Tonda obal

Tonda obal

Dne 12. června 2024 proběhla na naší základní škole přednáška „Tonda Obal na cestách“, která je součástí celostátního vzdělávacího projektu zaměřeného na podporu odpovědného nakládání s odpady a zvyšování environmentálního povědomí mezi dětmi a mládeží. Program pořádá nezisková organizace EKO-KOM a jeho cílem je zábavnou a interaktivní formou vzdělávat děti o důležitosti recyklace a udržitelného životního stylu.

Na začátku si žáci ujasnili pojmy recyklace, snížení odpadů, ochrana přírody. Jedním z hlavních bodů přednášky byly praktické ukázky třídění odpadu. Děti měly za úkol co nejrychleji správně roztřídit různé druhy odpadu. Dozvěděli se, proč není správné neustále vytvářet skládky odpadů a jak fungují spalovny. Na konci přednášky každý žák dostal malou odměnu.