All posts by Vlasta Krejčířová

Sportovní den trošku jinak

Páteční vyučování dne 26. 5. si žáci naší školy zpestřili Sportovní přehlídkou svých oblíbených sportovních idolů. Na chodbách školy jsme tak mohli potkat několik mistrů světa například ve fotbale (Messiho, Ronalda) , fanoušky juda (Krpálka) či karate, cyklisty,  hráče basketbalu, vybíjené, florbalu a tenistky (Petru Kvitovou) i jezdkyně na koních.  Užili jsme si to všichni!

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje (nevyhovuje) žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům : […]