Seiferos – ukázky ze života dravých ptáků

Seiferos – ukázky ze života dravých ptáků

Dne 5. 10. za námi opět přijela parta milovníků dravců a sov, aby nám ukázala jejich výcvik a řekla něco o chovu těchto ptáků. V první části programu jsme se dozvěděli nové zajímavé informace o jednotlivých zástupcích ptactva. Výklad byl doplněn i o veselé příhody, byl poutavý a všechny bavil. Také jsme měli možnost dostat se s dravci do přímého kontaktu – zblízka si prohlédnout největší sovu, výra velkého, a jemně si ji pohladit. Za správné odpovědi na záludné otázky si žáci zasloužili i malý dáreček. V druhé části programu se někteří žáci mohli účastnit leteckých ukázek dravců s imitací lovu. Kolikrát za život se Vám stane, že si na Vaší ruce přistane orel?