Přívesnický tábor – „Letem světem“

Přívesnický tábor – „Letem světem“

Na začátku prázdnin jsme zorganizovali pod záštitou naší obce Přívesnický tábor, který byl zaměřen na téma – cestujeme po světě. Cesta za dobrodružstvím vedla „letem světem“ po všech kontinentech a měla za cíl seznámit „cestovatele“ s nejzajímavějšími místy světa, jejich kulturou, faunou a flórou. Po celou dobu cestování jsme byli vybaveni cestovními pasy, mapou světa a portfoliem svých zážitků z jednotlivých cest, abychom si mohli i později oživit naši dobrodružnou cestu za poznáním…

První den jsme se seznámili s kontinenty, oceány, podnebnými pásy a ujasnili jsme si, co vše potřebujeme k cestování. Pracovali jsme s mapou světa, připravili jsme si pasy a procestovali jsme světadíl nám nejbližší – Evropu. Dozvěděli jsme se, jaké státy leží v Evropě, jakými jazyky se zde domluvíme a spoustu různých dalších zajímavostí. Na závěr dne jsme navštívili sever Evropy a stali se z nás bojovní Vikingové…

Druhý táborový den jsme se vydali na cestu do Afriky. Tento kontinent velmi pestrý na různé druhy fauny a flóry, nám poskytl i pohled na život obyvatel, který se velmi liší od toho našeho. Uvědomili jsme si, že žijeme v přepychu, už jen díky tomu, že můžeme chodit do školy a nemusíme pracovat jako děti v Africe. Ale také nás Afrika zasáhla svou specifickou hudbou a zdobením těla. Spoustu legrace jsme zažili při tanci a pohybových hrách. Vyrobili jsme si krásné korálky, africký obrázek ubrouskovou technikou a hudební nástroj – deštnou hůl.

Třetí den jsme dopoledne zaletěli do Ameriky. Po zhlédnutí dokumentu jsme nejdříve nahlédli do života původních obyvatel – Indiánů. Naučili jsme se indiánské písmo, zatančili jsme si při indiánské hudbě, vyzkoušeli jsme si plížení a hod lasem. Také jsme si navzájem vyrobili náramek přátelství. Poté jsme se přesunuli do jižní Ameriky, seznámili jsme se s faunou a flórou tohoto kontinentu a vyrobili jsme si z kamínků krásné kaktusy. Po obědě jsme se vydali na Antarktidu. Vyzkoušeli jsme si stavbu iglú, chůzi tučňáků, ochladili jsme se ledovými kostkami a odměněni jsme byli za své výkony zmrzlinou.

Čtvrtý den jsme navštívili největší a nejhustěji osídlený světadíl – Asii. Připomněli jsme si, že nejvyšší horou světa je Mont Everest a naopak nejnižším bodem je hladina Mrtvého moře. Svou zručnost jsme si prověřili při přenášení těstovin hůlkami a zároveň při konzumaci čínských nudlí. Pokusili jsme si napsat své jméno pomocí čínských znaků a zacvičili jsme si na čerstvém vzduchu jógu. Pomocí písma jsme vytvořili obrázek pandy, která je nejtypičtějším živočichem pro tento kontinent. Poté následovala cesta do Austrálie, a jelikož se nachází u „protinožců“, i my jsme si vyzkoušeli vše dělat naopak. Byla to velká legrace! Dále nás na tomto kontinentu potkalo nebezpečí v podobě hadů, nad kterými jsme nakonec zvítězili. Vyrobili jsme si bumerangy a vyzkoušeli jejich funkčnost.

Pátý táborový den jsme si užili v ZOO Lešná. Na vlastní oči jsme si mohli prohlédnout zvířata, se kterými jsme se seznámili v předcházejících dnech v jednotlivých kontinentech.

Počasí nám po celý táborový týden přálo, rychle nám to uběhlo a my jsme se museli rozloučit….. Sešla se nás prima parta jak dětí, tak vedoucích a užili jsme si nejen spoustu zábavy a her, ale odnesli jsme si i mnoho nových informací a znalostí o celém světě…..