Novinky
21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 31. 07. 2020

V odkazu učební pomůcky pro 1. -  9. třídu.

ucebni_pomucky

Dne: 29. 06. 2020
Úřední hodiny sekretariátu: 
každá středa 9:00 - 15:00

Úřední hodiny ředitele: následující středy 10:00 - 15:30
1.7., 15.7., 12.8., 26.8.
 

Dne: 04. 06. 2020
V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání během hlavních prázdnin ve výši
 
 
dítě celodenně chodící:                                               Kč 110,- / srpen
dítě v posledním roce docházky:                                  zdarma
 
Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.
 
Úplata je stanovena pro období 01. 07. 2020 do 31. 8. 2020.
 
V Horní Moštěnici dne 4. 6. 2020                                           Mgr. Libor Kubík
                                                                                         ředitel MŠ a ZŠ HM

Dne: 23. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

během hlavních prázdnin bude MŠ, se souhlasem zřizovatele, uzavřena v termínu 01. 07. – 14. 08. 2020. 

Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 03. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

žádost o přestup do 6. ročníku ( či kteréhokoliv jiného ) naší ZŠ můžete podávat taktéž vzdáleně - elektronicky či poštou.

Žádost o přestup ke stažení ZDE
Zápisový lístek ke stažení ZDE

Dne: 23. 02. 2020
09.03.2020   Měsíc knihy u Soviček ŠD
11.03.2020   Měsíc knihy u Veverek ŠD  ZRUŠENO
11.03.2020   Měsíc knihy ve školník klubu - ŠK ZRUŠENO
11.03.2020   Návštěva školky v I.A - MŠ a ZŠ   ZRUŠENO
12.03.2020   Měsíc knihy u Smajlíků ŠD  ZRUŠENO
13.03.2020   6. třída nanečisto – pro žáky 5. tříd okolních ZŠ  ZRUŠENO
13.-19.03.2020   Cvičení na airtracku – MŠ i ZŠ  POSUNUTO
13.03.2020   Pevnost poznání IV.B - ZŠ  ZRUŠENO
16.03.2020   Moudrá sova – Sovičky ŠD  ZRUŠENO
16.03.2020   Bílá velryba – divadlo Uherské Hradiště pro 5. – 9. třídy - ZŠ ZRUŠENO
17.03.2020   Naší přírodou – finálové kolo přírodovědné soutěže – ZŠ  POSUNUTO
20.03.2020   Souboj švihadel - ŠK  ZRUŠENO
20.03.2020   Josefovský ples – SRPŠ ZRUŠENO
24.03.2020   Pythagoriáda – okresní kolo matematické soutěže – ZŠ POSUNUTO
bude upřesněno   Vítání jara - dopolední projektová akce MŠ ZRUŠENO
24.03.2020   O stolování – dopolední divadlo v MŠ ZRUŠENO
25.03.2020   Muzeum J.A.Komenského IV.A  Hurá na mamuty - ZŠ ZRUŠENO
26.03.2020   Muzeum J.A.Komenského IV.B Hurá na mamuty - ZŠ ZRUŠENO
26.03.2020   Velikonoční tvoření s rodiči u Koťat 15.30 h. - MŠ  ZRUŠENO
27.03.2020   Noc s Andersenem – ZŠ a ŠD ZRUŠENO
27.03.2020   Jarní kuchtění (pomazánky) - ŠK ZRUŠENO
30.03.2020   Vynášení Moreny – Sovičky, Veverky ŠD ZRUŠENO
       


Dne: 28. 01. 2020
03.-07.02.2020   Lyžařský zájezd 2. st. ZŠ
04.02.2020   Pedagogická porada v MŠ
05.02.2020   Okresní kolo Olympiády v AJ, kategorie I. – ZŠ
06.02.2020   Karneval ŠD + ŠK
07.02.2020   Klaun – představení v MŠ
13.02.2020   Zimní miniolympiáda – Veverky ŠD
14.02.2020   Včelí medvídci zpívají- dopolední představení v kině – MŠ
14.02.2020   Okresní kolo Olympiády v AJ, kategorie II. – ZŠ
14.02.2020   Valentýnské tvoření – ŠK
14.02.2020   Zdravé zuby – projektový den 1. st. ZŠ
14.02.2020   Valentýn - Den v červeném nebo růžovém - Školní parlament
17.02.2020   Screening zraku dětí – MŠ
19.02.2020   Diagnostika předškoláka – Sluníčka MŠ
17.-21.02.2020   Karneval – dopolední projektová akce MŠ
19.-21.02.2020   Muzikoterapie – celá ŠD a ŠK
20.02.2020   Minivolejbal - 1. st ZŠ
24.-28.02.2020   Jarní prázdniny – ZŠ, ŠD a ŠK


Dne: 29. 12. 2019
01.-03.01.2020   Prázdniny
06.01.2020   Tříkrálovská koruna aneb každý může být král – ŠK
09.01.2020   Exkurze IX.A na Úřad práce v Přerově – ZŠ
09.01.2020   Pexesový machr – Smajlíci ŠD
13.01.2020   Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ
14.01.2020   Školní kolo Olympiády v konverzaci v AJ - kategorie I. - 11:30
14.01.2020   Školní kolo Olympiády v konverzaci v AJ - kategorie II. - 13:40
14.01.2020   Třídní schůzky v 16:00 - ZŠ
15.01.2020   Výroba sněžítek – ŠK
15.01.2020   Turnaj v pexesu  - Sovičky ŠD
16.01.2020   Puzzliáda – Veverky ŠD
20.01.2020   Okresní kolo Olympiády v ČJ - ZŠ
22.01.2020   Zimní závody – Sovičky ŠD
23.01.2020   Nejšikovnější skokan – Smajlíci ŠD
24.01.2020   Krmítka pro ptáčky - ŠK 
24.01.2020   Krtek a kolo - divadlo v MŠ 
28.01.2020   Klasifikační porada za 1. pololetí školního roku 2019/2020 - ZŠ
29.01.2020   Zimní olympiáda - projektová akce MŠ
30.01.2020   Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
31.01.2020   Pololetní prázdniny


Dne: 26. 11. 2019
01.12.2019   Vánoční jarmark v 15:00 v Kulturním domě- SRPŠ
04.12.2019   Školní kolo olympiády v ČJ – ZŠ
04.12.2019   Čertoviny - dopolední projektová akce MŠ 
05.12.2019   Pekelné lotroviny aneb Mikuláš - odpoledne plné her a úkolů  - ŠD + ŠK
09.-13.12.2019   Jazykovo-poznávací zájezd do Londýna – 2. st. ZŠ
10.12.2019   Vánoční posezení s rodiči - 16.00 h. u Berušek
10.12.2019   Keramické tvoření - ŠK
11.12.2019   Česko zpívá koledy ŠD + ŠK
11.12.2019   Vánoce 2019 s rodiči - 16. 00 h. Sluníčka + Koťata MŠ
12.12.2019   Pečení cukroví - ŠK
12.12.2019   3 D kino Tajemné světy pod hladinou 1. st. ZŠ
12.12.2019   Minivolejbal základních škol - 1. st. ZŠ
18.12.2019   Výroba vánočních svícnů - dopolední projektová akce Sluníček a Berušek
19.12.2019   Těšíme se na Ježíška - vánoční odpoledne plné tradic a překvapení –ŠD
19.12.2019   Vánoce s deváťáky v MŠ


Dne: 29. 10. 2019
01.11.2019   Hallowenská discotéka  - ŠK a  Veverky, Sovičky ŠD
01.11.2019   Školní kolo soutěže Bible a my – ZŠ
01.11.2019   Pedagogická porada za 1. čtvrtletí školního roku – MŠ i ZŠ
04.11.2019   Dopravní výchova Atlas Přerov VI.A – ZŠ
05.11.2019   Divadlo v angličtině Lazy Goat – 4. a 5. třídy
05.11.2019   Konzultace rodičů s pedagogy 16:00 - 17:00 –
05.11.2019   Světová náboženství a sekty - Preventivní program ACET ČR pro 9. třídu
05.11.2019   Sex, AIDS a vztahy - Preventivní program ACET ČR pro 8. třídu
06.11.2019   Strašidelná školka - dopolední projektová akce dětí – MŠ
07.11.2019   Slavíci z Přerova - ZŠ
11.11.2019   Martin u Soviček – ŠD
11.11.2019   Dopravní výchova Atlas Přerov VI.B – ZŠ
13.11.2019   Návštěva knihovny - ŠK
13.11.2019   Sluníčkové odpoledne - u Sluníček s rodiči, 16.00 h. –
13.11.2019   Podzim v knihovně – Veverky ŠD + ŠK
20.11.2019   Scholaris + Exkurze za SŠ gastronomie a služeb – IX.A ZŠ
21.11.2019   Dýňové vaření – ŠK
18.-21.11.2019   Turnaj v piškovrkách – Smajlíci ŠD
22.11.2019   Školní kolo Olympiády z dějepisu - ZŠ
23.11.2019   Kateřinský bál v černobílé - SRPŠ 
26.11.2019   Přírodovědná soutěže Naší přírodou - ZŠ
27.11.2019   Zeměpisný program Galapágy  - pro 6. a 7. třídu
27.11.2019   Zeměpisný program Tam na východě  - pro 8. a 9. třídu
29.11.2019   Movember - akce Školního parlamentu


Dne: 01. 10. 2019
01.10.2019   Bezpečné chování, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, II.B 
01.10.2019   Přespolní běh Všechovice – 2. st. ZŠ
01.10.2019   Vitamínový den – ochutnávka Ovoce do škol ZŠ
02.10.2019   Bezpečná jízda na kole, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, IV.B 
16.10.2019   Drakiáda s rodiči u Berušek 16.00 h. MŠ
31.9.-01.10.2019   Kamarádi online - Projektový den pro 2. a 3. třídy - 
02.10.2019   Právní vědomí - Preventivní přednáška PČR Přerov VIII.A – ZŠ
02.10.2019   YouTube a YouTubering – Projektový den pro IV.A  - ZŠ
02.10.2019   Olympiáda – Smajlíci ŠD
02.10.2019   YouTube a YouTubering – Projektový den pro 4. – 5. třídy – 
03.10.2019   Kyberšikana - Projektový den pro VI.B – ZŠ
03.10.2019   Podzimní tvoření Koťat a žáků 1.třídy  - ZŠ  a MŠ
04.10.2019   Závislosti online - Projektový den pro VIII.A – 
04.10.2019   Depistáž u předškoláků  8.00 h. u Koťat  - MŠ
04.10.2019   Přátelské utkání ve florbale se ZŠ Kokory – 2. st. ZŠ
05.10.2019   Vystoupení žáků školy na Vítání občánků v Horní Moštěnice
08.10.2019   Bezpečně doma i na ulici Preventivní přednáška PČR Přerov - 3. třídy ZŠ
09.10.2019   Soví podzim v knihovně – Sovičky ŠD
10.10.2019   Veverčin podzimní sběr - Veverky ŠD
11.10.2019   Podzimní příroda – vycházky do okolí, sběr z přírodnin, netradiční fotografie ŠK
15.10.2019   Bolest jménem šikana - Preventivní program pro 6. třídy ZŠ
16.10.2019   Barevný podzim v knihovně – Smajlíci ŠD
17.10.2019   Říkat ano, říkat ne - Preventivní program pro V.A 
17.10.2019   Skrytá nebezpečí internetu - Preventivní program pro VII.A ZŠ
19.10.2019   Podzim přichází – Veverky, Sovičky ŠD
22.10.2019   Krejčík Honza  divadlo v 
21.-31.10.2019   Podzimní výstava – Smajlíci ŠD
21.-25.10.2019   Sběr papíru (tentokrát zvlášt kartony a zvlášť ostatní sběr) - všichni
23.10.2019   Malované na skle – divadelní představení ve Zlíně pro 2. st. ZŠ 
25.10.2019   Soutěž o nejdelší housenku z přírodnin ŠK
26.-30.10.2019   Podzimní prázdniny - ZŠ + ŠK + ŠD
31.10.2019   Halloween – školní parlament ZŠ


Dne: 28. 08. 2019
02.09.2019   Zahájení školního roku ( 7:45 před školou ) - ZŠ, MŠ i ŠD (otevřena pouze do 12:00)
03.09.2019   Zkrácený rozvrh (I.A – 2 hodiny, 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 hodin) - 
10.09.2019   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách MŠ –16.00 h.
16. - 17.09.2019   Poznávací zájezd do Polska  7. - 9. tř.
17.09.2019   Třídní schůzky – 16:00
18.09.2019   Focení v 1. třídách – ZŠ
18.09.2019   Podzimní závody ( společná akce Soviček a Veverek ) - ŠD
18.09.2019   Závod O pohár primátora města Přerova
23.09.2019   Bezpečné chování, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, II.A ZŠ
25.09.2019   Bezpečná jízda na kole, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, IV.A
16.-27.09.2019   Běh o pohár ředitele školy – 2. st. ZŠ
23.-27.09.2019   Evropský den jazyků 26.9. – 2. st. 
26.09.2019   Drakiáda - ŠK
30.09.2019   Co vědět v 15 letech, Preventivní přednáška a beseda Městské policie - IX.A ZŠ
30.09.2019   Výstava 30 měst Paměti národa v Přerově - IX.A