Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Přijetí k základnímu vzdělávání pro rok  2024/2025

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:

Seznam

Žadatel Výsledek řízeníŽadatel Výsledek řízení
    
2024 – 1odklad docházky o jeden rok2024 – 17    přijat
2024 – 2odklad docházky o jeden rok2024 – 18přijat
2024 – 3přijat2024 – 19přijata
2024 – 4přijat   2024 – 20přijat
2024 – 5přijat   2024 – 21přijata
2024 – 6přijata 2024 – 22přijat
2024 – 7přijata 2024 – 23přijata
2024 – 8přijat2024 – 24správní řízení přerušeno
2024 – 9přijata 2024 – 25přijat
2024 – 10přijata 2024 – 26přijata
2024 – 11přijat   2024 – 27přijat
2024 – 12přijata2024 – 28přijata
2024 – 13přijata2024 – 29přijat
2024 – 14přijata2024 – 30přijat
2024 – 15přijata2024 – 31přijat
2024 – 16odklad docházky o jeden rok  
    

V Horní Moštěnici 4. 4. 2024                                                  Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ

Termín náhradního zápisu je 30. 4. 2024, 15.00 – 16.00 hodin v pavilonu 1. stupně.