ZŠ a ŠD 2023/2024

Zaměstnanci ve školním roce 2023- 2024

Vedení školy

Mgr. Libor Kubík  – ředitel školy 

zs@zshornimostenice.cz
reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – zástupkyně ředitele

zs@zshornimostenice.cz
krejcirova@zshornimostenice.cz

THP

Hana Slabá – ekonomka

ekonom@zshornimostenice.cz

Úřední hodiny:

úterý a čtvrtek: 7:15 – 15:15

Silvie Derková – sekretářka

sekretariat@zshornimostenice.cz

Základní škola – 1. stupeň

Mgr. Eva Skřehotová – třídní učitelka I.A

skrehotova@zshornimostenice.cz

Mgr. Danuše Petrášová – třídní učitelka I.B

petrasova@zshornimostenice.cz

Mgr. Kateřina Kalovská – třídní učitelka II.A

kalovska@zshornimostenice.cz

Mgr.  Helena Krajčovičová – třídní učitelka II.B, speciální pedagog, VV

krajcovicova@zshornimostenice.cz

Mgr. Milena Malá – třídní učitelka III.A

mala@zshornimostenice.cz

Mgr. et Bc. Martina Chodilová – třídní učitelka IV.A

chodilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Lenka Přemyslovská – třídní učitelka V.A

premyslovska@zshornimostenice.cz

Základní škola – 2. stupeň

RNDr. Radoslav Nop – třídní učitel VI.A, M, Z, IT, Inf, KT

nop@zshornimostenice.cz

Mgr. Petra Mraznicová – třídní učitelka VI.B, metodik IKT a koordinátor EVVO, Př, Inf, KT

mraznicova@zshornimostenice.cz

Mgr. Kateřina Pospíšilová – třídní učitelka VII.A, Inf, KT, M

pospisilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Jiřina Ostrčilová – třídní učitelka VII. B, metodička prevence, ČJ, Hv, D

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Mgr.  Eva Levinská – třídní učitelka VIII.A AJ, D, Tv

levinska@zshornimostenice.cz

Mgr. Karin Miklendová – třídní učitelka VIII.B, RJ, Z, Pč, VZ

miklendova@zshornimostenice.cz

RNDr. Karel Sýkora – třídní učitel IX. A, výchovný poradce, M, Z, CH, F

sykora@zshornimostenice.cz

Mgr. Hendrika Čecháková – třídní učitelka IX.B, AJ, VO, D

cechakova@zshornimostenice.cz

Mgr. Zdenka Opavská – učitelka RJ, VZ, SP

opavska@zshornimostenice.cz

Mgr. Blanka Fikrová – učitelka F, CH

fikrova@zshornimostenice.cz

Bc. Jana Potočiarová – učitelka ČJ, VO

potociarova@zshornimostenice.cz

Mgr. Sabina Masopustová – učitelka Pv, Hv, Vv, Tv

masopustova@zshornimostenice.cz

Mgr. Libor Kubík – Tv, D, RJ

reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – D, NJ

krejcirova@zshornimostenice.cz

Školní družina

Yveta Běhalíková – vychovatelka (Sovičky)

behalikova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – vychovatelka (Smajlíci)

ludvova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – vychovatelka (Veverky)

bortlikova@zshornimostenice.cz

Asistence

Mgr. Michaela Novotná – asistentka v I. A

novotna@zshornimostenice.cz

Yveta Běhalíková – asistentka v II. A

behalikova@zshornimostenice.cz

Bc. Renata Ginter – asistentka v III.A

ginter@zshornimostenice.cz

Renata Vajglová – asistentka v V. A

vajglova@zshornimostenice.cz

Eva Punčochářová – asistentka v VI. A

puncocharova@zshornimostenice.cz

Mgr. Denisa Javorská, DiS – asistentka v VI. B 

javorska@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – asistentka v VII. A

bortlikova@zshornimostenice.cz

Jana Gajová – asistentka v VII. B

gajova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – asistentka v VIII. A

ludvova@zshornimostenice.cz

Výchovný poradce

RNDr. Karel Sýkora

Úřední hodiny:

čtvrtek 10:40 – 11:25
pondělí 10:40 – 11:25

sykora@zshornimostenice.cz

Školní metodik pro oblast rizikového chování

Mgr. Jiřina Ostrčilová

Úřední hodiny:

středa: 9:45 – 11:25

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Konzultační hodiny na ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

Jméno Den Doba
Mgr. Čecháková úterý 11:35 – 12:20
Mgr. Fikrová středa 7:45 – 8:30
Mgr. Chodilová středa 11:35 – 12:20
Mgr. Kalovská pondělí 12:30 – 13:15
Mgr. Levinská středa 10:40-11:25
Mgr. Krajčovičová středa 9:45 – 10:30
Mgr. Krejčířová úterý 10:40-11:25
Mgr. Kubík středa 9:45 – 10:30
Mgr. Malá pátek 8:40 – 9:25
Mgr. Masopustová pondělí 9:45 – 10:30
Mgr. Miklendová čtvrtek 7:45 – 8:30
Mgr. Mraznicová středa 7:45 – 8:30
RNDr. Nop čtvrtek 9:45 – 10:30
Mgr. Opavská pondělí 11:35 – 12:20
Mgr. Ostrčilová středa 9:45 – 10:30
Mgr. Petrášová úterý 11:35 – 12:20
Mgr. Pospíšilová čtvrtek 9:45 – 10:30
Bc. Potočiarová čtvrtek 10:40-11:25
Mgr. Přemyslovská pátek 9:45 – 10:30
Mgr. Skřehotová pondělí 11:35 – 12:20
RNDr. Sýkora pondělí 10:40-11:25

Konzultace probíhají vždy po předchozí domluvě.