Projekt Včely ve II. B

Projekt Včely ve II. B

Věděli jste, že od roku 2018 se 20. května slaví Světový den včel? Smyslem světového dne je upozornit na důležitost včel a dalších opylovačů pro ekosystém. Žáci II.B se proto celý týden věnovali tématu včely. V rámci českého jazyka si přečetli spoustu zajímavých informací o včelách, o jejich vývoji, včelařství a medu. Například se dověděli, že včela letí rychlostí 29 km za hodinu, za 1 minutu navštíví přibližně 10 květů, dělnice při sběru nalétá více než 57 000 km, a že jedna včela za svůj život vyprodukuje 9 g medu. V průběhu týdne vytvářeli myšlenkové mapy, pětilístek, laptop, určovali slovní druhy či opakovali pravopis. V matematice se zaměřili na slovní úlohy, matematické řetězce a běhací včelí počítání. Nechyběla ani názorná ukázka předmětů, které využívá včelař při své práci, nebo ochutnávka medu. V rámci výtvarné a pracovní výchovy zpracovávali téma včely různými technikami. Na závěr si vyrobili svíčku z včelího vosku. Ráda bych poděkovala panu Klímkovi, který nám zapůjčil na ukázku včelařské potřeby. Žáci si projekt moc užili, dověděli se spoustu zajímavých informací a učili se vzájemně spolupracovat při skupinové práci.