ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků o Španělsku a Portugalsku Tisková konference Erasmáků o Španělsku a Portugalsku ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků o Španělsku a Portugalsku ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků o Španělsku a Portugalsku ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků o Španělsku a Portugalsku ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ Tisková konference Erasmáků o Španělsku a Portugalsku ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 60. výročí založení naší ZŠ

Září
1. začátek 1. pololetí
4. Slavnostní zahájení školního roku
12. Třídní schůzky vMŠ
13. Soví sportování - ŠD
15. Focení prvňáčků - ZŠ
12 - 16. Volby do Školního parlamentu
15. Muzeum J.A.Komenského - expozice pravěku - 5. třída ZŠ
19. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 - 17:00 (kromě 1. tříd)
18. - 22. Podzim v zahradách, polích a lesích - Veverky ŠD
18. - 22. Ovocný týden - Smajlíci ŠD
18 . - 22. Závod O pohár ředitele školy - 2. st. ZŠ
22. Legiovlak pro 9. třídy ZŠ
22. Finanční gramotnost - exkurze na SEŠ pro 9. třídy ZŠ
22. Depistáž u předškoláků - MŠ
23. Vystoupení ZŠ a MŠ na výstavě Ovoce a zelenina v KD
27. Vycházka se skřítkem Podzimníčkem - Sovičky ŠD
27. Drakiáda v MŠ 16:00 - 18:00
27. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
28. Vystoupení 2. tříd ZŠ na Vítání občánků
29. Ředitelské volno pro ZŠ
Říjen
4. Preventivní program s Měst.policí pro pro VI.B – Situace na ulici
4. Preventivní program s Měst.policí pro 2. třídy Bezpečné chování
4. Podzimní olympiáda - Sovičky ŠD
6. Preventivní program s Městskou policí pro 4. třídu Bezpečná jízda na kole
6. Preventivní program s Městskou policí pro VI.A – Situace na ulici
9. Preventivní program s Městskou policí pro 9.třídy – Co vědět v 15 letech
9. Preventivní program s Městskou policí pro 9.třídy – Co vědět v 15 letech
10. - 17. Jobshadowing pro pedagogy ve Španělsku v rámci projektu Erasmus+
10. Pedagogická porada v MŠ
11. Drakiáda - Sovičky a Veverky ŠD
16. - 20. Sběr starého papíru
16. - 20. Olympiáda mediální gramotnosti pro 9. ročník ZŠ
17. Mistr křížovek a rébusů – Smajlíci ŠD
18. Bramborový den - Sovičky ŠD
16. - 20. Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu - dopolední akce jednotlivých tříd MŠ
20. O prasátku Arturovi – bezplatná enviroment. pohádka, - MŠ
23. Podzimní stezka přírodou - Veverky ŠD
23. Návštěva knihovny - Sovičky ŠD
24. Sluníčkové odpoledne s rodiči - MŠ
26. - 27. Podzimní prázdniny ZŠ
31. Halloween – ŠD + Školní parlament
Listopad
1. - 3.11. Strašidelná školka - dopolední akce Koťat + Berušek MŠ
1. Strašidelné odpoledne u Veverek - ŠD
6. - 10.11. Strašidelná školka - dopolední akce Sluníček + Včeliček MŠ
8. Screening zraku předškolních dětí v MŠ
8. Svatý Martin přichází - Sovičky ŠD
9. Stezka sv. Martin - venkovní hra pro Smajlíky - ŠD
10. Pohovor s účastníky výběrového řízení do projektu Erasmus + - 2. st. ZŠ
10. Svatý Martin u Veverek - ŠD
11. Movember – Školní parlament
14. Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
14. - Konzultace s vyučujícími od 16:00 do 17:00
16. Zavzpomínáme na 17. listopad - Školní parlament
22. Soví listopadový den - ŠD
23. Skřítek Podzimníček - Smajlíci ŠD
24. Movember Day – ŠP
25. Kateřinský ples - SRPŠ
29. Školní kolo olympiády v ČJ – 8. a 9. tř. ZŠ
30. Turnaj v Člověče nezlob se – Smajlíci ŠD
