Žákovský ples

Žákovský ples

V pátek 27. ledna proběhl na půdě naší školy dlouho očekávaný nultý ročník Žákovského plesu. V režii žáků 9. tříd a Školního parlamentu se školní jídelna proměnila v bohatě zdobený taneční sál. Připraven byl bohatý program, občerstvení, tombola, skvělá hudba v podání Adama Vlacha a nechyběl ani fotokoutek!

V 16 hodin vše začalo, všichni přišli slavnostně oblečení a s dobrou náladou. Během chvilky se tak vytvořila skvělá atmosféra. Po celou dobu plesu nás doprovázel Vojta Jemelka a jeho „drums“, nechybělo vystoupení Třepetalek a skvělé taneční vystoupení Báry Andělové a Zuzky Zmeškalové. Ondra Mrázek si připravil hudební kvíz a s Etiketou slušného stolování nás seznámila paní zástupkyně.

Velká poklona patří paní sekretářce S. Derkové, paní ekonomce H. Slabé a vedoucí školní jídelny paní V. Tiché za vynikající občerstvení, které bylo podáváno formou rautu. Pro většinu dětí to byl gastronomický zážitek.

Velké díky patří i Vám, rodičům a pedagogům, za krásné dary do tomboly. Tombola byla bohatá, a tak si každý mohl odnést malou pozornost. V neposlední řadě děkujeme vedení školy, že nám vyšlo vstříc a ples jsme mohli zrealizovat.

Věříme, že všichni na tuto akci budou rádi vzpomínat a Žákovský ples bude „tradicí naší školy“.

Za ŠP Petra Kyrychová, VI. A