Projektová hodina Karel IV.

Projektová hodina Karel IV.

Dějepis nemusí být nuda a dá se propojit i s pracovními činnostmi. Velká pochvala patří některým žákům ze VII.A, kteří se zhostili úkolu a skupinové práce více než zodpovědně. Téma o díle Karla IV. se k takovýmto projektům nabízí samo. Moc je chválíme a doufáme, že inspirují i zbytek třídy.