Úplata za MŠ

Úplata za MŠ

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) zřizovatel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové organizace

stanovuje částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši

dítě celodenně chodící                                                       Kč 400,- / kalendářní měsíc

dítě v posledním roce docházky                                       zdarma

Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

Úplata je stanovena pro období 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025.

Docházka v měsících červenec – srpen 2025 bude hrazena poměrnou částí.

V Horní Moštěnici dne 17. 5. 2024                                            Mgr. Libor Kubík,  ředitel MŠ a ZŠ HM