Kytičkový den

Kytičkový den

Ve středu 10. května se žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakovině – Českého dne proti rakovině, v letošním roce s tematickým zaměřením na prevenci nádorů průdušek a plic. Zájem nejen žáků, ale i dětí z MŠ a pedagogických pracovníků přispět drobným finančním obnosem byl velký. Prodalo se 250 kytiček a vybrali jsme 6 293 Kč. Vám všem patří velké poděkování, velice si vážíme Vaší pomoci pro dobrou věc.

D Ě K U J E M E!

Zakoupením kytičky jsme podpořili poslání Ligy proti rakovině: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.