Školní kolo Olympiády v dějepise

Školní kolo Olympiády v dějepise

3.1. se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády, které se tentokrát soustředilo na období po roce 1948. Pro všechny to bylo těžké téma, protože jej ve škole ještě neprobírali a museli tedy vycházet jen ze svých znalostí získaných od rodičů, prarodičů, z četby, poslechů podcastů. Na druhou stranu měli všichni stejné možnosti. Nejlépe se s tématem popral Dominik Duvač z IX.A, který postupuje do okresního kola. Na stříbrné příčce stanul Matouš Stárek z VIII.A. Uznání patří ale i šesťákům na 3. a 4. místě Petře Kyrychové a Vojtěchu Mišovi, kdyby jen za odvahu utkat se s mnohem staršími spolužáky.