Balónová pošta

Balónová pošta

Děti ze všech oddělení MŠ a žáci prvních a druhých tříd ZŠ se vydali ve čtvrtek 7. prosince na louku k Michalovu, aby poslali dopisy Ježíškovi balónovou poštou. Děti měly možnost se na vlastní oči podívat, jak jejich nakreslená nebo napsaná přání v krásně ozdobených obálkách míří za Ježíškem. Každé psaní muselo být řádně opatřeno razítkem balónové pošty. Ani letos na uvítanou nechyběla sladkost – linecká kolečka upečená Liduškou Kotůlkovou. Poté, co byla všechna dětská přáníčka dána do speciálního vaku, mohl se balón vznést vzhůru do oblak…za Ježíškem. Děkujeme všem organizátorům, a hlavně panu Kučovi za krásné uspořádání této předvánoční akce pro děti.