Hola, hola, škola volá – návštěva předškoláků v 1. třídě

Hola, hola, škola volá – návštěva předškoláků v 1. třídě

Pondělí 28. 2. a úterý 1. 3. byly dny, které patřily našim budoucím školáčkům. Navštívili jsme 1. třídu, kde nám děti společně s pí učitelkou předvedly, co už se ve škole naučily – číst, psát, počítat. Do některých činností se aktivně zapojily i naše děti Koťata. Tímto děkujeme pí uč. Skřehotové i dětem za ukázkovou hodinu.