Projekt Vesmír ve II.A

Projekt Vesmír ve II.A

Den kosmonautiky se slaví každý rok 12. dubna. Děti se seznámily s tímto významným dnem, kdy první člověk vyletěl do vesmíru. Čekalo na ně velké překvapení…do třídy vstoupil kosmonaut a vyprávěl jim o svém nejvýznamnějším dni. Děti toto téma velmi zaujalo, proto jsme se rozhodli vesmír více prozkoumat. Shlédli jsme několik zajímavých výukových dokumentů, vyhledávali jsme informace v encyklopediích, názorně jsme demonstrovali na glóbusu střídání dne a noci i ročních období. Věděli jste, že Slunce je 300 000 krát větší než naše Země?  Také jsme vyráběli kosmonauty, rakety a namalovali naši planetu života – Zemi.

Všechny děti si zaslouží pochvalu za aktivní přístup a práci na projektu.