„Learn through English“  – Pupils teach pupils (žáci učí žáky)

„Learn through English“  – Pupils teach pupils (žáci učí žáky)

V angličtině se učíme nejen anglicky, ale také jiné předměty. Tentokrát to byl zeměpis, kdy jsme vyráběli projekty k různým státům dle vlastního výběru a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o jednotlivým zemích. Kromě dovedností jako vyhledávání informací, psaní, kreslení či digitální kompetence, jsme pracovali na mluvení a prezentaci před třídou. Posuďte sami, že se projekty opravdu povedly.