Rozhodnutí o přijetí do MŠ od 1.9.2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ od 1.9.2024

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje (nevyhovuje) žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům :

Přijat/a od 1. 9. 2024

2024/1       2024/5       2024/9        2024/13       2024/17             2024/2025/4

2024/2       2024 /6      2024/10      2024/14       2024/2025/1     

2024/3       2024/7       2024/11      2024/15       2024/2025/2    

2024/4       2024/8       2024/12      2024/16       2024/2025/3   

Přijat/a od 1. 1. 2025

2024/2025/5

V Horní Moštěnici 31. 5. 2024                                             Mgr. Libor Kubík, ředitel MŠ a ZŠ