ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků proběhla v Kulturním domě ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Tisková konference Erasmáků proběhla v Kulturním domě 60. výročí založení naší ZŠ ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků proběhla v Kulturním domě ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků proběhla v Kulturním domě ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků proběhla v Kulturním domě ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Tisková konference Erasmáků proběhla v Kulturním domě 60. výročí založení naší ZŠ

Září
1. začátek 1. pololetí
4. Slavnostní zahájení školního roku
12. Třídní schůzky vMŠ
13. Soví sportování - ŠD
15. Focení prvňáčků - ZŠ
12 - 16. Volby do Školního parlamentu
15. Muzeum J.A.Komenského - expozice pravěku - 5. třída ZŠ
19. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 - 17:00 (kromě 1. tříd)
18. - 22. Podzim v zahradách, polích a lesích - Veverky ŠD
18. - 22. Ovocný týden - Smajlíci ŠD
18 . - 22. Závod O pohár ředitele školy - 2. st. ZŠ
22. Legiovlak pro 9. třídy ZŠ
22. Finanční gramotnost - exkurze na SEŠ pro 9. třídy ZŠ
22. Depistáž u předškoláků - MŠ
23. Vystoupení ZŠ a MŠ na výstavě Ovoce a zelenina v KD
27. Vycházka se skřítkem Podzimníčkem - Sovičky ŠD
27. Drakiáda v MŠ 16:00 - 18:00
27. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
28. Vystoupení 2. tříd ZŠ na Vítání občánků
29. Ředitelské volno pro ZŠ
Říjen
4. Preventivní program s Měst.policí pro pro VI.B – Situace na ulici
4. Preventivní program s Měst.policí pro 2. třídy Bezpečné chování
4. Podzimní olympiáda - Sovičky ŠD
6. Preventivní program s Městskou policí pro 4. třídu Bezpečná jízda na kole
6. Preventivní program s Městskou policí pro VI.A – Situace na ulici
9. Preventivní program s Městskou policí pro 9.třídy – Co vědět v 15 letech
9. Preventivní program s Městskou policí pro 9.třídy – Co vědět v 15 letech
10. - 17. Jobshadowing pro pedagogy ve Španělsku v rámci projektu Erasmus+
10. Pedagogická porada v MŠ
11. Drakiáda - Sovičky a Veverky ŠD
16. - 20. Sběr starého papíru
16. - 20. Olympiáda mediální gramotnosti pro 9. ročník ZŠ
17. Mistr křížovek a rébusů – Smajlíci ŠD
18. Bramborový den - Sovičky ŠD
16. - 20. Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu - dopolední akce jednotlivých tříd MŠ
20. O prasátku Arturovi – bezplatná enviroment. pohádka, - MŠ
23. Podzimní stezka přírodou - Veverky ŠD
23. Návštěva knihovny - Sovičky ŠD
24. Sluníčkové odpoledne s rodiči - MŠ
26. - 27. Podzimní prázdniny ZŠ
31. Halloween – ŠD + Školní parlament
Listopad
1. - 3.11. Strašidelná školka - dopolední akce Koťat + Berušek MŠ
1. Strašidelné odpoledne u Veverek - ŠD
6. - 10.11. Strašidelná školka - dopolední akce Sluníček + Včeliček MŠ
8. Screening zraku předškolních dětí v MŠ
8. Svatý Martin přichází - Sovičky ŠD
9. Stezka sv. Martin - venkovní hra pro Smajlíky - ŠD
10. Pohovor s účastníky výběrového řízení do projektu Erasmus + - 2. st. ZŠ
10. Svatý Martin u Veverek - ŠD
11. Movember – Školní parlament
14. Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
14. - Konzultace s vyučujícími od 16:00 do 17:00
16. Zavzpomínáme na 17. listopad - Školní parlament
22. Soví listopadový den - ŠD
23. Skřítek Podzimníček - Smajlíci ŠD
24. Movember Day – ŠP
25. Kateřinský ples - SRPŠ
29. Školní kolo olympiády v ČJ – 8. a 9. tř. ZŠ
30. Turnaj v Člověče nezlob se – Smajlíci ŠD
30. Čtyřlístek - vědomostní soutěž pro žáky 9. roč. - SŠ OA v Přerově
Prosinec
1. Adventní čas u Soviček s rodiči - ŠD
