All posts by Vlasta Krejčířová

„Learn through English“  – Pupils teach pupils (žáci učí žáky)

V angličtině se učíme nejen anglicky, ale také jiné předměty. Tentokrát to byl zeměpis, kdy jsme vyráběli projekty k různým státům dle vlastního výběru a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o jednotlivým zemích. Kromě dovedností jako vyhledávání informací, psaní, kreslení či digitální kompetence, jsme pracovali na mluvení a prezentaci před třídou. Posuďte sami, že se projekty opravdu […]

Kyberšikana a sociální sítě

V pátek 12. ledna na naší škole proběhl preventivní program pro 3. – 5. třídu pod názvem Kyberšikana a sociální sítě. Beseda byla pro žáky velmi zajímavá a hlavně aktuální, protože hrozby sociálních sítí na nás číhají na každém kroku. Žákům bylo zážitkovou formou vysvětleno, co je šikana a jak vzniká, znaky kyberšikany, a jak řešit […]

Chování a šikana – preventivní program

Dne 11. a 12. 1. 2024 se žáci tříd šestých, sedmých aosmých tříd zúčastnili preventivního programu na téma Chování a šikana. Program byl cílen na žáky druhého stupně, zejména na kyberšikanu, poněvadž moderní technologie a sociální sítě tvoří nedílnou součást života všech dospívajících. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse, argumentovali a projevovali svůj názor.

Respektování jiných a jejich názoru – preventivní program VIII. A

Ve čtvrtek 11. ledna se žáci VIII. A zúčastnili preventivního programu na téma respektování jiných a jejich názoru. Žáci se formou různých aktivit a modelových situací učili respektovat právo na jiný názor. Na jednoduchých příkladech si ukázali rozdílné pohledy na věc, kdy jsou všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného úhlu pohledu, ale i […]

Loutkohrátky o Vánocích

Předvánoční čas si zpříjemnili i děti z kroužku loutkohrátek. Loutkou Kašpárka si popřáli krásné a hravé vánoce a naučili Kašpárka své oblíbené jazykolamy.