30. Čtyřlístek - vědomostní soutěž pro žáky 9. roč. - SŠ OA v Přerově
Prosinec
1. Adventní čas u Soviček s rodiči - ŠD
1. Finálové kolo soutěže v mediální gramotnosti Praha - ZŠ
3. Vánoční jarmark - SRPŠ
4. Mikulášské představení s Pomněnkou a Rubínkou, klub Teplo Přerov - Berušky + Koťata MŠ
5. Pedagogická porada v MŠ
5. Čertí škola, Andělské odpoledne, Mikuláš - ŠD
5. Školní kolo dějepisné olympiády - 2.st. ZŠ
6. Mikuláš v MŠ
7. Balonová pošta Přerov – MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ
7. Exkurze - čalounictví Hrubý 9. třída ZŠ
8. Školní kolo Olympiády v AJ – písemná část – 2. st. ZŠ
11. Školní kolo Olympiády v AJ – ústní část – 2. st. ZŠ
13. Vánoce v MŠ v 16.00 h. Včeličky, Berušky + rodiče
13. Česko zpívá koledy - ŠD
14. Vánoce v MŠ v 16.00 h. Sluníčka, Koťata + rodiče
15. Vánoční stezka – Smajlíci ŠD
19. Vánoční stromečkové zpívání v MŠ
20. Kouzlo Vánoc – Veverky a Sovičky – ŠD
21. Vánoční tradice u Smajlíků - ŠD
21. Exkurze do Olomouce - IV.A
22. Turnaj ve vybíjené - 2. st. ZŠ
22. Vánoční kino - 1. st. ZŠ
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
5. Putování Tří králů - Sovičky ŠD
5. Tří králová stezka – Smajlíci ŠD
9. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 do 17:00
10. Moudrá sova - Sovičky ŠD
10. Pohádkový kvíz – Veverky ŠD
10. Pedagogická porada MŠ
11. Respektování jiných a jejich názoru – preventivní program pro VIII.A ZŠ
11. Chování a šikana – preventivní program pro 6. třídy a VII.A ZŠ
12. Kyberšikana a sociální sítě – preventivní program pro 3., 4. a 5. třídy ZŠ
12. Chování a šikana - preventivní program pro VII.B a VIII.B ZŠ
15. - 20. Jobshadowing učitelů ze Španělska - ZŠ
15. - 19. Týden barev – školní parlament
16. Okresní kolo Olympiády v D - ZŠ
22. - 26. Zimní olympiáda v MŠ - dopolední projektová akce MŠ
23. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
24. Zimní olympijské hry - Sovičky a Veverky ŠD
29.1. Okresní kolo Olympiády v ČJ - ZŠ
31. Yetyho bojovka – Smajlíci ŠD
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
2. Pololetní prázdniny
5. Soutěž v pexesu - Veverky ŠD
5. Okresní kolo v Olympiádě v AJ – I. kategorie 2. st. ZŠ
5. - 9. Soutěže ve společenských hrách – Smajlíci ŠD
8. Masopustní veselí – Sovičky ŠD
9. Okresní kolo v Olympiádě v NJ – I. i II. kategorie 2. st. ZŠ
12. - 18. Jarní prázdniny
17. - 20. Přípravná návštěva na portugalské škole v rámci projektu Erasmus +
18. Vítání občánků - vystoupení žáků 1. st. ZŠ
21. Ornis Přerov – Ptáčci v zimě - dopolední vých. vzděl. program pro MŠ
21. Turnaj v pexesu – Sovičky v ŠD
21. Okresní kolo Olympiády v Z - 2.st. ZŠ
25. Karneval u Veverek a Smajlíků v ŠD
26. Okresní kolo v Olympiádě v AJ – II. kategorie 2. st. ZŠ
28., 29. Diagnostika předškoláka - 16.00 h., Berušky + rodiče budoucích prvňáčků - MŠ
28. Karneval v MŠ - dopolední projektová akce MŠ a studentek SPgŠ Přerov
28. Barevný volejbal - 1. st. ZŠ
28. Návštěva předškoláků v MŠ
Březen
1. Projektový den Zdravé zuby – 1. st. ZŠ
5. Beseda s p. Komínkem v knihovně pro 7. třídy ZŠ
6. Školákem na zkoušku - ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
7./8. Okresní kolo recitační soutěže - ZŠ
10. - 17. Erasmus+ - španělští žáci na návštěvě v HM
11. - 15. Cvičení na airtracku
14. - 15. Vynášení Moravy - ŠD
15. Žákovský ples - 2. st. ZŠ
15. Josefovský ples SRPŠ
18. - 22. Turnaj v Člověče nezlob se - Veverky ŠD
