ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Nabídka zájezdu do Německa Týden barev Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Týden barev Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Týden barev ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Týden barev Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Týden barev Nabídka zájezdu do Německa ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Týden barev Nabídka zájezdu do Německa

Září
1. začátek 1. pololetí
7. Třídní schůzky v MŠ
7. Soví závody v Sovičkách - ŠD
8. Focení prvňáčků - ZŠ
13. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 - 17:00
12. - 16.9. Jablkový týden - Sovičky a Veverky ŠD
12. - 16. Volby do školního parlamentu - ZŠ
17. Výstava Ovoce a zelenina - vystoupení předškoláků z MŠ
19. Výstava Ovoce a zelenina - pro 1. st. ZŠ
20. Třídní schůzky pro VIII.B
19. - 23. Závod o pohár ředitele školy – 2. st. ZŠ
26. Bezpečné chování – Preventivní program Městské policie Přerov pro II.A
26. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.B
26. - 27. Evropský den jazyků ZŠ
27. Podzimní stezka přírodou - Sovičky ŠD
27. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.A
27. Bezpečná jízda na kole – Preventivní program Městské policie Přerov pro IV.A
29. Podzimní sportování – Smajlíci a Veverky ŠD
30. Depistáž u předškoláků - MŠ
Říjen
4. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
5. Co vědět v patnácti letech – Preventivní program Městské policie Přerov pro 9. třídy
6. Drakiáda v 16.00 h. Koťata MŠ + rodiče
7. Ředitelské volno
10. Drakiáda 16.00 h. Berušky + rodiče
10. - 14. Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu – MŠ
10. - 14. Týden sovího království – Sovičky ŠD
17. - 21. Sběr papíru
21. Pythagoriáda - soutěž pro 2. st. ZŠ
18. Pedagogická porada v MŠ
18. Putování s vlaštovkou I. B
19. Podzimní olympiáda - Sovičky ŠD
20. Screening zraku předškolních dětí – MŠ
20. Poznáváme podzimní přírodu – Veverky a Smajlíci ŠD
26. - 27. Podzimní prázdniny ZŠ
28. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
31. Halloween – ŠD + Školní parlament
Listopad
1. Exkurze V.A a V.B do planetária v Pevnosti poznání v Olomouci
1. Zeměpisná přednáška Galapágy a Ekvádor pro 6. a 7. třídy
1. Zeměpisná přednáška Mongolsko pro 8.a 9. třídy
1. - 4. Strašidelná školka - dopolední akce jednotlivých tříd MŠ
2. Barevný podzim v knihovně – Smajlíci ŠD
8. Nespokojené koťátko - divadlo v MŠ
9. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž pro 1. st. ZŠ
9. Drakiáda u Smajlíků - ŠD
10. Exkurze 9. tříd na Úřadu práce a přednáška o finanční gramotnosti na Obchodní akademii v Přerově
10. Florbalový turnaj v Přerově - hoši 6. a 7. tř. ZŠ
11. Florbalový turnaj v Přerově - hoši 8. a 9. tř. ZŠ
11. Movember – Školní parlament
11. Sv. Martin – Veverky a Sovičky - ŠD
14. Celloween – divadelní představení pro vybrané třídy 4. - 8. ročníků ZŠ
15. Scholaris - burza středních škol pro 9. třídy
15. Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
15. - Konzultace s vyučujícími od 16:00 do 17:00
16. Exkurze Vlastivědné muzeum Olomouc - Středověký komiks - 5. třídy
22. Naší přírodou - kvalifikační kolo přírodovědné soutěže pro 2. st. ZŠ
23. Koťata v knihovně - MŠ
23. Sluníčkové odpoledne s rodiči v 16.00 h. - Sluníčka MŠ
25. Adventní čas přichází – Veverky a Sovičky - ŠD
24. Školní kolo Olympiády v AJ
25. Preventivní programy pro 1. třídy Kamarádi online
25. Preventivní programy pro 3. třídu TikTok a jeho rizika,
25. Preventivní programy pro pro 5. třídy Děti a soc. sítě
25. Kateřinský ples - SRPŠ
27. Vánoční jarmark - SRPŠ
30. Balonová pošta - MŠ a MIkrojesle
Prosinec
2. Tutanchamon - výstava pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ
5. Mikuláš v ZŠ - Školní parlament
5. Společné čertění Sluníček a IX. A - ZŠ a MŠ
5. Pekelné odpoledne - ŠD
7. Česko zpívá koledy - ŠD
9. Školní kolo Olympiády v ČJ - pro 8. a 9. třídu ZŠ
12. - 16. Čertoviny - MŠ
13. Předvánoční besídka u Berušek s rodiči v 16:00 – MŠ
14. Vánoce u Sluníček a Koťat s rodiči v 16:00 – MŠ
15. Vánoční stezka - ŠD
21. Tradice Vánoc - ŠD
22. Vánoční kino - ZŠ
22. Turnaj ve vybíjené - 2. st. ZŠ
prosinec - leden Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka - Školní parlament
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
3. školní kolo Olympiády v dějepise
6. Ukradený stromeček - divadlo v MŠ
6. Tři králové - Sovičky ŠD
9. Puzzliáda - Veverky ŠD
10. Třídní schůzky od 16:00 do 17:00
11. Zimní stezka - Sovičky ŠD
16. - 20. Týden barev - Školní parlament
16. Okresní kolo olympiády v dějepise
17. Pedagogická porada v MŠ
prosinec - leden Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka - Školní parlament
23. - 27. Zimní olympiáda v MŠ
23. Zimní olympiáda - Veverky ŠD
24. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
24. Po stopách Yetyho - Smajlíci ŠD
25. Moudrá sova - Sovičky ŠD
25. Beseda s rodiči O školní zralosti dítěte - MŠ
27. Školní ples pro 2. st. ZŠ
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
1. Návštěva MŠ v 1. třídě
1. Puzzliáda - Sovičky ŠD
3. Pololetní prázdniny
6. - 12. Jarní prázdniny
14. Valentýn - Školní parlament
14. Divadelní představení v angličtině pro 4. - 9. třídy ZŠ
15. Barevný minivolejbal - turnaj pro 1. st. ZŠ
15. Zápis nanečisto - Berušky MŠ
15. Zimní stezka - ŠD
20. - 24. Karneval v MŠ
22. Ježek a sněhulák - divadlo v MŠ
22. Puntíkový den - Školní parlament
24. Karneval v ŠD
27.2.-3. Lyžařský a snowboardový zájezd - 1. sled
Březen
9. Hobit Divadelní představení pro 4. a 5. třídy ve Zlíně - ZŠ
21. Školákem na zkoušku v 15:00 a 16:00 - pro budoucí prvňáčky
11. Vítání občánků - vystoupení žáků 1. třídy ZŠ
13. - 17. Lyžařský a snowboardový zájezd - 2. sled
31. Noc s Andersenem - ZŠ
21. Šestá třída nanečisto - pro páťáky ze spádového obvodu
Duben
1. Vítání jara - vystoupení MŠ pro Svaz chovatelů
4. Zápis do 1. ročníku
18. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
18. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
Květen
15. - 19. Zájezd do Německa
23. Třídní schůzky ZŠ
Červen
23. Pedagogická porada ZŠ
30. Konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin

Pár foteček z prostředí naší krásné školy

Naše škola

Školství v Horní Moštěnici má velmi dlouhou tradici sahající až před třicetiletou válku.

Školy dlouho střídaly svá umístění i názvy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace sídlí na adrese Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice od 1. 9. 1964.

V současné době vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, na základě projektu i činnost Mikrojeslí.

Areál školy se postupně rozrostl z původních tří na současných 6 pavilonů.

Učebny 1. – 3. třídy a dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu I. stupně, zbývající kmenové učebny a odborné učebny – jazyková, multifunkční, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy a ateliér v pavilonu II. stupně. V řídícím pavilonu jsou situovány ředitelna, sekretariát, spisovna, kabinety, sborovna, odborná učebna ICT a dílna. V samostatném pavilonu se nachází školní tělocvična, další oddělení školní družiny a keramická dílna.

Dvě oddělení mateřské školy jsou v pavilonu MŠ I, třetí oddělení mateřské školy a mikrojesle, spolu se závodní restaurací GTH, školní kuchyňkou, 3. oddělením školní družiny a keramickou dílnou v pavilonu posledním.

Všechny objekty jsou pokryty sítí wi – fi, bezbariérovost je zajištěna schodolezem, škola disponuje i bezbariérovým WC.

Kapacita školy je 400 žáků, reálný počet se v posledních letech ustálil na cca 250. MŠ navštěvuje stabilně kolem 70 dětí, v Mikrojeslích jsou umístěny 4 děti.

Organizace zaměstnává zhruba 40 pracovníků, učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, administrativních a provozních zaměstnanců.

Další činnosti

Více informací o součinnosti naší školy.
školní družina
Více
mateřská škola
Více
školní jídelna
Více