Škola v přírodě – Březová

Škola v přírodě – Březová

Po příjezdu jsme se seznámili s našimi instruktorkami Aničkou a Lenkou. Rozdělili jsme se do dvou týmů. Tým pod vedením Aničky – žáci pátých tříd. Tým pod vedením Lenky – žáci čtvrtých tříd. Paní učitelky dostaly rozpis programu, který nese název jako ten film „Matrix“. Po obědě jsme si prohlédli celý areál, který se nám na první pohled zalíbil. Spousta různých atrakcí, které mají zajímavé názvy, slibovaly ještě zajímavější zážitky, které si prožijeme. Když jsme si prohlédli atrakce a areál, šli jsme se ubytovat na chatky a do budovy. Pak už nás čekaly první programy.

První den si tým páťáků trénoval „Nízká lana“ a na „Bongu“ jsme si pěkně zařádili. Tým čtvrťáků si vyzkoušel „Bungee run“, „Sherwood“ a „Notthingem“. Po večeři nás čekala diskotéka. Těšíme se, co bude další den.

1.den

2. den

3.den

4.den