20. Pipi Dlouhá punčocha - divadelní představení ve Zlíně pro 1. a 2. třídy ZŠ
21. Jarní bojovka - Smajlíci ŠD
21. Beseda o zemědělství - 3. a 4. třída ZŠ
21. Velikonoční stezka - Sovičky ŠD
22. European Money Quiz 2024 - národní kolo
22. Klokan – matematická soutěž – 2. st. ZŠ
22. Noc s Andersenem
22. Den vody - projektový den ZŠ
26. Šestá třída nanečisto - projektový den pro páťáky ze spádových ZŠ
28. - 29. Velikonoční prázdniny -ZŠ
Duben
1. Velikonoční pondělí
2. Zápis do 1. ročníku
5. Den bláznivých účesů - ŠP
8. začíná výuka plavání pro 3. a 4. třídy ZŠ a předškoláky v MŠ
11. Jarní olympijské hry – Sovičky
11. Dopravní značky – Veverky
12. První řádný termín př. zk. na stř. školy
12. - 19. Jobshadowing ve Finsku - ZŠ
15. Druhý řádný termín př. zk. na stř. školy
16. První řádný termín př. zk. pro 6 a 8letá gymn.
16. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
16. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
17. Druhý řádný termín př. zk. pro 6 a 8letá gymn.
17. Den otevřených dveří v MŠ - 14.30 - 16.00 h.
17. Sportovní stezka bohyně Lákšmí - Smajlíci
18. Květinová vycházka - Sovičky ŠD
21. Krajské kolo E.ON EUROREBUSu
23. Divadelní představení Tři mušketýři pro 2. st. ZŠ
23. Turnaj ve vybíjené pro 4. a 5. ročník ZŠ
24. Barevný minivolejbal - 1. st. ZŠ
26. Den Země – Za Horní Moštěnice krásnější - ZŠ
30. Slet čarodějnic – Sovičky a Veverky ŠD
29. - 30. Malé čarodějnice - dopolední projektová akce MŠ
30. Putování čarodějky Uršuly - Smajlíci ŠD
30. Náhradní zápis do 1. tříd 15:00-16:00
Květen
2. - 3. Malé čarodějnice - dopolední projektová akce MŠ
2. - 17. Zápis do MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2024/2025
2. Oslava Dne maminek u Koťátek - 16.00 h. v MŠ
3. Den slunce - Sovičky ŠD
3. DSMC - cyklistická soutěž pro ZŠ
3. - 10. Erasmus - výjezd žáků do Španělska
6. - 10. OŠP Stará Ves u Rýmařova - Berušky + Koťata MŠ
6. Oslava Dne maminek u Včeliček - 15.00 h. v MŠ
7. Oslava Dne maminek u Sluníček - 16.00 h. v MŠ
10. Hoodie Day - Den v mikině/teplákovce – ŠP
14. Den rodiny u Berušek – 16:00 u rybníka - MŠ
15. Kytičkový den - ŠP
15. Netradiční závody - ŠD
21. Třídní schůzky ZŠ
21. Pedagogická porada v MŠ
20. - 24. Sběr papíru
22. Včelí den - Sovičky ŠD
22. Jarní stezka přírodou - Veverky ŠD
28. Florbalový turnaj O pohár starosty obce Troubky - 2. st. ZŠ
28.5. - 5.6. Erasmus + - výjezd žáků do Portugalska
28. Školní výlet do ZOO Lešná - Sluníčka + Včeličky MŠ
29. Florbalový turnaj O pohár starosty obce Troubky - 1. st. ZŠ
29. Den dětí ve Farské zahradě – MŠ
30. Dopravní výchova ve středisku Atlas a BIOS pro 3. a 2. třídy
31. O stvoření - divadlo Zlín pro 3. - 5. tř. ZŠ
Červen
28.5. - 5.6. Erasmus - výjezd žáků do Portugalska
1. Den dětí - SRPŠ
3. Den dětí - Veverky - ŠD
5. Letní netradiční olympiáda - Sovičky ŠD
5. Letní netradiční olympiáda - Sovičky ŠD
5. Třídní výlet VIII.B do Olomouce
6. Školní výlet Koťat + Berušek do KOVOZOO Staré Město - MŠ
10. - 14. Škola v přírodě pro 3. - 5. třídu ZŠ
12. Nej švihák – Smajlíci ŠD
12. EVVO – Tonda obal - ZŠ
12. Stopovaná - Sovičky ŠD
13. Rozloučení se školním rokem + Pasování školáků v Zámecké zahradě s rodiči v 16.00 h. - MŠ
13. - 14. Třídní výlet VI.B Rožnov p. R.
14. Koťata a Druháci spolu kamarádí – projektové dopoledne ZŠ a MŠ
14. Výlet VII.A Olomouc
17. Fotografování tříd – MŠ a ZŠ
