Český den proti rakovině aneb Kytičkový den

Český den proti rakovině aneb Kytičkový den

Ve středu 15. května se žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakoviněČeského dne proti rakovině, v letošním roce s tematickým zaměřením na prevenci rakoviny prsu. Zájem nejen žáků, ale i dětí z MŠ a pedagogických pracovníků přispět drobným finančním obnosem byl velký. Vybrali jsme celkem 6724 Kč. Vám všem patří velké poděkování a velice si vážíme Vaši pomoci dobré věci. Zakoupením kytičky jsme podpořili poslání Ligy proti rakovině: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.

D Ě K U J E M E !

Za Školní Parlament Adéla D. a Kateřina H.