Jak jsme v IT postavili roboty z Lega – IV.A

Jak jsme v IT postavili roboty z Lega – IV.A

V předmětu Informatika se žáci 4. ročníku seznamují se základy robotiky. Sestavují jednoduché robotické modely ze stavebnice LEGO WeDo, které pak oživují pomocí programovacích bloků. Na závěr tematického celku Algoritmizace a programování si tak mohli sestavit vlastního robota, kterého si sami pak i naprogramovali a předvedli spolužákům. S výsledkem jejich snažení se tak můžete seznámit i Vy.