18. Třídní výlety 1. a 2. tříd Kovozoo Staré Město u Uherského Hradiště
18. Výlet VI.A Olomouc
19. Olympijský běh - ZŠ
19. Cesta za pokladem – Smajlíci ŠD
21. Klasifikační porada ZŠ
21. Tajemná trpasličí noc - Sovičky ŠD
24. Výlet VII.B Brno
24. Den otců – Koťata MŠ
24. Cesta za pokladem - Veverky ŠD
24. - 25. Výlet VIII. A Brno
24. - 25. Výlet IX.A a IX.B – Komorní Lhotka, Beskydy
25. Pedagogická porada v MŠ
27. Akademie ZŠ
28. Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024 - Konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin
Září
1. začátek 1. pololetí
7. Třídní schůzky v MŠ
7. Soví závody v Sovičkách - ŠD
8. Focení prvňáčků - ZŠ
13. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 - 17:00
12. - 16.9. Jablkový týden - Sovičky a Veverky ŠD
12. - 16. Volby do školního parlamentu - ZŠ
17. Výstava Ovoce a zelenina - vystoupení předškoláků z MŠ
19. Výstava Ovoce a zelenina - pro 1. st. ZŠ
20. Třídní schůzky pro VIII.B
19. - 23. Závod o pohár ředitele školy – 2. st. ZŠ
26. Bezpečné chování – Preventivní program Městské policie Přerov pro II.A
26. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.B
26. - 27. Evropský den jazyků ZŠ
27. Podzimní stezka přírodou - Sovičky ŠD
27. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.A
27. Bezpečná jízda na kole – Preventivní program Městské policie Přerov pro IV.A
29. Podzimní sportování – Smajlíci a Veverky ŠD
30. Depistáž u předškoláků - MŠ
Říjen
4. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
5. Co vědět v patnácti letech – Preventivní program Městské policie Přerov pro 9. třídy
6. Drakiáda v 16.00 h. Koťata MŠ + rodiče
7. Ředitelské volno
10. Drakiáda 16.00 h. Berušky + rodiče
10. - 14. Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu – MŠ
10. - 14. Týden sovího království – Sovičky ŠD
17. - 21. Sběr papíru
21. Pythagoriáda - soutěž pro 2. st. ZŠ
18. Pedagogická porada v MŠ
18. Putování s vlaštovkou I. B
19. Podzimní olympiáda - Sovičky ŠD
20. Screening zraku předškolních dětí – MŠ
20. Poznáváme podzimní přírodu – Veverky a Smajlíci ŠD
26. - 27. Podzimní prázdniny ZŠ
28. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
31. Halloween – ŠD + Školní parlament
Listopad
1. Exkurze V.A a V.B do planetária v Pevnosti poznání v Olomouci
1. Zeměpisná přednáška Galapágy a Ekvádor pro 6. a 7. třídy
1. Zeměpisná přednáška Mongolsko pro 8.a 9. třídy
1. - 4. Strašidelná školka - dopolední akce jednotlivých tříd MŠ
2. Barevný podzim v knihovně – Smajlíci ŠD
8. Nespokojené koťátko - divadlo v MŠ
9. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž pro 1. st. ZŠ
9. Drakiáda u Smajlíků - ŠD
10. Exkurze 9. tříd na Úřadu práce a přednáška o finanční gramotnosti na Obchodní akademii v Přerově
10. Florbalový turnaj v Přerově - hoši 6. a 7. tř. ZŠ
11. Florbalový turnaj v Přerově - hoši 8. a 9. tř. ZŠ
11. Movember – Školní parlament
11. Sv. Martin – Veverky a Sovičky - ŠD
14. Celloween – divadelní představení pro vybrané třídy 4. - 8. ročníků ZŠ
15. Scholaris - burza středních škol pro 9. třídy
15. Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
15. - Konzultace s vyučujícími od 16:00 do 17:00
16. Exkurze Vlastivědné muzeum Olomouc - Středověký komiks - 5. třídy
22. Naší přírodou - kvalifikační kolo přírodovědné soutěže pro 2. st. ZŠ
23. Koťata v knihovně - MŠ
23. Sluníčkové odpoledne s rodiči v 16.00 h. - Sluníčka MŠ
25. Adventní čas přichází – Veverky a Sovičky - ŠD
24. Školní kolo Olympiády v AJ
25. Preventivní programy pro 1. třídy Kamarádi online
25. Preventivní programy pro 3. třídu TikTok a jeho rizika,
25. Preventivní programy pro pro 5. třídy Děti a soc. sítě
25. Kateřinský ples - SRPŠ
27. Vánoční jarmark - SRPŠ
30. Balonová pošta - MŠ a MIkrojesle
Prosinec
2. Tutanchamon - výstava pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ
5. Mikuláš v ZŠ - Školní parlament
5. Společné čertění Sluníček a IX. A - ZŠ a MŠ
5. Pekelné odpoledne - ŠD
7. Česko zpívá koledy - ŠD
9. Školní kolo Olympiády v ČJ - pro 8. a 9. třídu ZŠ
12. - 16. Čertoviny - MŠ
13. Předvánoční besídka u Berušek s rodiči v 16:00 – MŠ
14. Vánoce u Sluníček a Koťat s rodiči v 16:00 – MŠ
15. Vánoční stezka - ŠD
21. Tradice Vánoc - ŠD
22. Vánoční kino - ZŠ
22. Turnaj ve vybíjené - 2. st. ZŠ
prosinec - leden Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka - Školní parlament
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
3. školní kolo Olympiády v dějepise
6. Ukradený stromeček - divadlo v MŠ
6. Tři králové - Sovičky ŠD
9. Puzzliáda - Veverky ŠD
10. Třídní schůzky od 16:00 do 17:00
11. Zimní stezka - Sovičky ŠD
16. - 20. Týden barev - Školní parlament
16. Okresní kolo olympiády v dějepise
17. Pedagogická porada v MŠ
prosinec - leden Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka - Školní parlament
23. - 27. Zimní olympiáda v MŠ
23. Zimní olympiáda - Veverky ŠD
24. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
24. Po stopách Yetyho - Smajlíci ŠD
25. Moudrá sova - Sovičky ŠD
25. Beseda s rodiči O školní zralosti dítěte - MŠ
27. Školní ples pro 2. st. ZŠ
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
1. Puzzliáda - Sovičky ŠD
3. Pololetní prázdniny
6. - 12. Jarní prázdniny
14. Valentýn - Školní parlament
14. Divadelní představení v angličtině pro 4. - 9. třídy ZŠ
15. Barevný minivolejbal - turnaj pro 1. st. ZŠ
15. Návštěva MŠ v 1. třídě
15. Zápis nanečisto - Berušky MŠ
15. Zimní stezka - ŠD
20. - 24. Karneval v MŠ
22. Ježek a sněhulák - divadlo v MŠ
22. Puntíkový den - Školní parlament
22. Okresní kolo Olympiády v Z - 2.st. ZŠ
24. Karneval v ŠD
28. Okresní kolo Olympiády v AJ I. kategorie
27.2.-3.3. Lyžařský a snowboardový zájezd - 1. sled
Březen
březen - duben Jarní fotosoutěž Školního parlamentu
9. Hobit Divadelní představení pro 4. a 5. třídy ve Zlíně - ZŠ
9. Jarní stezka - poznáš jarní květiny? - Veverky a Sovičky ŠD
10. Okresní kolo Olympiády v AJ II. kategorie
10. Edukace - Ochrana zdraví s pí Dostálovou - Sluníčka MŠ
11. Vítání občánků - vystoupení žáků 1. třídy ZŠ
13. - 17. Lyžařský a snowboardový zájezd - 2. sled
14. Okresní kolo soutěže v německém jazyce - 2. st. ZŠ
14. Třídní schůzky v MŠ
15. Krajské kolo soutěže v německém jazyce - 2. st. ZŠ
15. Jak si stromy povídají - divadlo v MŠ
16. Jaro v knihovně - Veverky a Sovičky ŠD
17. Zdravé zuby - projektový den 1. st. ZŠ
17. Matematický klokan - soutěž pro ZŠ
20. - 24. Probuzení jara - MŠ
20. - 27. Cvičení na airtracku
21. Školákem na zkoušku - pro budoucí prvňáčky
21. Den otevřených dveří 12:00 - 16:00
22. Barevný minivolejbal - sportovní soutěž pro 1. st. ZŠ
24. Vynášení Morany - ŠD
24. Den básní pro učitele - Školní parlament
28. Šestá třída nanečisto - pro páťáky ze spádového obvodu
31. Noc s Andersenem - ZŠ
Duben
Jarní fotosoutěž Školního parlamentu na duben a květen
