Hodiny Informatiky s legem Mindstorms

Hodiny Informatiky s legem Mindstorms

V 8. ročnících jsme si vyzkoušeli programování s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms. Úkoly zaměřené na detekci a řešení problémů, jeho zápis v grafickém programovacím prostředí, to vše pomáhá žákům k rozvoji informatického myšlení. Na videoukázkách můžete vidět naprogramování cesty robota po městě. Žáci měli za úkol prostřednictvím programu pomoci robotovi, aby se krok po kroku přemisťoval z jednoho místa na druhé. Např.: „Cestu do nemocnice, Hledání parkoviště, Do trafiky pro noviny, Do bankomatu pro peníze, Cestu na stadion, Nákup v supermarketu“.

Informatika Lego mindstorms 8. ročník a

Informatika Lego mindstorms 8. ročník b

Informatika lego mindstorms 8. ročník c