Projektový den – Ochrana za mimořádných událostí

Projektový den – Ochrana za mimořádných událostí

Dne 29.6.2023 se konal projektový den, který měl žáky přimět k opatrnosti i snaze pomoci při těžkých situacích, v kterých by se mohli ocitnout.

Mladší děti z 1. st. si užily dopoledne ve spolupráci s HZS Přerov. Žáci si postupně po skupinkách prošli 9 stanovišť. Vyzkoušeli si rozmotávat a smotávat hadice, házeli na cíl, přenášeli žebříky, skládali puzzle s hasičskou tematikou, překonávali překážky a přemísťovali zraněnou osobu. U magnetického domečku si žáci zopakovali bezpečné chování v domácnosti, také se učili poskytovat první pomoc. Na památku na tento den si žáci odnesli odznáčky s vlastním námětem a další upomínkové předměty. Moc děkujeme hasičům za přípravu a organizaci této akce.

Žáci 2. stupně byli rozděleni do 5 skupin a postupně prošli pěti stanovišti. Tři z nich zajišťovaly externí složky – HZS Přerov, SŠZ Hranice a Sorudo Hradec Králové. Kromě stanoviště sebeobrany, střelby, hodu granátem na cíl, morseovky, orientace v mapě a putování podle mapy, navštívili žáci tedy také hasičský i zdravotnický koutek. 

Je však přáním nás všech, aby osvojené postupy a dovednosti naši žáci nebyli nuceni aplikovat v praxi.