1. Vítání jara - vystoupení MŠ a ZŠ pro Svaz chovatelů
4. Zápis do 1. ročníku
4. Anička a mydlinky - divadlo v MŠ
4. Okresní kolo Olympiády v ČJ - 2. st. ZŠ
4. Velikonoce s rodiči u Sluníček i u Koťat - MŠ
5. Velikonoční stezka - Veverky a Sovičky ŠD
6. - 10. Velikonoční prázdniny ZŠ
11. Pedagogická porada v MŠ
11. Naší přírodou - přírodovědná soutěž - postupové kolo - 2. st. ZŠ
13. Divadlo Broučci pro 1. - 3. třídy ZŠ
13. Den Země - Za Horní Moštěnici krásnější - ZŠ
13. 1. termín přijímacích zkoušek na SŠ
14. 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ
17. 1. termín přijímacích zkoušek na SŠ pro 5.a 7. třídy ZŠ
18. 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ pro 5.a 7. třídy ZŠ
18. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
18. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
18. Edukace Zdravé zuby u Koťat - MŠ
19. Barevný volejbal - závěrečný turnaj pro 1. st. ZŠ
21. Den Země u Veverek a Soviček - ŠD
24. - 28. Slet čarodějnic v MŠ
25. Krajské kolo v Olympiádě v ČJ - 2.st. ZŠ
27. Jarní stezka - Probouzení broučků - Smajlíci ŠD
27. Čarodějnice u Veverek a Soviček - ŠD
Květen
Jarní fotosoutěž Školního parlamentu na duben a květen
1. - 12. Zápis do MŠ (9.5. v 15:00 osobně i s dětmi)
2. Letní zpívánky - divadlo v MŠ
8. - 12. Školka v přírodě - Berušky MŠ
9. Zápis do MŠ osobně 15:00-16:00
9. Okrskové kolo ve vybíjené - 1. st. ZŠ
10. Den maminek - Koťata + maminky ve Svíčkárně v Olomouci - MŠ
10. Kytičkový den - školní parlament ŠD
11. Den maminek u Sluníček - MŠ
11. Netradiční sportovní olympiáda - Veverky a Sovičky ŠD
11. Tlapková patrola - jarní stezka - Smajlíci ŠD
12. Soutěž mladých cyklistů - ZŠ
15. - 18. Zájezd do Německa
16. Den maminek u Berušek - MŠ
16. Pedagogická porada v MŠ
16. Okresní kolo ve vybíjené - V.A ZŠ
22. - 26. Sběr papíru
23. Třídní schůzky ZŠ
25. Štafetový běh a Nej švihák - Smajlíci ŠD
24. a 25. O pohár starosty obce ve florbalu - 2. st. ZŠ
25. Včelí den - Veverky a Sovičky ŠD
26. Sportovní den - školní parlamet ZŠ
26. Okresní kolo Soutěže mladých cyklistů - ZŠ
30. Školní výlet do ZOO Lešná - Sluníčka MŠ + Mikrojesle
Červen
1. Psovodi - ukázková dopolední akce MŠ + Policie ČR
1. Den dětí v ŠD
1. Dětský den na 1. st. ZŠ
5. - 6. Ústřední kolo Konverzační soutěže v NJ - vítěz krajského kola Dominik Duvač
6. Exkurze Dlouhé stráně a Losiny - 2. st. ZŠ
7. Školní výlet do Šmoulí vesnice v Brně - Koťata + Berušky MŠ
9. Školní výlet ZOO Lešná – Mikrojesle + Sluníčka MŠ
13. Focení v MŠ i ZŠ
13.Rozloučení se školním rokem + Pasování školáků - MŠ
16. Tajemná noc – spaní u Soviček v ŠD
19.-20. Školní výlet IX.A Rožnov p.R.
19.-22. Škola v přírodě - 4. a 5. třídy ZŠ
19.-20. Školní výlet IX.A
21. Stopovaná u Veverek a Soviček - ŠD
21. Školní výlet VII.B ZŠ
22. Školní výlet 1.-3. tříd ZŠ
22. Školní výlet IX.B ZŠ
23. Olympijský běh - ZŠ
23. Pedagogická porada ZŠ
23. Cesta za pokladem – Smajlící ŠD
23. Klasifikační porada ZŠ
26. - 27. Školní výlet VII.A
27. Školní výlety VI.A, VI.B a VIII.B
27. Pedagogická porada v MŠ
28. No Backpack Day - den bez aktovek – Školní parlament
29. Den, kdy se mlčelo - projektový den pro 9. ročníky ZŠ
29. OMU - projektový den pro 1. - 8. třídu ZŠ
29. Rozloučení se s deváťáky + vystoupení všech tříd ZŠ
30. Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023 - Konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin

