My daily routine – V.B

My daily routine – V.B

Tvorba videa patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí digitální gramotnosti současnosti a žáci V. B se tohoto domácího úkolu zhostili na výbornou. V rámci hodin angličtiny měli za domácí úkol natočit video o svojí denní rutině. Nešlo jen o prezentaci sebe sama nebo toho, co umím, ale obecně o schopnost pomocí jednoduchých frází o svém běžném životě mluvit plynule anglicky a snažit se o co nejpřirozenější projev. Děti mě mile překvapily a věřím, že i Vás videa nadchnou.