Den Země – Za Horní Moštěnici krásnější

Den Země – Za Horní Moštěnici krásnější

V pátek 26. dubna se na naší škole konal Den Země. Žáci osmých ročníků si na toto téma připravili pro žáky 1. stupně zajímavé hry a úkoly. Během akce se naučili správně třídit odpad, dozvěděli se, za jak dlouho se rozloží určité odpadky a co je to ekologická katastrofa. Ohrožené druhy zvířat a rostlin si mohli složit jako puzzle, naučili se neplýtvat vodou, přiřadit rostliny a živočichy do svých ekosystémů a mnoho dalšího. Po této aktivitě se všichni žáci školy rozdělili na skupiny a vyrazili sbírat odpadky po naší obci.