Pár foteček z prostředí naší krásné školy

Naše škola

Školství v Horní Moštěnici má velmi dlouhou tradici sahající až před třicetiletou válku.

Školy dlouho střídaly svá umístění i názvy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace sídlí na adrese Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice od 1. 9. 1964.

V současné době vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, na základě projektu i činnost Mikrojeslí.

Areál školy se postupně rozrostl z původních tří na současných 6 pavilonů.

Učebny 1. – 3. třídy a dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu I. stupně, zbývající kmenové učebny a odborné učebny – jazyková, multifunkční, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy a ateliér v pavilonu II. stupně. V řídícím pavilonu jsou situovány ředitelna, sekretariát, spisovna, kabinety, sborovna, odborná učebna ICT a dílna. V samostatném pavilonu se nachází školní tělocvična, další oddělení školní družiny a keramická dílna.

Dvě oddělení mateřské školy jsou v pavilonu MŠ I, třetí oddělení mateřské školy a mikrojesle, spolu se školní jídelnou a žákovskou školní kuchyňkou v pavilonu posledním.

Všechny objekty jsou pokryty sítí wi – fi, bezbariérovost je zajištěna schodolezem, škola disponuje i bezbariérovým WC.

Kapacita školy je 400 žáků, reálný počet se v posledních letech ustálil na cca 250. MŠ navštěvuje stabilně kolem 70 dětí, v Mikrojeslích jsou umístěny 4 děti.

Organizace zaměstnává zhruba 50 pracovníků, učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, administrativních a provozních zaměstnanců.

Další činnosti

Více informací o součinnosti naší školy.
školní družina
Více
mateřská škola
Více
školní jídelna
Více