Školní výlet Berušek a Koťat

V úterý za slabého deště jsme se vydali na školní výlet. Naše první kroky vedly do KovoZoo ve Starém Městě. Tady jsme mohli obdivovat mistrovská díla vytvořená z kovového šrotu. Viděli jsme kovová zvířata žijící v zoo, želvy, mořské ryby, domácí zvířata, strom přátelství, transformers a mnoho, mnoho dalších a velmi zajímavých exponátů. Po obědě jsme ještě navštívili […]

Den dětí ve farské zahradě

Ve středu 29.5. jsme ve spolupráci s místní knihovnou zorganizovali ve farské zahradě oslavu Dne dětí. Jako již tradičně jsme pro děti z MŠ měli připravené různé soutěže, letos nám p. knihovnice  V. Pleska přichystala menší překvapení v podobě divadelního představení O třech prasátkách. Dalším překvapením byla i živá zvířátka, na některých z nich se odvážnější děti mohly […]

Včeličky a Sluníčka na výletě v ZOO Lešná

Koncem měsíce května oddělení Včeliček a Sluníček vyrazilo do Zoo Lešná. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a nadšení. Děti shlédly různá exotická zvířata, svezla se autobusem a zoovláčkem. Pro většinu dětí to byla premiéra, jely na výlet „samy“ bez rodičů. To vám bylo dobrodružství!

Rozhodnutí o přijetí do MŠ od 1.9.2024

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje (nevyhovuje) žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům : Přijat/a od 1. […]

Nábor nových „Zubříků“

Dne 22.5. do MŠ dorazili trenéři z HC Zubr Přerov do naší MŠ. Záměrem této akce bylo seznámení se s tímto ledovým sportem a nalákat děti do hokejové přípravky. Jak se dětem tato akce líbila? Vidíte na fotografiích.

MŠ v hasičské zbrojnici

Všechna oddělení MŠ nahlédla do hasičské zbrojnice hasičů z Horní Moštěnice. Nejen, že si děti mohly prohlédnout hasičskou výzbroj, výstroj a techniku, viděly majáky a některé z nich i malinko pokropilo vodní dělo, ale na rozloučenou si poslechly i sirénu. Děkujeme SDH Horní Moštěnice za úžasnou exkurzi.

Školka v přírodě

Každým rokem se přihlásí děti na ozdravný pobyt a my jsme i letos v květnu 2024 vyrazili na horskou chatu  Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova. Zde je po celý pobyt dětem nabídnut doprovodný program „O pračlovíčkovi“, prolézačky, houpačky, pískoviště, lanová zeď, trampolíny, ohniště, všude přítomný les a vnitřní bazén. Nám se zde s dětmi velmi […]

Český den proti rakovině aneb Kytičkový den

Ve středu 15. května se žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakovině – Českého dne proti rakovině, v letošním roce s tematickým zaměřením na prevenci rakoviny prsu. Zájem nejen žáků, ale i dětí z MŠ a pedagogických pracovníků přispět drobným finančním obnosem byl velký. Vybrali jsme celkem 6724 Kč. Vám všem patří velké poděkování […]

Úplata za MŠ

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) zřizovatel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové organizace stanovuje částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši dítě celodenně chodící                                                       Kč 400,- / kalendářní měsíc dítě v posledním roce docházky                                       zdarma Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného […]