Práce žáků

Jak jsme v IT postavili roboty z Lega – IV.A

V předmětu Informatika se žáci 4. ročníku seznamují se základy robotiky. Sestavují jednoduché robotické modely ze stavebnice Lego Wedo, které pak oživují pomocí programovacích bloků. Na závěr tematického celku Algoritmizace a programování si tak mohli sestavit vlastního robota, kterého si sami pak i naprogramovali a předvedli spolužákům. S výsledkem jejich snažení se tak můžete seznámit […]

Jak jsme vařili v němčině

Osmáci se rozhodli, že vyrábět papírové recepty je nebaví, tak si to střihli naživo. Vybrali jsme 2 videa, podle kterých si i Vy můžete s námi udělat výborné palačinky. Die sind echt lecker!

My daily routine – V.B

Tvorba videa patří jedné z nejdůležitějších kompetencí digitální gramotnosti současnosti a žáci V.B se tohoto domácího úkolu zhostili na výbornou. V rámci hodin angličtiny měli za domácí úkol natočit video o svojí denní rutině. Nešlo jen o prezentaci sebe sama nebo toho, co umím, ale obecně o schopnost pomocí jednoduchých frází o svém běžném životě mluvit plynule anglicky […]