1. Finálové kolo soutěže v mediální gramotnosti Praha - ZŠ
3. Vánoční jarmark - SRPŠ
4. Mikulášské představení s Pomněnkou a Rubínkou, klub Teplo Přerov - Berušky + Koťata MŠ
5. Pedagogická porada v MŠ
5. Čertí škola, Andělské odpoledne, Mikuláš - ŠD
5. Školní kolo dějepisné olympiády - 2.st. ZŠ
6. Mikuláš v MŠ
7. Balonová pošta Přerov – MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ
7. Exkurze - čalounictví Hrubý 9. třída ZŠ
8. Školní kolo Olympiády v AJ – písemná část – 2. st. ZŠ
11. Školní kolo Olympiády v AJ – ústní část – 2. st. ZŠ
13. Vánoce v MŠ v 16.00 h. Včeličky, Berušky + rodiče
13. Česko zpívá koledy - ŠD
14. Vánoce v MŠ v 16.00 h. Sluníčka, Koťata + rodiče
15. Vánoční stezka – Smajlíci ŠD
19. Vánoční stromečkové zpívání v MŠ
20. Kouzlo Vánoc – Veverky a Sovičky – ŠD
21. Vánoční tradice u Smajlíků - ŠD
21. Exkurze do Olomouce - IV.A
22. Turnaj ve vybíjené - 2. st. ZŠ
22. Vánoční kino - 1. st. ZŠ
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
5. Putování Tří králů - Sovičky ŠD
5. Tří králová stezka – Smajlíci ŠD
9. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 do 17:00
10. Moudrá sova - Sovičky ŠD
10. Pohádkový kvíz – Veverky ŠD
10. Pedagogická porada MŠ
11. Respektování jiných a jejich názoru – preventivní program pro VIII.A ZŠ
11. Chování a šikana – preventivní program pro 6. třídy a VII.A ZŠ
12. Kyberšikana a sociální sítě – preventivní program pro 3., 4. a 5. třídy ZŠ
12. Chování a šikana - preventivní program pro VII.B a VIII.B ZŠ
15. - 20. Jobshadowing učitelů ze Španělska - ZŠ
15. - 19. Týden barev – školní parlament
16. Okresní kolo Olympiády v D - ZŠ
22. - 26. Zimní olympiáda v MŠ - dopolední projektová akce MŠ
23. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
24. Zimní olympijské hry - Sovičky a Veverky ŠD
29.1. Okresní kolo Olympiády v ČJ - ZŠ
31. Yetyho bojovka – Smajlíci ŠD
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
2. Pololetní prázdniny
5. Soutěž v pexesu - Veverky ŠD
5. Okresní kolo v Olympiádě v AJ – I. kategorie 2. st. ZŠ
5. - 9. Soutěže ve společenských hrách – Smajlíci ŠD
8. Masopustní veselí – Sovičky ŠD
9. Okresní kolo v Olympiádě v NJ – I. i II. kategorie 2. st. ZŠ
12. - 18. Jarní prázdniny
17. - 20. Přípravná návštěva na portugalské škole v rámci projektu Erasmus +
18. Vítání občánků - vystoupení žáků 1. st. ZŠ
21. Ornis Přerov – Ptáčci v zimě - dopolední vých. vzděl. program pro MŠ
21. Turnaj v pexesu – Sovičky v ŠD
21. Okresní kolo Olympiády v Z - 2.st. ZŠ
25. Karneval u Veverek a Smajlíků v ŠD
26. Okresní kolo v Olympiádě v AJ – II. kategorie 2. st. ZŠ
28., 29. Diagnostika předškoláka - 16.00 h., Berušky + rodiče budoucích prvňáčků - MŠ
28. Karneval v MŠ - dopolední projektová akce MŠ a studentek SPgŠ Přerov
28. Barevný volejbal - 1. st. ZŠ
28. Návštěva předškoláků v MŠ
Březen
1. Projektový den Zdravé zuby – 1. st. ZŠ
5. Beseda s p. Komínkem v knihovně pro 7. třídy ZŠ
6. Školákem na zkoušku - ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
7./8. Okresní kolo recitační soutěže - ZŠ
10. - 17. Erasmus+ - španělští žáci na návštěvě v HM
11. - 15. Cvičení na airtracku
14. - 15. Vynášení Moravy - ŠD
15. Žákovský ples - 2. st. ZŠ
15. Josefovský ples SRPŠ
18. - 22. Turnaj v Člověče nezlob se - Veverky ŠD
20. Pipi Dlouhá punčocha - divadelní představení ve Zlíně pro 1. a 2. třídy ZŠ
21. Jarní bojovka - Smajlíci ŠD
21. Beseda o zemědělství - 3. a 4. třída ZŠ
21. Velikonoční stezka - Sovičky ŠD
22. European Money Quiz 2024 - národní kolo
22. Klokan – matematická soutěž – 2. st. ZŠ
22. Noc s Andersenem
22. Den vody - projektový den ZŠ
