Novinky
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
24.02.2020: Valentýnské tvoření
24.02.2020: Diagnostika u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 20. 05. 2020

Horní Moštěnice 20. 5. 2020
(zpracováno dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020)

Žáci 1. stupně mají možnost pokračovat v prezenční výuce od 25. 5. 2020.

Při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovým plánem, tj. použití ochranného prostředku.

Příchod do školy je možný vjezdovou branou nebo ve směru od sportovního areálu a to od 7:30, dohled nad žáky bude zajištěn.

Výuka bude probíhat v max. patnáctičlenných skupinách, denně 8:40 – 12:20, dle rozvrhu na Škole on - line.

Je respektováno zařazení žáka do stávajících tříd. Třída I.A a V.A bude dělena do dvou skupin.

Pro odpolední činnost, která trvá do 16:00 jsou vytvořeny homogenní skupiny.

Podmínky účasti na vzdělání:

  • Čestné prohlášení + písemné vymezení rizikových skupin. Formulář je ke stažení na webu školy ( viz pravý sloupeček Novinky nebo Dokumenty ZŠ ), stránkách MŠMT či k vyzvednutí v kanceláři školy.
  • Minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení

Při nesplnění kterékoli podmínky nebude žákovi účast na vzdělání umožněna.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 18. 5. 2020.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vzdělávání se řídí školním řádem.

Zájem o stravování žáka v závodní restauraci GTH hlásí zákonní zástupci individuálně, formou mailu -  provoz.mostenice@gthcatering.cz, či telefonicky na číslo 602 833 994. Dne: 07. 05. 2020
 
Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. roku 2019/2020
 
  
Vážení zákonní zástupci,
 
 
výše zmíněný dokument umožňuje od 25. 5. návrat žáků 1. stupně k prezenční výuce.
 
Dopolední výuka bude probíhat denně 8:40 – 12:20, odpolední ŠD pak 12:20 – 16:00.
Pro sestavení školních skupin, však v souladu s požadavkem vyhlášky, potřebuji vědět, zda se vaše dítě výuky zúčastní a pokud ano, tak v jakém rozsahu.
 
Informaci mi prosím zašlete na mail reditel@zshornimostenice.cz, popř. na školu on – line a to v následující formě:
Jméno žáka, třída, dopolední výuka ano x ne, odpolední ano x ne a to do 18. 5. 2020.
 
Upozorňuji Vás, že po tomto datu přihlášení k prezenčnímu vzdělávání již nebude možné!
 
Obědy jsou zajištěny, ať už formou klasickou nebo zatavených krabiček s sebou. Vše se odvíjí od počtu přihlášených dětí k prezenčnímu vzdělávání.
 
Podrobnější informace k organizaci výuky pak budou zveřejněny na webu školy 21. 5. 2020 a zároveň je obdržíte na své mailové adresy.

Mgr. Libor Kubík

Dne: 04. 05. 2020
(zpracováno dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020)
 
Žáci IX. A mají možnost pokračovat v prezenční výuce od 11. 5. 2020.
 
Při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovým plánem, tj. použití ochranného prostředku.
 
Příchod do školy je možný vjezdovou branou nebo ve směru od sportovního areálu.

Příchod do školy je možný od 7:30.
 
Po dobu malování bude výuka probíhat v učebně ICT, pondělí – čtvrtek, dle rozvrhu a to 8:40 – 12:20.
 
  2. 3. 4. 5.
Po M M F Ch
Út Čj Čj Inf
St M M Aj D
Čt Čj Čj Rj Z
Konzultace Dist. výuka    


Od 25.5. do 5.5. probíhá výuka následovně:
Po: 4 hodiny M ( 8:40 - 12:20 )
Út: 4 hodiny ČJ ( 8:40 - 12:20 )

St- Pá: distanční výuka, konzultace

Podmínky účasti na vzdělání:
  • Čestné prohlášení + písemné vymezení rizikových skupin. Formulář je ke stažení na webu školy ( - viz pravý sloupec nebo Dokumenty ZŠ), stránkách MŠMT či k vyzvednutí v kanceláři školy. 
  • Minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení
 
Při nesplnění kterékoli podmínky nebude žákovi účast na vzdělání umožněna.
 
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 
Omlouvání nepřítomnosti žáka na vzdělávání se řídí školním řádem.

Zákonní zástupci mají možnost samostatně přihlásit žáka ke stravování v závodní restauraci GTH. Oběd bude řešen vydáním obědového balíčku, cena se nemění.
 
Mgr. Libor Kubík
ředitel školy 

Dne: 02. 05. 2020
Vážení zákonní zástupci,

v sekci Základní škola - Metodik prevence najdete odkaz na Krizovou linku pro rodiče zřízenou při PPP. Na stejném místě najdete i nabídku pomoci studentů UP s výukou.

