Svátek svatého Patrika

Svátek svatého Patrika

Letošní termín oslav svátku svatého Patrika nám zkomplikovala kolize s lyžařským výcvikem, a tak jsme si jej připomněli alespoň četbou článků ve výukových časopisech Ready a Gate. Jako výstup práce na tématu jsme zvolili tvorbu plakátů, které se letos opravdu moc povedly. Výtvory žáků VI.B a několik prací sedmáků zdobí nástěnku v přízemí 2. pavilonu naší školy. A je na co koukat, posuďte sami. Krásné jaro všem.