Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci,

zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Moštěnice na nový školní rok 2023/2024 proběhne v termínech od 1. 5. do 12. 5. 2023. Žádost o přijetí do MŠ a tiskopis Zdravotní způsobilosti dítěte při nástupu do MŠ získáte zde, jsou ke stažení na webu školy – Dokumenty MŠ, popř. k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních hodinách, či vyzvednutí v MŠ po předchozí domluvě.

Žádosti se přijímají následujícími způsoby:

– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– osobním podáním v kanceláři školy v úředních hodinách pracovnici sekretariátu

– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

– prostřednictvím datové schránky školy (9f9mdjp)

– osobním podáním v MŠ ve třídě Sluníčka v úterý 9. 5. 2023 v 15.00 – 16.00 h.

Nedoporučuji podání žádosti prostřednictvím e-mailu, poněvadž § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, vyžaduje ověřený elektronický podpis.

Připomínám, že nutnou přílohou k žádosti do MŠ je kopie rodného listu dítěte a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte při nástupu do MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na t. č. 739 310 468.

Mgr. Libor Kubík