Páté třídy v planetáriu

Páté třídy v planetáriu

V úterý 1. listopadu navštívily třídy V.A a V.B Planetárium v Pevnosti poznání v Olomouci. Žáci se přenesli za hranice naší atmosféry a seznámili se prostřednictvím komentované prohlídky nejen s planetou Zemí, na které žijeme, ale i s ostatními planetami naší sluneční soustavy. Poznali jejich charakteristické znaky a po promítání v planetáriu si získané poznatky upevnili pohybovou aktivitou. Díky tajemnému kufru každý zastoupil určitou planetu a z chaosu vytvořili fungující pohyblivý model sluneční soustavy. Tvůrčí dílna byla krásným kreativním završením tříhodinového programu, který předčil naše očekávání.