Více
školní jídelna
Více