All posts by Vlasta Krejčířová

Výsledky voleb do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků Školská rada v letech 2023 – 2026 bude pracovat v tomto složení: Ing. Jan Ščotka p. Evžen Valenta – jmenováni zřizovatelem Mgr. Michaela Novotná Mgr. Lenka Přemyslovská – zvoleni aklamací Ing. Petr Jemelka pí Marcela Vlachová – zvoleni 14. 11. 2023 oba 163 hlasy Nové ŠR přeji v její práci […]

Olympiáda mediální gramotnosti

Proč je mediální gramotnost důležitá? Stejně jako narůstá počet uživatelů internetu, roste i množství hoaxů, dezinformačních webů, řetězových mailů a dalších nástrah, kterým uživatelé musejí čelit. Nejmladší generace se sociálními sítěmi doslova vyrůstá. I proto je porozumění médiím jednou z klíčových dovedností dneška. Žáci 9. ročníků se v rámci předmětu Komunikační technologie zúčastnili v říjnu Olympiády mediální […]

Kašpárek ve III.A

Netradiční inspirací pro malování Kašpárka, byla pro děti ze třetí třídy návštěva paní asistentky Evy Punčochářové, která dlouhodobě působí v loutkovém divadle Sokola Přerov-PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK. Přinesla dětem ukázat různé druhy loutek, předvedla jak se loutky vodí a děti si to mohly sami také vyzkoušet. Návštěva se nám moc líbila.