Projekty IV. A

Projekty IV. A

Celý listopad se IV.A zaměřila na skupinovou práci a tvorbu Projektů. Skupinová práce nejenže je aktivizující a motivující, ale také vtahuje žáky do procesu učení, posiluje sociální vazby, podporuje kooperaci a spolupráci, poskytuje prostor i pro nesmělé žáky, rozvíjí komunikaci a nabízí prostor pro uplatněních individuálních schopností. Pro děti to byla velká výzva, jelikož se s projekty seznamovaly poprvé. V anglickém jazyce vytvářely projekt na téma „My family“, kdy popisovaly členy své rodiny. Skupinovým projektem ve Vlastivědě byly „Kraje ČR“ a v Přírodovědě „Rozdělení živočichů podle stavby těla“.  Dětem se skupinová práce moc líbila a projekty zvládly bravurně, inu posuďte sami …