Ředitelské volno

Ředitelské volno

Vážení zákonní zástupci,

z provozních důvodů a v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 24 odst. 2 vyhlašuji na 21. – 22. 12. 2021 ředitelské volno.

Rozhodnutí RO HM končí činnost MŠ i Mikrojeslí z provozních důvodů taktéž 20. 12. 2021.

Mgr. Libor Kubík

ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice