Stávka

Stávka

Vážení zákonní zástupci,

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice se připojí ke stávce vyhlášené na 27. 11. 2023.

V den stávky bude objekt uzavřen.

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít  vliv na  kvalitu úklidu a dostupnost  školního  stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme pouze zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. 

Vážení zákonní zástupci, věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěl bych Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

S pozdravem

Libor Kubík

ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové organizace