Tři králové u Veverek

Tři králové u Veverek

Čtvrteční odpoledne 6. 1. 2022 se ve školní družině neslo v duchu Tří králů. Společně jsme shlédli pohádku „Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále“, přečetli jsme si legendu o Třech králích. Pomocí kvízu jsme si zopakovali, co jsme si z přečtené legendy zapamatovali, hlavičky jsme si lámali nad osmisměrkou, kde jsme hledali slova jako Baltazar, kometa, jesličky….Pomohli jsme najít Třem králům cestu z bludiště a na závěr jsme si všichni vyrobili obrázky Tří králů, které nám chvíli budou zdobit naši družinu. Druhý den jsme si ještě pověděli o Tříkrálové sbírce a společně si zazpívali „My tři králové jdeme k Vám.“