Novinky
10.07.2018: Žákyně VII.A
na XVI. všesokolském sletu ...více zde


10.07.2018: Sluníčka a Mikrojesle
na výletě v ZOO Lešná! ...více zde


04.07.2018: Rozlučka se školáky
04.07.2018: OVOV
29.06.2018: Litter Less
Akce "Předcházení vzniku odpadů" ...více zde


27.06.2018: FOTO pedagogického sboru
27.06.2018: FOTO MŠ
27.06.2018: FOTO ZŠ
27.06.2018: OMU
27.06.2018: Povídání o pejskovi a kočičce
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 27. 07. 2018
Seznam pomůcek a potřeb pro žáky I. až IX. třídy ve školním roce 2018-9:
Upozorňujeme rodiče prvňáčků, že nemusí kupovat do VV kufřík, tento bude dětem zakoupen ze SRPŠ jako dárek.
Více informací ...zde

Dne: 29. 06. 2018
Milí žáci, rodiče i přátelé školy, 

společně se Školním klubem Vám celý pedagogický sbor přeje hezké prázdniny a dovolenou. Doufáme, že jste s naší prací byli spokojeni a těšíme se se všemi v novém školním roce 2018/2019 na viděnou.

FOTO ŠK - 2018
 

Dne: 26. 06. 2018
 
3. 7. Mgr. Kubík 9.00 – 12. 00
10. 7. Mgr. Krejčířová 10.00 – 14.00
18. 7. Mgr. Krejčířová 10.00 – 14.00
24. 7. Mgr. Kubík 9.00 – 12. 00
7. 8. pí Slabá 9.00 – 12. 00
14. 8. pí Slabá 9.00 – 12. 00
28.8. pí Slabá 8.00 – 15. 00


Dne: 08. 06. 2018
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/19 
 
dítě celodenně chodící                                     200,- Kč/ kalendářní měsíc
 
dítě poprvé vzdělávané v posledním ročníku MŠ                      zdarma
 
dítě po odkladu                                                                    zdarma


Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.
 
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy.
 
Horní Moštěnice 8. 6. 2018
                                                                                            Mgr. Libor Kubík
                                                                                               ředitel školy
 

Dne: 08. 06. 2018
Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
s t a n o v u j i na školní rok 2018/19
 
výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 120,- Kč měsíčně.
 
Úplata ve výši 600,- Kč je splatná pololetně.
 
Vybíráním poplatku je pověřena vychovatelka školní družiny.
 
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o  Zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.
 
Horní Moštěnice 8. 6. 2018
                                                                                               Mgr. Libor Kubík
                                                                                                   ředitel školy

Dne: 25. 05. 2018
01.06.2018   MDD u Sluníček – muzikoterapie s rodiči v 16:00 –  
02.06.2018   MDD v Zámecké zahradě – SRPŠ   
04.06.2018   Školní výlet Kostelany - Koťata + Berušky –  
04.06.2018   Den dětí – zábavné odpoledne v Zámecké zahradě – Smajlíci ŠD  
06.06.2018   Netradiční olympiáda –Sovičky ŠD  
11.06.2018   Focení tříd ZŠ  
11.06.2018   Dopravní výchova- Atlas Přerov - I.A -  
12.06.2018   Den rodiny – 16:00  Berušky – MŠ  
13.06.2018   Dopravní výchova - Atlas - Atlas Přerov -III.A a IV.A -  
13.06.2018   Fotografování v MŠ + I.A ZŠ  
13.06.2018   Hudební pohádka – ZUŠ Přerov – 1. třídy ZŠ  
13.06.2018   SOVÍ POKLAD – Sovičky + parlament ZŠ + ŠD  
14.06.2018   Rozloučení se školním rokem + pasování školáků - 16.00 – 18.00 h. - MŠ + Mikrojesle  
14.06.2018   Končí předplavecký výcvik v MŠ a plavecký výcvik v ZŠ  
14.-15.06.2018   Třídní výlet VIII.A – ZŠ  
14.06.2018   Krajský přebor v šachu - ZŠ  
14.06.2018   Třídní výlet VII.A do Brna - ZŠ  
14.06.2018   Dopravní výchova - Atlas Přerov - I.B a II.A -  
18.06.2018   Dřevnovice – přírodovědná exkurze II.A  
18.06.2018   Letní slavnosti veverky Zrzečky –divadlo - MŠ + Mikrojesle  
19.06.2018   Olympijský běh – ZŠ  
19.06.2018   Cesta za pokladem – rozloučení se školním rokem – Smajlíci ŠD  
19.06.2018   Třídní výlet VI.A do Zlína - ZŠ  
20.06.2018   Třídní výlety 1. a 2. tříd do Modré – ZŠ  
20.-22.06.2018   Třídní výlety 3. – 5. tříd - ZŠ  
22.06.2018   Končí in-line bruslení předškoláků – MŠ  
22.06.2018   Po stopách hrdinů – dějepisný program pro 8. třídu v Muzeu J. A. Komenského v Přerově -  
25.06.2018   Pejsek a kočička -divadlo MŠ + Mikrojesle + 1. – 4. třída ZŠ   
25.06.2018   Závěrečná klasifikační porada ZŠ  
26.06.2018   Školní výlet ZOO Lešná – Sluníčka MŠ + Mikrojesle  
26.06.2018   OMU - ZŠ  
25.-27.06.2018   Zápis do ŠD a Školního klubu pro příští školní rok ( bude se konat i 3.9.,  přednost má 1. – 3. třída )) – ŠD a ŠK  
28.06.2018   Hurá na prázdniny – Sovičky ŠD  


Dne: 22. 05. 2018
RO odsouhlasila na svém zasedání 21.5.2018 uzavření MŠ v době letních prázdnich v termínu 2. 7. - 17. 8. 2018.
 

Dne: 21. 05. 2018
Správce Základní a Mateřské školy Horní Moštěnice, příspěvkové organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.
Celý dokument o ochraně osobních údajů naleznete níže v odkazu:

Prohlášení o ochraně osobních údajůDne: 27. 04. 2018
03.05.2018   Hádankové odpoledne – Sovičky - ŠD
03.05.2018   Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2018/19 – 15.00 - 16.00 h. u Sluníček - MŠ
04.05.2018   Letem světem s malířem -  dopoledne v MŠ s malířem p. Dostálem -
07.05.2018   Ředitelské volno - ZŠ
08.-12.05.2018   Školka v přírodě – Stará Ves u Rýmařova -
11.05.2018   Malý zdravotník – okresní soutěž - ZŠ
11.05.2018   Dopravní soutěž mladých cyklistů – ZŠ
14.05.2018   Den matek – v 16.00 h. u Berušek - MŠ
15.05.2018   Den matek - v 16.00 h. u Koťat - MŠ
15.05.2018   Krokodýlek Olomouc - dopolední akce Berušek - MŠ
16.05.2018   Den proti rakovině - ZŠ
17.05.2018   Den matek – vystoupení v Kulturním domě od 15:00 - ZŠ + ŠD
16.05.2018   Den matek - v 16.00 h. u Sluníček - MŠ
18.05.2018   Legoland – jednodenní zájezd do Německa - ZŠ
22.-23.05.2018   Atletické přebory MŠ v Přerově 
22.05.2018   Pedagogická porada v MŠ 
23.05.2018   Stezka přírodou - Sovičky s parlamentem ZŠ + ŠD
23.05.2018   Sportovní odpoledne „Olympiáda“ - Smajlíci ŠD
29.05.2018   Třídní schůzky v 16:00 –
29.05.2018   Pythagoriáda – okresní kolo - ZŠ


Dne: 28. 03. 2018
02.04.2018   Velikonoční pondělí
04.04.2018   Diagnostika předškoláka spojená s přednáškou školní psycholožky na téma Školní zralost – 16.00 h., Koťata, Berušky + rodiče –
04.04.2018   Den otevřených dveří pro zájemce nejen z 5. tříd – 9:00 – 16:00 v ředitelském paviloně -
09.04.2018   Ejhle žába - výukový program Ornis Přerov–
10.04.2018   Zápis do 1. ročníku - 15:00 – 17:00 v pavilonu 1. stupně -
12.04.2018   Předplavecký výcvik ( do  14.6. ) - MŠ
12.04.2018   Plavecký výcvik ( do 21.6. )  - 3. a 4. tř. ZŠ 
17.04.2018   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018 –
17.04.2018   Konzultace rodičů s pedagogy 16:00 -17:00 –
18.04.2018   Jezdíme bezpečně – Sovičky ŠD
18.04.2018   Den Země – společná akce s ekotýmem – Smajlíci ŠD a
19.04.2018   Ať žijí duchové – divadlo v SPgŠ Přerov -
19.04.2018   Mateřinky v pohybu -16.00 h., Městský dům Přerov – přehlídka pódiových vystoupení 
20.04.2018   Den Země - dopolední projektová akce tříd
od 20.04.2018   In-line školička -
25.04.2018   Čarodějnický rej - Sovičky ŠD 
27.04.2018   Zamilovaný Shakespeare – divadelní představení Městské divadlo Zlín – 2. st. .
27.04.2018   Čarodějnice – veselé sportovní odpoledne – Smajlíci ŠD
25.04.2018   Malé čarodějnice - projektový týden tříd MŠ a Mikrojeslí
   
 


Dne: 14. 03. 2018
Vážení zákonní zástupci, žáci,

na základě některých dotazů si Vás dovolujeme upozornit, že sběr starého papíru probíhá 2x ročně v podzimním a jarním termínu. Se sběrnými surovinami Tomeček s.r.o. na Kojetínské ulici v Přerově máme ale dohodnuto, že můžete sběr vozit v jakémkoli jiném termínu a nahlásit zde pouze školu, třídu a jméno žáka. Dostanete ústřižek, který předáte buď třídnímu učiteli nebo zástupkyni ředitele. Otvírací doba Sběrných surovin Tomeček je následující: Pondělí 7:30 - 17:00 Úterý - Pátek 7:30 - 14:30 Sobota 7:30 - 12:00.

Dále naše škola sbírá pomerančovou a citrónovou kůru od září do konce května.

Sběr použitých bateriií probíhá taktéž celoročně, nicméně jsou vypsány týdny, kdy mezi sebou mohou žáci soutěžit o ceny.

Dalším materiálem, který naše škola sbírá z charitativních účelů, jsou vršky od PET lahví.

 

Dne: 01. 03. 2018
02.03.2018   Popletená vrána – divadlo v MŠ
07.03.2018   Soví dovednosti – ŠD
08.03.2018   Africká mozaika a Vanuatu – zeměpisný program pro 6. - 9. tř. – ZŠ
12.03.2018   Sovičky v knihovně - ŠD
17.03.2018   Josefovský bál - SRPŠ
20.03.2018   Pedagogická porada v MŠ 
21.03.2018   Vynášení Morany – Sovičky a Smajlíci – ŠD
22.03.2018   Jarní dílničky ve svíčkárně Rodas Olomouc s rodiči - Sluníčka – MŠ
22.03.2018   Bylo nás pět – divadlo Zlín – 3. a 4. třída
23.03.2018   Noc s Andersenem + návštěva místní knihovny – ZŠ + ŠD
23.03.2018   Celostátní kolo Bible a my  - Petr Šimíček z VII.A – ZŠ
23.03.2018   Návštěva předškoláků v I.B – MŠ a ZŠ
24.03.2018   Vítání jara – vystoupení dětí ze II.A na akci českého svazu chovatelů v Horní Moštěnici -
27.03.2018   Jarní dílničky s panem Dostálem a rodiči – Koťata – MŠ
27.03.2018   Pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj pro 1. st.
28.03.2018   Pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj pro 2. st.
28.03.2018   Jarní stezka přírodou – Smajlíci - ŠD .
28.03.2018   Krajské kolo Olympiády v zeměpise - ZŠ
28.03.2018   Jarní dílničky s panem Dostálem a rodiči – Berušky – MŠ
29.03.-02.04.2018   Velikonoční prázdniny - ZŠ ( MŠ 29.03. otevřena )  


Dne: 26. 01. 2018
 
02.02.2018   Pololetní prázdniny - ZŠ + ŠD
05.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v ČJ - ZŠ
06.02.2018   Koukají na nás správně – dobrovolné preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – 8.30 h. u Sluníček
07.02.2018   Karneval – společná akce s kamarády ze školního parlamentu – Sovičky ŠD
07.02.2018   Soutěže ve společenských hrách – kostky, piškvorky – Smajlíci ŠD
08.02.2018   Divadlo Zlín: Jája a Pája – 1. st.
09.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v AJ – I. kategorie
12.-18.02.2018   Jarní prázdniny
20.02.2018   Karneval u Berušek -
20.02.2018   Okresní kolo zeměpisné olympiády - 2. st.
21.02.2018   Malý vědátor – různé pokusy a objevy – Sovičky ŠD
21.02.2018   Karneval s rodiči u Koťat v 16:00 - MŠ
23.02.2018   Zdravé zuby – 1.st.
23.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v AJ – II. kategorie
27.02.2018   Karneval Sluníčka +  Mikrojesle H. M v 10:00 -
27.02.2018   6. třída nanečisto - 5. třída ZŠ + okolní ZŠ .
28.02.2018   Karneval – zábavné odpoledne v maskách - Smajlíci ŠD
       


Dne: 04. 01. 2018
09.01.2018   Pexesový machr - Smajlíci ŠD
10.01.2018   Turnaj v pexesu - Sovičky ŠD
16.01.2018   Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ
16.01.2018   Třídní schůzky v 16:00- ZŠ
23.01.2018   Zimní olympiáda MŠ
23.01.2018   Soutěž ve skoku přes švihadlo – Smajlíci - ŠD
23.01.2018   Pedagogická porada za 1. pololetí - ZŠ
23.01.2018   Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce -
24.01.2018   Vědáček – vědomostní soutěž - Sovičky ŠD
25.01.2018   Pedagogická porada MŠ
28.01.-01.02.2018   Lyžařský a snowboardový zájezd 2. st. ZŠ
31.01.2018   Vysvědčení


Dne: 29. 11. 2017
03.12.2017   Vánoční jarmark s vystoupením dětí z 1. st. ZŠ + SRPŠ
04.12.2017   Nebesky-pekelná návštěva – Sovičky - Mikulášská nadílka a čertí dovádění (s sebou čertí či andělský kostým) - ŠD
04.12.2017   Pečení cukroví s maminkou - ranní akce u Berušek -
04.12.2017   Mikulášská nadílka pro děti - akce 9. třídy ZŠ – MŠ + ZŠ
04.12.2017   Trampoty čerta Huberta - divadlo -MŠ + Mikrojesle
04.12.2017   Mikulášská s rodiči u Sluníček v 16.00 h. -
04.12.2017   Pedagogická porada v MŠ
04.12.2017   Mikulášská nadílka – Smajlíci - ŠD
05.12.2017   Mikulášská nadílka u Berušek dopoledne
05.12.2017   Mikulášské kino – Kráska a zvíře -
08.12.2017   Návštěva vánočního salonu - Koťata + Berušky -
12.12.2017   Vánoční posezení s rodiči u Berušek v 1600 h - MŠ
13.12.2017   Vánoční tradice s rodiči u Koťat v 15.30 h. -
13.12.2017   Pečení cukroví s babičkou - dopolední akce Sluníček –
19.12.2017   Blbec k večeri – Zlín - divadelní představení pro 2. st. ZŠ 
19.12.2017   Vánoce na zámku v Přerově – 1. – 3. třída
19.12.2017   Přátelské florbalové utkání se ZŠ Kokory - 2. st.
20.12.2017   Hvězdička betlémská - divadlo v kině Hvězda Přerov, celá
20.12.2017   Vánoční dílničky s panem Dostálem a rodiči - Sluníčka, 16.00 h. –
20.12.2017   Vánoce na zámku v Přerově – 4. -5. třída
21.12.2017   Přijde k nám Ježíšek? – Sovičky Tradice, zpívání koled, vánoční
atmosféra a snad i Ježíše - ŠD
21.12.2017   Vánoční nadílka  Smajlíci ŠD


index | 1-15 | následující | Celkem 16 článků