Dne: 27. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Moštěnice  i Mikrojeslí proběhnou ve školním roce 2019/2020 pouze distančně, tj. bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí.
 
Žádost o přijetí i Čestné prohlášení jsou ke stažení na webu školy, popř. k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních hodinách (Po, St, 12:00-15:00), či k vyzvednutí v MŠ po předchozí domluvě.

Žádost o přijetí a čestné prohlášení ke stažení ZDE
 

Žádosti se přijímají následujícími způsoby:
 
  • v termínech
6. 5. 2020         14:00 – 16:00
13. 5. 2020       9:00 – 11:00   v MŠ v oddělení Sluníček 
  • osobním podáním v kanceláři školy v úředních hodinách (Po, St, 12:00-15:00) do 15.5.2020
  • poštou do 15.5.2020
  • prostřednictvím datové schránky školy (9f9mdjp) do 15.5.2020
 
Nedoporučuji podání žádosti prostřednictvím e - mailu, poněvadž § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, vyžaduje ověřený elektronický podpis.
 
Připomínám, že nutnou přílohou je kopie očkovacího průkazu.
 
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na t. č. 739 310 468.
 
Mgr. Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 23. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

během hlavních prázdnin bude MŠ, se souhlasem zřizovatele, uzavřena v termínu 01. 07. – 14. 08. 2020. 

Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 21. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci, žáci,

sběr starého papíru se bude na naší škole konat až na podzim. Pokud Vám papír doma překáží, můžete ho odvézt do sběrny na Kojetínské ulici. Nicméně musí být vytřízen od kartonu. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy vytrhané z vazeb.  Vše může být uloženo v kartonových krabicích, ale karton jako takový sběrna nevykupuje. V tomto případě nám sběrna zaplatí 1 Kč za kg vytřízeného papíru, v případě školního sběru na podzim to bude jen polovina. Více informací na www.suroviny-prerov.cz . Otvírací doba. v pondělí 7:30-17:00, ostatní dny do 15:00, v sobotu do 12:00.

Pomerančová a citronová kůra se sbírá dál, můžete odevzdávat podepsané a zvážené na sekretariátu školy. 

Stejný systém platí i pro baterie.

Plastová víčka taktéž sbíráme dále.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte třídit odpad. 

Dne: 21. 04. 2020

Vážení zákonní zástupci,

výuka plavání se v tomto školním roce nebude konat.

Celá částka bude vrácena na Váš účet.


Libor Kubík
ředitel školyDne: 20. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,
zápisové lístky pro žáky 9. ročníku, (případně pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na gymnázia), se budou vydávat oproti podpisu zákonného zástupce od 27. 4.
Po, Čt 9:00 - 13:00 ředitelna,
Po, St 12:00 - 15:00 sekretariát.

Tento zápisový lístek zákonný zástupce odevzdá na střední škole do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo dítě přijato ke studiu na střední škole.
RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce


Dne: 20. 04. 2020

Vážení zákonní zástupci,

pokud nedojde k výraznému zlepšení epidemiologické situace, bude MŠ Horní Moštěnice rozhodnutím zřizovatele uzavřena do 30. 6. 2020. Totéž se týká i Mikrojeslí.
Libor Kubík
ředitel školy

 Dne: 03. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

žádost o přestup do 6. ročníku ( či kteréhokoliv jiného ) naší ZŠ můžete podávat taktéž vzdáleně - elektronicky či poštou.

Žádost o přestup ke stažení ZDE
Zápisový lístek ke stažení ZDE

Dne: 23. 02. 2020
09.03.2020   Měsíc knihy u Soviček ŠD
11.03.2020   Měsíc knihy u Veverek ŠD  ZRUŠENO
11.03.2020   Měsíc knihy ve školník klubu - ŠK ZRUŠENO
11.03.2020   Návštěva školky v I.A - MŠ a ZŠ   ZRUŠENO
12.03.2020   Měsíc knihy u Smajlíků ŠD  ZRUŠENO
13.03.2020   6. třída nanečisto – pro žáky 5. tříd okolních ZŠ  ZRUŠENO
13.-19.03.2020   Cvičení na airtracku – MŠ i ZŠ  POSUNUTO
13.03.2020   Pevnost poznání IV.B - ZŠ  ZRUŠENO
16.03.2020   Moudrá sova – Sovičky ŠD  ZRUŠENO
16.03.2020   Bílá velryba – divadlo Uherské Hradiště pro 5. – 9. třídy - ZŠ ZRUŠENO
17.03.2020   Naší přírodou – finálové kolo přírodovědné soutěže – ZŠ  POSUNUTO
20.03.2020   Souboj švihadel - ŠK  ZRUŠENO
20.03.2020   Josefovský ples – SRPŠ ZRUŠENO
24.03.2020   Pythagoriáda – okresní kolo matematické soutěže – ZŠ POSUNUTO
bude upřesněno   Vítání jara - dopolední projektová akce MŠ ZRUŠENO
24.03.2020   O stolování – dopolední divadlo v MŠ ZRUŠENO
25.03.2020   Muzeum J.A.Komenského IV.A  Hurá na mamuty - ZŠ ZRUŠENO
26.03.2020   Muzeum J.A.Komenského IV.B Hurá na mamuty - ZŠ ZRUŠENO
26.03.2020   Velikonoční tvoření s rodiči u Koťat 15.30 h. - MŠ  ZRUŠENO
27.03.2020   Noc s Andersenem – ZŠ a ŠD ZRUŠENO
27.03.2020   Jarní kuchtění (pomazánky) - ŠK ZRUŠENO
30.03.2020   Vynášení Moreny – Sovičky, Veverky ŠD ZRUŠENO
       


Dne: 28. 01. 2020
03.-07.02.2020   Lyžařský zájezd 2. st. ZŠ
04.02.2020   Pedagogická porada v MŠ
05.02.2020   Okresní kolo Olympiády v AJ, kategorie I. – ZŠ
06.02.2020   Karneval ŠD + ŠK
07.02.2020   Klaun – představení v MŠ
13.02.2020   Zimní miniolympiáda – Veverky ŠD
14.02.2020   Včelí medvídci zpívají- dopolední představení v kině – MŠ
14.02.2020   Okresní kolo Olympiády v AJ, kategorie II. – ZŠ
14.02.2020   Valentýnské tvoření – ŠK
14.02.2020   Zdravé zuby – projektový den 1. st. ZŠ
14.02.2020   Valentýn - Den v červeném nebo růžovém - Školní parlament
17.02.2020   Screening zraku dětí – MŠ
19.02.2020   Diagnostika předškoláka – Sluníčka MŠ
17.-21.02.2020   Karneval – dopolední projektová akce MŠ
19.-21.02.2020   Muzikoterapie – celá ŠD a ŠK
20.02.2020   Minivolejbal - 1. st ZŠ
24.-28.02.2020   Jarní prázdniny – ZŠ, ŠD a ŠK


Dne: 29. 12. 2019
01.-03.01.2020   Prázdniny
06.01.2020   Tříkrálovská koruna aneb každý může být král – ŠK
09.01.2020   Exkurze IX.A na Úřad práce v Přerově – ZŠ
09.01.2020   Pexesový machr – Smajlíci ŠD
13.01.2020   Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ
14.01.2020   Školní kolo Olympiády v konverzaci v AJ - kategorie I. - 11:30
14.01.2020   Školní kolo Olympiády v konverzaci v AJ - kategorie II. - 13:40
14.01.2020   Třídní schůzky v 16:00 - ZŠ
15.01.2020   Výroba sněžítek – ŠK
15.01.2020   Turnaj v pexesu  - Sovičky ŠD
16.01.2020   Puzzliáda – Veverky ŠD
20.01.2020   Okresní kolo Olympiády v ČJ - ZŠ
22.01.2020   Zimní závody – Sovičky ŠD
23.01.2020   Nejšikovnější skokan – Smajlíci ŠD
24.01.2020   Krmítka pro ptáčky - ŠK 
24.01.2020   Krtek a kolo - divadlo v MŠ 
28.01.2020   Klasifikační porada za 1. pololetí školního roku 2019/2020 - ZŠ
29.01.2020   Zimní olympiáda - projektová akce MŠ
30.01.2020   Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
31.01.2020   Pololetní prázdniny


Dne: 26. 11. 2019
01.12.2019   Vánoční jarmark v 15:00 v Kulturním domě- SRPŠ
04.12.2019   Školní kolo olympiády v ČJ – ZŠ
04.12.2019   Čertoviny - dopolední projektová akce MŠ 
05.12.2019   Pekelné lotroviny aneb Mikuláš - odpoledne plné her a úkolů  - ŠD + ŠK
09.-13.12.2019   Jazykovo-poznávací zájezd do Londýna – 2. st. ZŠ
10.12.2019   Vánoční posezení s rodiči - 16.00 h. u Berušek
10.12.2019   Keramické tvoření - ŠK
11.12.2019   Česko zpívá koledy ŠD + ŠK
11.12.2019   Vánoce 2019 s rodiči - 16. 00 h. Sluníčka + Koťata MŠ
12.12.2019   Pečení cukroví - ŠK
12.12.2019   3 D kino Tajemné světy pod hladinou 1. st. ZŠ
12.12.2019   Minivolejbal základních škol - 1. st. ZŠ
18.12.2019   Výroba vánočních svícnů - dopolední projektová akce Sluníček a Berušek
19.12.2019   Těšíme se na Ježíška - vánoční odpoledne plné tradic a překvapení –ŠD
19.12.2019   Vánoce s deváťáky v MŠ


index | 1-15 | následující | Celkem 20 článků