All posts by Vlasta Krejčířová

1. místo ve výtvarné soutěži

Středisko volného času Atlas a Bios vyhlásilo v měsíci březnu výtvarnou soutěž „Namaluj přírodu – Zvířata ve vodě a u vody“. Soutěže se účastnily děti z mateřských, základních i středních škol v pěti kategoriích. Za naši školu se soutěže zúčastnilo 13 žáků ze čtvrté třídy. A úspěch byl vynikající. V kategorii II – jednotlivci, 1. stupeň ZŠ – se […]

Úplata za ŠD

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Na základě novely§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovatel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové organizace s t a n o v u j e na školní rok 2024/25 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní […]

Český den proti rakovině aneb Kytičkový den

Ve středu 15. května se žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakovině – Českého dne proti rakovině, v letošním roce s tematickým zaměřením na prevenci rakoviny prsu. Zájem nejen žáků, ale i dětí z MŠ a pedagogických pracovníků přispět drobným finančním obnosem byl velký. Vybrali jsme celkem 6724 Kč. Vám všem patří velké poděkování […]

Úplata za MŠ

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) zřizovatel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové organizace stanovuje částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši dítě celodenně chodící                                                       Kč 400,- / kalendářní měsíc dítě v posledním roce docházky                                       zdarma Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného […]

Pro maminky s láskou

Celý týden nás ve ll.A provázelo téma – Moje máma. Nejen, že děti pro maminky vyrobily dárek, ale také o nich psaly, četly, povídaly si a každý namaloval svou maminku. Děti si uvědomily, co vše pro ně mámy dělají a jak moc pro znamenají…

Sovičky maminkám

Děti ze Soviček se také připravovaly na svátek všech maminek. Vytvořily obrázek ze svého otisku ruky, s láskou nazdobily maminkám perníček a doma na maminky určitě čekalo ještě vřelé objetí a sladká pusa….