Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje (nevyhovuje) žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům : […]

Zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci, zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Moštěnice na nový školní rok 2023/2024 proběhne v termínech od 1. 5. do 12. 5. 2023. Žádost o přijetí do MŠ a tiskopis Zdravotní způsobilosti dítěte při nástupu do MŠ získáte zde, jsou ke stažení na webu školy – Dokumenty MŠ, popř. k vyzvednutí v […]

Uzavření MŠ

Se souhlasem zřizovatele školy bude MŠ v době hlavních prázdnin od 3. 7.  do 22. 8. 2023 uzavřena. Provoz MŠ bude zahájen od středy 23. 8. 2023.

Žluté kytičky vykvetou 10. 5.

Tisíce dobrovolníků oblečou žlutá trička a vyrazí do ulic nabízet kytičky s letošní světlemodrou stužkou. Ke každé kytičce dárce obdrží i letáček s informacemi, jak snížit riziko nádorového onemocnění plic. I naše škola se opět zapojí. Liga proti rakovině ze sbírky financuje projekty, které cílí na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu […]