Práce žáků

Pro maminky s láskou

Celý týden nás ve ll.A provázelo téma – Moje máma. Nejen, že děti pro maminky vyrobily dárek, ale také o nich psaly, četly, povídaly si a každý namaloval svou maminku. Děti si uvědomily, co vše pro ně mámy dělají a jak moc pro znamenají…

Můj ostrov fantazie

Děti ze ll. A dostaly za úkol vymyslet si svůj ostrov dle vlastní fantazie. Namalovaly ho, napsaly pár vět a poté nám ještě o něm více popovídaly. Díky těmto pracím jsme prožily v hodině ČJ spoustu „fantazijního“ dobrodružství.

Projektová hodina Karel IV.

Dějepis nemusí být nuda a dá se propojit i s pracovními činnostmi. Velká pochvala patří některým žákům ze VII.A, kteří se zhostili úkolu a skupinové práce více než zodpovědně. Téma o díle Karla IV. se k takovýmto projektům nabízí samo. Moc je chválíme a doufáme, že inspirují i zbytek třídy.

Velikonoční tvoření ve II.A

Všechny děti ze II. A se na blížící se svátky jara velmi těší, a proto je moc bavilo zdobit si třídu svými krásnými jarními obrázky a výtvory. Domů si odnesou své králíčky i se třemi druhy kraslic. K jaru patří i probouzející se příroda a první kytky. Děti některé druhy jarních kytiček přinesly do třídy na […]