Den matek u Sluníček

Den matek u Sluníček

V úterý 7. 5. k nám přišli do školky všechny maminky dětí ze Sluníček. Ty si pro ně připravily krásné pásmo básniček, říkanek a tanečků. S přáním a poděkováním děti maminkám předaly i s láskou vyrobený dáreček. Společně si pak vytvořili srdíčko z papíru, dozdobili si srdíčkový rámeček s vlastní fotografií a také si pomalovali skleničku, do které si pak namíchali vyrobené müsli. Příjemné odpoledne pokračovalo při posezení u kávy a dobrot. Všichni jsme si svátek maminek moc užili a společně prožili příjemné odpoledne.