Předškoláci v 1. třídách

Předškoláci v 1. třídách

Předškoláci z Berušek si v pátek 17.2. vyzkoušeli, jaké je to sedět v lavicích. Většina z dětí zanedlouho přijde k zápisu do 1. třídy a v září se z nich stanou prvňáci. Paní učitelky Mgr. Kalovská a Mgr. Krajčovičová si děti rozdělily do dvou skupin a zavedly do svých kmenových tříd. Školáci jim ukázali, co se za půl roku naučili. Společně plnili různé úkoly. Bohatý a zajímavý program doprovázela příjemná rodinná atmosféra. Děti měly možnost se zapojit během jedné vyučující hodiny do všech aktivit a vyzkoušet si jakými se po prázdninách stanou školáky. Závěrem je čekala sladká odměna a medaile za vzorné plnění úkolů.