26. Šestá třída nanečisto - projektový den pro páťáky ze spádových ZŠ
28. - 29. Velikonoční prázdniny -ZŠ
Duben
1. Velikonoční pondělí
2. Zápis do 1. ročníku
5. Den bláznivých účesů - ŠP
8. začíná výuka plavání pro 3. a 4. třídy ZŠ a předškoláky v MŠ
11. Jarní olympijské hry – Sovičky
11. Dopravní značky – Veverky
12. První řádný termín př. zk. na stř. školy
12. - 19. Jobshadowing ve Finsku - ZŠ
15. Druhý řádný termín př. zk. na stř. školy
16. První řádný termín př. zk. pro 6 a 8letá gymn.
16. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
16. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
17. Druhý řádný termín př. zk. pro 6 a 8letá gymn.
17. Den otevřených dveří v MŠ - 14.30 - 16.00 h.
17. Sportovní stezka bohyně Lákšmí - Smajlíci
18. Květinová vycházka - Sovičky ŠD
21. Krajské kolo E.ON EUROREBUSu
23. Divadelní představení Tři mušketýři pro 2. st. ZŠ
23. Turnaj ve vybíjené pro 4. a 5. ročník ZŠ
24. Barevný minivolejbal - 1. st. ZŠ
26. Den Země – Za Horní Moštěnice krásnější - ZŠ
30. Slet čarodějnic – Sovičky a Veverky ŠD
29. - 30. Malé čarodějnice - dopolední projektová akce MŠ
30. Putování čarodějky Uršuly - Smajlíci ŠD
30. Náhradní zápis do 1. tříd 15:00-16:00
Květen
2. - 3. Malé čarodějnice - dopolední projektová akce MŠ
2. - 17. Zápis do MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2024/2025
2. Oslava Dne maminek u Koťátek - 16.00 h. v MŠ
3. Den slunce - Sovičky ŠD
3. DSMC - cyklistická soutěž pro ZŠ
3. - 10. Erasmus - výjezd žáků do Španělska
6. - 10. OŠP Stará Ves u Rýmařova - Berušky + Koťata MŠ
6. Oslava Dne maminek u Včeliček - 15.00 h. v MŠ
7. Oslava Dne maminek u Sluníček - 16.00 h. v MŠ
10. Hoodie Day - Den v mikině/teplákovce – ŠP
14. Den rodiny u Berušek – 16:00 u rybníka - MŠ
15. Kytičkový den - ŠP
15. Netradiční závody - ŠD
21. Třídní schůzky ZŠ
21. Pedagogická porada v MŠ
20. - 24. Sběr papíru
22. Včelí den - Sovičky ŠD
22. Jarní stezka přírodou - Veverky ŠD
28. Florbalový turnaj O pohár starosty obce Troubky - 2. st. ZŠ
28.5. - 5.6. Erasmus + - výjezd žáků do Portugalska
28. Školní výlet do ZOO Lešná - Sluníčka + Včeličky MŠ
29. Florbalový turnaj O pohár starosty obce Troubky - 1. st. ZŠ
29. Den dětí ve Farské zahradě – MŠ
30. Dopravní výchova ve středisku Atlas a BIOS pro 3. a 2. třídy
31. O stvoření - divadlo Zlín pro 3. - 5. tř. ZŠ
Červen
28.5. - 5.6. Erasmus - výjezd žáků do Portugalska
1. Den dětí - SRPŠ
3. Den dětí - Veverky - ŠD
5. Letní netradiční olympiáda - Sovičky ŠD
5. Letní netradiční olympiáda - Sovičky ŠD
5. Třídní výlet VIII.B do Olomouce
6. Školní výlet Koťat + Berušek do KOVOZOO Staré Město - MŠ
10. - 14. Škola v přírodě pro 3. - 5. třídu ZŠ
12. Nej švihák – Smajlíci ŠD
12. EVVO – Tonda obal - ZŠ
12. Stopovaná - Sovičky ŠD
13. Rozloučení se školním rokem + Pasování školáků v Zámecké zahradě s rodiči v 16.00 h. - MŠ
13. - 14. Třídní výlet VI.B Rožnov p. R.
14. Koťata a Druháci spolu kamarádí – projektové dopoledne ZŠ a MŠ
14. Výlet VII.A Olomouc
17. Fotografování tříd – MŠ a ZŠ
18. Třídní výlety 1. a 2. tříd Kovozoo Staré Město u Uherského Hradiště
18. Výlet VI.A Olomouc
19. Olympijský běh - ZŠ
19. Cesta za pokladem – Smajlíci ŠD
21. Klasifikační porada ZŠ
21. Tajemná trpasličí noc - Sovičky ŠD
24. Výlet VII.B Brno
24. Den otců – Koťata MŠ
24. Cesta za pokladem - Veverky ŠD
24. - 25. Výlet VIII. A Brno
24. - 25. Výlet IX.A a IX.B – Komorní Lhotka, Beskydy
25. Pedagogická porada v MŠ
27. Akademie ZŠ
28. Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024 - Konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin

