Přívesnický tábor 2022

Přívesnický tábor 2022

  1. den – 11.7.2022

2. den – 12.7.2022

3. den – 13.7.2022

4. den – 14.7.2022

5. den – 15.7.2022

videa

1. den

4. den

5. den

V týdnu od 11. 7. do 15. 7. probíhal v době od 8:00 do 16:00 hod. v areálu školy Přívesnický tábor, letos na téma: „Máme rádi Česko“. Táboru se účastnilo 33 dětí.  Děti se rozdělily do 3 týmů – Lvíčata, Rybičky a Mistři světa – a po celý týden mezi sebou soutěžily a sbíraly žetony nejen za správné vědomostní otázky, ale také za kamarádské chování, za týmovou spolupráci a různé jiné aktivity.

pondělí, po zahájení táboru, jsme cestovali po mapě naší vlasti. Upevnili jsme si formou hry vědomosti ze zeměpisu, seznámili jsme se s našimi významnými památkami a vyrobili jsme si přívěsek, srdíčko z Fima. Odpoledne nás čekala stezka přírodou po okolí s plněním vědomostních i pohybových úkolů.

úterý jsme jeli na celodenní výlet do Modré. Prohlédli jsme si expozici sladkovodních ryb „Živá voda“, kde nás obklopila scenérie vodního světa. Prošli jsme naučnou zahradou plnou rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro biotopy Bílých Karpat a Chřibských vrchů. Přešli jsme po dřevěné lávce a vylezli na vyhlídku nad výběhem s majestátnými pratury, živými svědky dávné historie, kde nás čekalo překvapení – mláďátko pratura. Po obědě jsme navštívili v těsné blízkosti Vodního světa Archeoskanzen, který představuje opevněné sídliště z doby osídlení Velké Moravy. Díky komentované prohlídce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, například jakými pochoutkami se v této době lidé živili, jaké používali písmo či jaká byla školní docházka apod. Počasí nám přálo a my jsme prožili prima výletní den.

Ve středu ráno nás čekalo hraní jako v televizním pořadu „Máme rádi Česko“. Luštili jsme názvy měst, jejichž umístění na mapě nás celkem potrápilo. Také jsme hádali zvukové ukázky lidových písniček. Potom jsme se přesunuli do MŠ, kde jsme smažili báječné koblížky, kreslili na trika a malovali na kamínky. Po obědě nás v parném horku „zachránilo“ promítání pohádky „Ať žijí rytíři“. Pohádkový příběh nás zavedl do středověku, který byl plný princezen, rytířů a bojů. Po příchodu z kina jsme uvítali hraní a sportování v tělocvičně a také občerstvení v podobě domácích tvarohových a ořechových koláčků od paní Kotůlkové, které tímto moc děkujeme. Naše velké poděkování patří i manželům Lenhartovým a obecnímu úřadu za umožnění promítání v místním kině.

Ve čtvrtek jsme brzy ráno vyrazili autobusem do Muzea Komenského v Přerově, kde jsme s panem průvodcem nakoukli do historie naší vlasti od pravěku až do poloviny minulého století. Navštívili jsme expozici Archeologie Přerovska, Jan Ámos Komenský a Jan Blahoslav, expozice škol od 17. stol. po školní třídu z první republiky, expozice Entomologie a Mineralogie a také Tajemství zvonů a vystoupali jsme na vyhlídkovou věž. Návštěvu muzea jsme zakončili zmrzlinou. Po obědě nás přivítal chládek tělocvičny, kde jsme nejen relaxovali pohybem, ale také jsme si vyzkoušeli rytířský boj a udělali jsme si závody na koních, při kterých jsme zažili spoustu legrace.

Poslední táborový páteční den jsme zahájili návštěvou Hanácké kyselky. Pan ředitel nás po přivítání seznámil s historii závodu a vzal nás do provozu kyselky. Seznámil nás s vrty, z nichž vyvěrá přírodní voda, kterou jsme měli možnost všichni ochutnat. Viděli jsme, kolik práce dá taková výroba kyselky a kolik lidí se na výrobě podílí. Na závěr nás pan ředitel Doležel všechny obdaroval kyselkou, která nás příjemně osvěžila. Tímto moc děkujeme panu řediteli Doleželovi i zaměstnancům Hanácké kyselky za umožnění velmi zajímavé exkurze. Moc se nám v Kyselce líbilo. Po exkurzi jsme šli pouštět ke splavu lodičky z papíru. Každý z nás si ráno poskládal a ozdobil svou lodičku a čekal, jak nám poplují. Překvapivě pluly daleko a nám dělalo radost je z mostu pozorovat, jak plují s větrem v zádech. Po příchodu do školy nás čekal oběd a poté, v rámci odpočinku, jsme pomocí kresby na skleněnou tabuli (jako v pořadu Máme rádi Česko) hádali pohádky a přísloví. Dostali jsme poslední body do celotýdenní hry a následovalo vyhodnocení hry a zhodnocení celého Přívesnického tábora. Shodli jsme se, že jsme si užili prima týden a dozvěděli jsme se mnoho nových informací o naší vlasti, které se nám budou v životě jistě hodit. Ale to nebyl konec! Čekala nás dvě překvapení. První pro nás měl pan Václav Uhlíř, domluvil si půjčení vagonků a vozil nás po naší vesnici. Moc mu děkujeme!!! Byl to pro všechny táborníky krásný dárek na ukončení tábora. Druhé překvapení bylo hledání pokladu, kterému předcházelo hledání barevných lístečků s písmeny a poskládání názvu významné památky naší obce – jinanu dvoulaločného. Po pokladu jsme měli malý piknik od rodiny Kavkových z Beňova – velké díky – a Přívesnický tábor byl opravdu u konce……..

Zažili jsme mnoho legrace, získali jsme nové kamarády, navštívili jsme krásná místa, naučili se spoustu nových dovedností a bylo nám prima….

Poděkování patří panu kuchaři Kubíkovi za celotýdenní vaření s láskou pro děti, maminkám za sladké mlsání nejen pro děti a všem za prima partu.

Krásný zbytek prázdnin a úspěšný začátek školního roku přejí vedoucí tábora Vlaďka Uhlířová, Yveta Běhalíková, Hana Hubená, praktikanti Markétka, Barča, Mara a všichni táborníci