Pár foteček z prostředí naší krásné školy

Naše škola

Školství v Horní Moštěnici má velmi dlouhou tradici sahající až před třicetiletou válku.

Školy dlouho střídaly svá umístění i názvy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace sídlí na adrese Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice od 1. 9. 1964.

V současné době vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, na základě projektu i činnost Mikrojeslí.

Areál školy se postupně rozrostl z původních tří na současných 6 pavilonů.

Učebny 1. – 3. třídy a dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu I. stupně, zbývající kmenové učebny a odborné učebny – jazyková, multifunkční, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy a ateliér v pavilonu II. stupně. V řídícím pavilonu jsou situovány ředitelna, sekretariát, spisovna, kabinety, sborovna, odborná učebna ICT a dílna. V samostatném pavilonu se nachází školní tělocvična, další oddělení školní družiny a keramická dílna.

Dvě oddělení mateřské školy jsou v pavilonu MŠ I, třetí oddělení mateřské školy a mikrojesle, spolu se školní jídelnou a žákovskou školní kuchyňkou v pavilonu posledním.

Všechny objekty jsou pokryty sítí wi – fi, bezbariérovost je zajištěna schodolezem, škola disponuje i bezbariérovým WC.

Kapacita školy je 400 žáků, reálný počet se v posledních letech ustálil na cca 250. MŠ navštěvuje stabilně kolem 70 dětí, v Mikrojeslích jsou umístěny 4 děti.

Organizace zaměstnává zhruba 50 pracovníků, učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, administrativních a provozních zaměstnanců.

Další činnosti

Více informací o součinnosti naší školy.
školní družina
Více
mateřská škola
Více
školní jídelna
Více